Víkendové oblastní závody

V sobotu se koná ve Starých Splavech dvojzávod oblastního žebříčku. Na závody jede autobus – odjíždí v 8:30 z náměstí v Novém Boru. Vrací se až po ukončení odpoledního závodu.
Pro účast na sobotních závodech platí tato Covid pravidla:

Před vstupem na shromaždiště je nutné se prokázat platným certifikátem o bezinfekčnosti,
na základě kterého na zápěstí obdržíte identifikační pásku. Bez pásky nebudete připuštěni
na start, nemůžete se pohybovat ani na shromaždišti.
Přihlášením se každý účastník zavazuje jednat v souladu aktuálně platnými ochrannými
opatřeními stanovenými Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo pořadatelem závodu.
Každý účastník je povinen prokázat se platným certifikátem o bezinfekčnosti (potvrzení o
ukončeném očkování/ negativní RT-PCR test max. 7 dní / negativní POC antigenní test
max. 72 hodin/ doklad o prodělání nemoci max. 180 dní). Pro urychlení kontroly
doporučujeme instalaci aplikace Tečka. Po prokázání obdrží každý účastník identifikační
pásku, bez které mu nebude umožněn start.V neděli pořádá VLI další OŽ v Janově Dole. Opět se jede autobusem – odjezd v 8:00 z náměstí v Novém Boru. Návrat po vyhlášení.

Napsat komentář