Bohemia 2017so 22.07.2017 6:29
Přihláškyvytvořeno MT2003 Š Stephan Krämer 2008

  Č.  StČí    Čip Jméno          Kategorie Id databá P1 P2 P3 P4 P5 


0   Vakant               

  1  2008      Vakant         D40B         X  X  X  X  X 
  2  2012      Vakant         H21E             X  X  X 
  3  2011      Vakant         D60          X  X  X  X  X 
  4  2010      Vakant         H70          X  X  X  X  X 
  5  2068      Vakant         T10            X       
  6  2009      Vakant         H16B         X  X  X  X  X 
  7  2002      Vakant         D40A         X  X  X  X  X 
  8  2004      Vakant         F3          X  X  X  X  X 
  9  2005      Vakant         H70          X  X  X  X  X 
  10          Vakant         D10          X  X  X  X  X 
  11          Vakant         D10          X  X  X  X  X 
  12          Vakant         D12A         X  X  X  X  X 
  13          Vakant         D12A         X  X  X  X  X 
  14          Vakant         D12B         X  X  X  X  X 
  15          Vakant         D12B         X  X  X  X  X 
  16          Vakant         D12B         X  X  X  X  X 
  17          Vakant         D14A         X  X  X  X  X 
  18          Vakant         D14A         X  X  X  X  X 
  19          Vakant         D14A         X  X  X  X  X 
  20          Vakant         D14B         X  X  X  X  X 
  21          Vakant         D14B         X  X  X  X  X 
  22          Vakant         D14B         X  X  X  X  X 
  23          Vakant         D16A         X  X  X  X  X 
  24          Vakant         D16A         X  X  X  X  X 
  25          Vakant         D16A         X  X  X  X  X 
  26          Vakant         D16A         X  X  X  X  X 
  27          Vakant         D16A         X  X  X  X  X 
  28          Vakant         D16A         X  X  X  X  X 
  29          Vakant         D16B         X  X  X  X  X 
  30          Vakant         D18A         X  X  X  X  X 
  31          Vakant         D18A         X  X  X  X  X 
  32          Vakant         D18A         X  X  X  X  X 
  33          Vakant         D21A         X  X  X  X  X 
  34          Vakant         D21A         X  X  X  X  X 
  35          Vakant         D21A         X  X  X  X  X 
  36          Vakant         D21B         X  X  X  X  X 
  37          Vakant         D21E         X  X  X  X  X 
  38          Vakant         D35A         X  X  X  X  X 
  39          Vakant         D35A         X  X  X  X  X 
  40          Vakant         D35A         X  X  X  X  X 
  41          Vakant         D35A         X  X  X  X  X 
  42          Vakant         D35A         X  X  X  X  X 
  43          Vakant         D35A         X  X  X  X  X 
  44          Vakant         D40A         X  X  X  X  X 
  45          Vakant         D40A         X  X  X  X  X 
  46          Vakant         D40A         X  X  X  X  X 
  47          Vakant         D40B         X  X  X  X  X 
  48          Vakant         D40B         X  X  X  X  X 
  49          Vakant         D40B         X  X  X  X  X 
  50          Vakant         D45A         X  X  X  X  X 
  51          Vakant         D45A         X  X  X  X  X 
  52          Vakant         D45A         X  X  X  X  X 
  53          Vakant         D45A         X  X  X  X  X 
  54          Vakant         D45A         X  X  X  X  X 
  55          Vakant         D45A         X  X  X  X  X 
  56          Vakant         D45A         X  X  X  X  X 
  57          Vakant         D45A         X  X  X  X  X 
  58          Vakant         D45B         X  X  X  X  X 
  59          Vakant         D45B         X  X  X  X  X 
  60          Vakant         D45B         X  X  X  X  X 
  61          Vakant         D45B         X  X  X  X  X 
  62          Vakant         D50A         X  X  X  X  X 
  63          Vakant         D50A         X  X  X  X  X 
  64          Vakant         D50A         X  X  X  X  X 
  65          Vakant         D50B         X  X  X  X  X 
  66          Vakant         D50B         X  X  X  X  X 
  67          Vakant         D50B         X  X  X  X  X 
  68          Vakant         D55A         X  X  X  X  X 
  69          Vakant         D55A         X  X  X  X  X 
  70          Vakant         D55A         X  X  X  X  X 
  71          Vakant         D55A         X  X  X  X  X 
  72          Vakant         D55A         X  X  X  X  X 
  73          Vakant         D55B         X  X  X  X  X 
  74          Vakant         D55B         X  X  X  X  X 
  75          Vakant         D55B         X  X  X  X  X 
  76          Vakant         D60          X  X  X  X  X 
  77          Vakant         D60          X  X  X  X  X 
  78          Vakant         D60          X  X  X  X  X 
  79          Vakant         D60          X  X  X  X  X 
  80  2007      Vakant         D60          X  X  X  X  X 
  81          Vakant         D65          X  X  X  X  X 
  82  2003      Vakant         D65          X  X  X  X  X 
  83          Vakant         D65          X  X  X  X  X 
  84          Vakant         D70          X  X  X  X  X 
  85          Vakant         D70          X  X  X  X  X 
  86          Vakant         D70          X  X  X  X  X 
  87          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
  88          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
  89          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
  90          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
  91          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
  92          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
  93          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
  94          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
  95          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
  96          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
  97          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
  98          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
