Archiv autora: Petr Karvánek

Víkendové oblastní závody

V sobotu se koná ve Starých Splavech dvojzávod oblastního žebříčku. Na závody jede autobus – odjíždí v 8:30 z náměstí v Novém Boru. Vrací se až po ukončení odpoledního závodu.
Pro účast na sobotních závodech platí tato Covid pravidla:

Před vstupem na shromaždiště je nutné se prokázat platným certifikátem o bezinfekčnosti,
na základě kterého na zápěstí obdržíte identifikační pásku. Bez pásky nebudete připuštěni
na start, nemůžete se pohybovat ani na shromaždišti.
Přihlášením se každý účastník zavazuje jednat v souladu aktuálně platnými ochrannými
opatřeními stanovenými Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo pořadatelem závodu.
Každý účastník je povinen prokázat se platným certifikátem o bezinfekčnosti (potvrzení o
ukončeném očkování/ negativní RT-PCR test max. 7 dní / negativní POC antigenní test
max. 72 hodin/ doklad o prodělání nemoci max. 180 dní). Pro urychlení kontroly
doporučujeme instalaci aplikace Tečka. Po prokázání obdrží každý účastník identifikační
pásku, bez které mu nebude umožněn start.V neděli pořádá VLI další OŽ v Janově Dole. Opět se jede autobusem – odjezd v 8:00 z náměstí v Novém Boru. Návrat po vyhlášení.

Žebříček B 19.-20.6.

Příští víkend se konají dva závody žebříčku B – Čechy západ v obci Bílichov poblíž Slaného.
Na závody je přihlášeno něco přes 30 našich závodníků. Doprava osobními auty je řešena přes nový přihláškový systém. Kdo si požádal o dopravu byl přes funkci spolujízda přiřazen k řidičům. Ostatní se dopravují individuálně (podmínky pro vyplacení cestovného jsou dané v klubových podmínkách na sezonu).
Na noc se vracíme domů. Část závodníků (žáci, dorost) spí v místě (stany, chatky) pod vedením Míry Patky.
Vedoucí výpravy je M.Patka.
Informace jsou v orisu https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6022

Víkendové závody 5.-6.6.

Příští víkend se konají dva oblastní žebříčky. V sobotu pořádá náš klub ve Sloupu v Čechách, v neděli pořádá Stadion Nový Bor přímo v Novém Boru.
Doprava na oba závody je individuální.
Věnujte opět zvýšenou pozornost covid opatřením – nutnost vyplnění čestného prohlášení pro závodníky, atd…

Sobota : většina našich členů je součástí pořadatelského týmu, který řídí Boris Doškář (ředitel závodu), žákům, dorostencům a části veteránů bylo umožněno startovat.
Informace o pořádání získáte u vedoucích úseků, případně u Borise Doškáře.
Informace o vlastním závodě jsou zde : https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6405

Neděle : nedělní OŽ pořádá STB, centrum je v ZŠ U Lesa. Informace o závodě jsou zde :
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6399

Závody 30.5. TJN

V neděli 30.5. se koná první letošní oficiální závod v OB. Je zařazený do žebříčku B – Čechy západ a zároveň se jedná o oblastní žebříček Ještědské oblasti.
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6544

Věnujte prosím pozornost těmto věcem :
1. Nutnost vyplnění čestného prohlášení ohledně covid – formulář je ke stažení na Orisu na stránce závodu
2. Popisy jsou ke stažení v Orisu na stránce závodu
3. Na závody bude vypraven autobus – na dopravu busem je přihlášeno 19 závodníků.
Autobus pojede následovně :
7:45 Č.Lípa zastávka Borská (na Severu)
8:00 N.Bor náměstí
8:10 Cvikov zastávka
předpokládaný odjezd ze závodů 14:00-14:30

Provozovatel autobusu doporučuje při cestě busem mít roušku nebo respirátor.

Vedoucí : Petr Jeřábek a Tereza Jeřábková