Poskytované Služby

Náš klub má perfektní technické zajištění, které může poskytnout na vaši sportovní akci včetně obsluhy vyčítání a správy přihlášek.

Pro měření časů používáme systém SportIdent. Máme k dispozici kompletní sadu kontrol SI-jednotek s možností bezkontaktního ražení v řežimu BEACON, SIAC – test i měření napětí čipu. Sadu lze pronajmout včetně lampionů, stojanů, různých typů tiskáren a obsluhy zařízení.

Obchodní podmínky

Každý pořadatel je plně zodpovědný za půjčený SI materiál a má povinnost v dohodnutém termínu materiál vrátit v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil (čisté stojany, suché vesty a lampiony atd.).
Převoz materiálu na závody a zpět do skladu zajišťuje a hradí pořadatel.
Programování SI jednotek se provádí v rozmezí -30 až čas posledního startujícího + č. limit.
SI jednotky a stojany je zakázáno jakkoliv přelepovat nebo popisovat. Kodová čísla kontrol Vám budou sdělena na požádání v dostatečném předstihu, takže k tomu nebude ani důvod.
Stojany se smí používat pouze jako kontroly, nesmí sloužit ke stavbě koridorů či shromadišť a není dovoleno zatloukat je kladivem nebo palicí do pevné podložky.
Materiál ztracený nebo poškozený je po pořadatel povinen nahradit dle platného ceníku.

 V případě Vašeho zájmu o materiál či služby Sportident je třeba v dostatečném předstihu (doporučujeme 2 měsíce před závodem) nahlásit na níže uvedený kontakt přesný rozsah Vašeho požadavku (sada A nebo sada B, zda pouze SI-jednotky, nebo také stojany, lampiony, případně další položky z ceníku, který je uveden výše, nebo máte-li zájem i o servismana. Preferováni jsou pořadatelé závodů v Ještědské oblasti, ale pokud v daném předstihu pořadatel z JO neprojeví zájem o naše služby, nezaručujeme že SI-materiál případně servisman budou k dispozici a vyhovíme případným dalším zájemcům i mimo JO.

Kontakty

Objednávku jednotlivého materiálu nebo kompletní sady s obsluhou provádějte na orineteering@ok-bor.cz.

Vyzvednutí materiálu si podle potřeby dohodněte se správcem panem Jiřím Šrůtou, tel.
+420 605 161 216.
Pokud pronajímáte sadu včetně obsluhy kontaktujte pro požadavky na servis pana Otu Baláka, tel. +420 724 521 113, email: otakar.balak@stavmat.cz.

Platný ceník