  99          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 100          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 101          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 102          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 103          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 104          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 105          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 106          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 107          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 108          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 109          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 110          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 111          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 112          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 113          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 114          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 115          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 116          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 117          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 118          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 119          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 120          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 121          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 122          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 123          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 124          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 125          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 126          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 127          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 128          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 129          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 130          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 131          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 132          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 133          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 134          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 135          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 136          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 137          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 138          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 139          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 140          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 141          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 142          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 143          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 144          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 145          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 146          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 147          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 148          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 149          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 150          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 151          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 152          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 153          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 154          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 155          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 156          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 157          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 158          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 159          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 160          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 161          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 162          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 163          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 164          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 165          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 166          Vakant         F5          X  X  X  X  X 
 167          Vakant         H10          X  X  X  X  X 
 168          Vakant         H10          X  X  X  X  X 
 169          Vakant         H10          X  X  X  X  X 
 170          Vakant         H10          X  X  X  X  X 
 171          Vakant         H10          X  X  X  X  X 
 172          Vakant         H10          X  X  X  X  X 
 173          Vakant         H12A         X  X  X  X  X 
 174          Vakant         H12A         X  X  X  X  X 
 175          Vakant         H12A         X  X  X  X  X 
 176          Vakant         H12B         X  X  X  X  X 
 177          Vakant         H12B         X  X  X  X  X 
 178          Vakant         H12B         X  X  X  X  X 
 179          Vakant         H12B         X  X  X  X  X 
 180          Vakant         H14A         X  X  X  X  X 
 181          Vakant         H14B         X  X  X  X  X 
 182          Vakant         H14B         X  X  X  X  X 
 183          Vakant         H16A         X  X  X  X  X 
 184          Vakant         H16A         X  X  X  X  X 
 185          Vakant         H16A         X  X  X  X  X 
 186          Vakant         H16A         X  X  X  X  X 
 187          Vakant         H16A         X  X  X  X  X 
 188          Vakant         H16A         X  X  X  X  X 
 189          Vakant         H16B         X  X  X  X  X 
 190          Vakant         H16B         X  X  X  X  X 
 191          Vakant         H16B         X  X  X  X  X 
