Přihláška na BorO’Camp 2023

Poznámka: Pokud čip ztratím, musím nahradit 500 Kč hodnotu čipu, jinak je zapůjčení zdarma.
Vyberte rozsah svých orientačních schopností a dovedností.