Historie klubu

Kolébkou orientačního běhu je Skandinávie – první orientační závod vůbec se uskutečnil v Norsku v roce 1897, ve Švédsku o rok později a ve Finsku v roce 1904. První pokusy rozšířit tento sport do tehdejšího Československa uskutečnili turisté a lyžaři ve Zlíně v roce 1950,historickým dnem pro novoborský orientační běh se stala neděle 20. dubna 1952, kdy byl první orientační závod uspořádán také v Novém Boru. Hlavními organizátory byli Jaroslav Křtěnský st. a Jaroslav Šulc, členové tehdejšího odboru turistiky TJ Sokol Borocrystal. Závodu se zúčastnilo 28 tříčlenných hlídek, z účastníků „vydržel“ a doposud stále aktivně závodí už jen Jaroslav Křtěnský ml. Od té doby orientační běh zaznamenal velký rozvoj a změny – z původního turistického pojetí se zátěží a se zkouškami se dospělo od 3členných hlídek přes 2členné hlídky až k závodění jednotlivců, od přísně tajných map 1:75.000 (někdy i šrafovaných) k mapám 1:15.000 nebo 1:10.000 vyhotovovaných specielně pro OB na vysoké úrovni, od ručního záznamu na kontrolách, přes razítka, razicí kleště až k dnešnímu elektronickému systému ražení, od ryze turistického oblečení a vybavení až po dnešní kvalitní dederonové soupravy, běžeckou obuv do každého terénu, rychloustalující palcové buzoly atd.
Novoborský orientační běh byl vždy v čele republikového dění. Prošly jím doslova stovky zájemců o tento sport a jména nejlepších z nich byla a jsou každoročně na seznamu státních reprezentantů. K největšímu výkonnostnímu vzestupu došlo po roce 1975, kdy při novoborské Jiskře bylo zřízeno Tréninkové středisko mládeľe. Po zrušení TSM, ale hlavně po roce 1989, kdy už na žádné základní škole nezbyl učitel se zaměřením na OB, kdy mnozí funkcionáři dali přednost podnikání a existenčnímu zabezpečení, členská základna začala stagnovat a stárnout. Teprve od podzimu 2005 došlo k oživení práce s mládeží a k zastavení stárnutí členské základny díky Petru Karvánkovi, který se v této oblasti potěšitelně angažuje spolu se skupinkou dalších trenérů.
Orientační běžci nejprve působili v rámci odboru turistiky TJ Jiskra Nový Bor, později jako samostatný oddíl OB, který v roce 1991 získal právní subjektivitu a dnešní název OK Jiskra Nový Bor. Úctyhodných 22 let předsedoval klubu Miroslav Beránek, ale stejnou nebo i delší dobu pracovali nezištně pro klub další veteráni, zejména Jaroslav Křtěnský. Zkušený tým rozhodčích a kartografů je předpokladem pro každoroční pořádání důležitých závodů všech stupňů, mistrovství republiky nevyjímaje. V padesátých až sedmdesátých letech byly velmi populární a hojně navštěvované pravidelné noční OB o cenu Borského skla, štafetové OB Novoborské štafety a v posledních 28 letech to jsou velké vícedenní mezinárodní závody BOHEMIA:

1978 – 3denní – centrum v Kytlici
1980 – 3denní – centrum v Rousínově
1982 – 3denní – centrum v Doubici
1984 – 3denní – centrum v Radvanci
1986 – 3denní – centrum v Dolní Chřibské
1987 – 5denní – centrum v Kytlici
1989 – 5denní – centrum v Trávníku u Cvikova
1991 – 5denní – centrum v Doksech, prostory u nádraží Bezděz, Selská rokle,
Termit Doksy
1993 – 5denní – centrum v Doksech, prostory v Hradčanech u Mimoně
1995 – 5denní – centrum v Hamru na Jezeře
1997 – 5denní – centrum v Hamru, prostory Svitava a Cvikov
1999 – 5denní – centrum v Hamru, prostory Hvězdov u Mimoně
2001 – 5denní – centrum v Jetřichovicích, prostory E1 Bynovec, E2-5 Všemily
2003 – 5denní – centrum v Novém Boru, prostory Mlýny
2005 – 5denní – centrum v Novém Boru, prostory u Rynoltic
2007 – 5denní – centrum v Mělníku, prostory u Osinalic (Kokořínsko)
2009 – 5denní – centrum v Novém Boru, prostory Trávník a Svor u Cvikova
2011 – 5denní – centrum v Novém Boru, prostory Slavíček-Velenice + E5 Nov Bor
2013 – 5denní – centrum v Novém Boru, prostory/terrains Chřibská (E1-2), Kytlice (E3-5)
2015 – 5denní – centrum v Hamru na Jezeře, prostory Hamr (E1-3), Stráž (E4-5)
2017 – 5denní – centrum v Novém Boru, prostory/terrains Nový Bor, Radvanec, Prysk
2019 – 5denní – centrum v Novém Boru. prostory/terrains CHKO Labské pískovce

Zatím největší účast byla zaznamenána v roce 1989 v Trávníku, kde startovalo 4436 závodníků z 21 zemí. Nejvýznamnější akcí, která byla klubu svěřena, bylo Mistrovství světa veteránů v roce 1998. Na něm startovalo 4000 závodníků ze 38 zemí celého světa. Poprvé nejen v České republice, ale i na světě, na něm byl v tak velkém rozsahu uplatněn elektronický systém ražení a měření mezičasů. Všechny doposud uspořádané závody byly ze strany ČSOB i účastníků vždy velmi dobře hodnoceny. Samozřejmostí při pořádání významných závodů v posledních letech byly pro OK Jiskra vodovzdorné mapy, startovní čísla a průkazy. V roce 2000 klub pořídil elektronický systém Sportident a stal jedním z hlavních průkopníků jeho používání v České republice. Používá ho nejen při všech závodech, které sám pořádá, ale půjčuje ho včetně obsluhy a další potřebné techniky i pořadatelům dalších závodů.
OK Jiskra Nový Bor vytváří dobré podmínky nejen pro sportovní činnost svých členů. Terénů Lužických hor a kvalitních map z dílny novoborských kartografů stále častěji využívá pro svá soustředění řada dalších oddílů z celé České republiky i ze zahraničí. Je také potěšitelné, že o zkušenosti novoborských z pořádání velkých závodů je zájem i v zahraničí (projevili ho na př. pořadatelé WMOC 1999 v Dánsku, 2000 na Novém Zélandu, 2001 v Litvě a j.).
Členové OK Jiskra Nový Bor jsou přesvědčeni o tom, že se jim podaří udržet postavení, které v českém i mezinárodním orientačním běhu poctivou prací za dlouhá léta získali. Jsou také odhodláni učinit vše k tomu, aby orientační běh i nadále patřil mezi nejúspěšnější sporty Českolipska.