 192          Vakant         H16B         X  X  X  X  X 
 193          Vakant         H16B         X  X  X  X  X 
 194          Vakant         H16B         X  X  X  X  X 
 195          Vakant         H18A         X  X  X  X  X 
 196          Vakant         H18A         X  X  X  X  X 
 197          Vakant         H18A         X  X  X  X  X 
 198          Vakant         H18A         X  X  X  X  X 
 199          Vakant         H18B         X  X  X  X  X 
 200          Vakant         H18B         X  X  X  X  X 
 201          Vakant         H18B         X  X  X  X  X 
 202          Vakant         H18B         X  X  X  X  X 
 203          Vakant         H18B         X  X  X  X  X 
 204          Vakant         H20A         X  X  X  X  X 
 205          Vakant         H20A         X  X  X  X  X 
 206          Vakant         H20A         X  X  X  X  X 
 207          Vakant         H21A         X  X  X  X  X 
 208          Vakant         H21B         X  X  X  X  X 
 209          Vakant         H21B         X  X  X  X  X 
 210          Vakant         H21B         X  X  X  X  X 
 211          Vakant         H21B         X  X  X  X  X 
 212          Vakant         H21B         X  X  X  X  X 
 213          Vakant         H21C         X  X  X  X  X 
 214          Vakant         H21C         X  X  X  X  X 
 215          Vakant         H21C         X  X  X  X  X 
 216          Vakant         H35A         X  X  X  X  X 
 217          Vakant         H35A         X  X  X  X  X 
 218          Vakant         H35A         X  X  X  X  X 
 219          Vakant         H35A         X  X  X  X  X 
 220          Vakant         H35B         X  X  X  X  X 
 221          Vakant         H35B         X  X  X  X  X 
 222          Vakant         H40A         X  X  X  X  X 
 223          Vakant         H40A         X  X  X  X  X 
 224          Vakant         H40A         X  X  X  X  X 
 225          Vakant         H40A         X  X  X  X  X 
 226  2071      Vakant         H40B         X  X  X  X  X 
 227  2072      Vakant         H40B         X  X  X  X  X 
 228          Vakant         H40B         X  X  X  X  X 
 229          Vakant         H45A         X  X  X  X  X 
 230          Vakant         H45A         X  X  X  X  X 
 231          Vakant         H45A         X  X  X  X  X 
 232          Vakant         H45A         X  X  X  X  X 
 233          Vakant         H45A         X  X  X  X  X 
 234          Vakant         H45A         X  X  X  X  X 
 235          Vakant         H45B         X  X  X  X  X 
 236          Vakant         H45B         X  X  X  X  X 
 237          Vakant         H50A         X  X  X  X  X 
 238          Vakant         H50A         X  X  X  X  X 
 239          Vakant         H50A         X  X  X  X  X 
 240          Vakant         H50A         X  X  X  X  X 
 241          Vakant         H50A         X  X  X  X  X 
 242          Vakant         H50A         X  X  X  X  X 
 243          Vakant         H50A         X  X  X  X  X 
 244          Vakant         H50B         X  X  X  X  X 
 245          Vakant         H55A         X  X  X  X  X 
 246          Vakant         H55A         X  X  X  X  X 
 247          Vakant         H55A         X  X  X  X  X 
 248          Vakant         H55A         X  X  X  X  X 
 249          Vakant         H55B         X  X  X  X  X 
 250          Vakant         H55B         X  X  X  X  X 
 251          Vakant         H55B         X  X  X  X  X 
 252  2001      Vakant         H60A         X  X  X  X  X 
 253          Vakant         H60A         X  X  X  X  X 
 254          Vakant         H60A         X  X  X  X  X 
 255          Vakant         H60B         X  X  X  X  X 
 256          Vakant         H60B         X  X  X  X  X 
 257          Vakant         H60B         X  X  X  X  X 
 258          Vakant         H65A         X  X  X  X  X 
 259          Vakant         H65A         X  X  X  X  X 
 260          Vakant         H65B         X  X  X  X  X 
 261          Vakant         H65B         X  X  X  X  X 
 262          Vakant         H65B         X  X  X  X  X 
 263          Vakant         H70          X  X  X  X  X 
 264          Vakant         H70          X  X  X  X  X 
 265          Vakant         H70          X  X  X  X  X 
 266          Vakant         H70          X  X  X  X  X 
 267          Vakant         H75          X  X  X  X  X 
 268          Vakant         H75          X  X  X  X  X 
 269          Vakant         H75          X  X  X  X  X 
 270          Vakant         T10          X  X  X  X  X 
 271          Vakant         T10          X  X  X  X  X 
 272          Vakant         T10          X  X  X  X  X 
 273          Vakant         T10          X  X  X  X  X 
 274          Vakant         T10          X  X  X  X  X 
 275          Vakant         T10          X  X  X  X  X 
 276          Vakant         T10          X  X  X  X  X 
 277          Vakant         T10          X  X  X  X  X 
 278          Vakant         T10          X  X  X  X  X 
 279          Vakant         T10          X  X  X  X  X 
 280          Vakant         T10          X  X  X  X  X 
 281          Vakant         T10          X  X  X  X  X 
 282          Vakant         T10          X  X  X  X  X 
 283          Vakant         T10          X  X  X  X  X 
 284          Vakant         T10          X  X  X  X  X 
 285          Vakant         T10          X  X  X  X  X 
 286          Vakant         T10P         X  X  X  X  X 
 287          Vakant         T10P         X  X  X  X  X 
 288          Vakant         T10P         X  X  X  X  X 
 289          Vakant         T10P         X  X  X  X  X 
 290          Vakant         T10P         X  X  X  X  X 
 291          Vakant         T10P         X  X  X  X  X 
 292          Vakant         T10P         X  X  X  X  X 
 293          Vakant         T10P         X  X  X  X  X 
 294          Vakant         T10P         X  X  X  X  X 
 295          Vakant         T10P         X  X  X  X  X 
 296          Vakant         T10P         X  X  X  X  X 
 297          Vakant         T10P         X  X  X  X  X 
 298          Vakant         T-OPEN        X  X  X  X  X 
 299          Vakant         T-OPEN        X  X  X  X  X 
 300          Vakant         T-OPEN        X  X  X  X  X 
 301          Vakant         T-OPEN        X  X  X  X  X 
 302          Vakant         T-OPEN        X  X  X  X  X 
 303          Vakant         T-OPEN        X  X  X  X  X 
 304          Vakant         T-OPEN        X  X  X  X  X 
 305          Vakant         T-OPEN        X  X  X  X  X 
 306          Vakant         T-OPEN        X  X  X  X  X 
 307          Vakant         T-OPEN        X  X  X  X  X 
 308          Vakant         T-OPEN        X  X  X  X  X 
 309          Vakant         T-OPEN        X  X  X  X  X 
 310          Vakant         T-OPEN        X  X  X  X  X 
 311          Vakant         T-OPEN        X  X  X  X  X 
 312          Vakant         T-OPEN        X  X  X  X  X 
 313          Vakant         T-OPEN        X  X  X  X  X 
 314          Vakant         T-OPEN        X  X  X  X  X 
 315          Vakant         T-OPEN        X  X  X  X  X 
 316          Vakant         T-OPEN        X  X  X  X  X 
 317          Vakant         D18B         X  X  X  X  X 
 318          Vakant         D18B         X  X  X  X  X 
 319          Vakant         D20A         X  X  X  X  X 
 320          Vakant         D20A         X  X  X  X  X 
 321          Vakant         D20A         X  X  X  X  X 
 322          Vakant         D20A         X  X  X  X  X 
 323          Vakant         D20A         X  X  X  X  X 
 324          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 325          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 326          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 327          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 328          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 329          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 330          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 331          Vakant         T-OPEN        X  X  X  X  X 
 332          Vakant         T-OPEN        X  X  X  X  X 
 333          Vakant         T-OPEN        X  X  X  X  X 
 334          Vakant         D16B         X  X  X  X  X 
 335          Vakant         D35A         X  X  X  X  X 
 336          Vakant         D35B         X  X  X  X  X 
 337          Vakant         D45A         X  X  X  X  X 
 338          Vakant         H12B         X  X  X  X  X 
 339          Vakant         H12B         X  X  X  X  X 
 340  2006      Vakant         H21B         X  X  X  X  X 
 341          Vakant         H45A         X  X  X  X  X 
 342          Vakant         D12A         X  X  X  X  X 
 343          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 344          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 345          Vakant         F3          X  X  X  X  X 
 346          Vakant         H12A         X  X  X  X  X 
 347          Vakant         H50A         X  X  X  X  X 
 348          Vakant         T10          X  X  X  X  X 
 349  3000      Vakant         D18A                 X 
 350  3001      Vakant         T10P           X  X  X  X 
 351  3002      Vakant         T10P           X  X  X  X 
 352  3003      Vakant         F3          X         
 353  3004      Vakant         T10              X  X  X 
 354  3005      Vakant         T10P             X  X  X 
 355  3006      Vakant         F5              X  X  X 
 356  3007      Vakant         F5              X  X  X 
 357  3008      Vakant         F5              X  X  X 
 358  3009      Vakant         F5              X  X  X 
 359  3010      Vakant         F3                X  X 
 360  3011      Vakant         H21E         X  X  X     
 361  3012      Vakant         F5            X    X   
 362  3013      Vakant         F3          X    X    X 
 363  3014      Vakant         F5            X    X   
 364  3015      Vakant         F3          X    X    X 
 365  3016      Vakant         F3            X  X  X  X 
 366  3017      Vakant         H21A               X  X 
 367  3018      Vakant         F5          X  X  X  X   
 368  3019      Vakant         D21E         X  X  X     
 369  3020      Vakant         H21A             X  X  X 
 370  3021      Vakant         H21A         X         
 371  3022      Vakant         D21B         X         
 372  3023      Vakant         H21E         X  X      X 
 373  3024      Vakant         H21E         X  X  X    X 
 374  3025      Vakant         H14A             X  X  X 
 375  3026      Vakant         H40A             X  X  X 
 376  3027      Vakant         F5          X        X 
 377  3028      Vakant         D21E         X  X  X     
 378  3029      Vakant         H21E         X  X  X     
 379  3030      Vakant         F5          X  X  X     
 380  3031      Vakant         F5          X  X  X     
 381  2067      Vakant         F5          X  X  X     
 382  2069      Vakant         D10          X    X  X  X 


101  101 LOST SHENTON PARK      AUS 

  1   3  1931394 Anthea Feaver      D55A    1015900  X  X  X  X  X 
  2   5  9005350 Bruce Bowen       H65A    1015200  X  X  X  X  X 
  3   4  2038399 Liz Abbott       D55A    1015800  X  X  X  X  X 
  4   1  1391615 Matthews Richard    H65A    1015100  X  X  X  X  X 
  5   2  1400711 Nicole Davis      D45B    1016900  X  X  X  X  X 


121  121 OJE WAPPLER         AUT 

  1   6  2078972 Ecke-Wihan Sonja    D45A    1217200  X  X  X  X  X 


122  122 HSV RIED          AUT 

  1   8   863068 Haider Anna       F3     1225600  X  X  X  X  X 
  2   7  1500223 Hones Sepp       H60A    1225400  X  X  X  X  X 


151  151 C.O. LIÉGE         BEL 

  1   12  7205515 Florin Jacques     H55A    1516100  X  X  X  X  X 
  2   11  2046059 Leyimangoye Judith   D35B    1518000  X  X  X  X  X 
  3   13  7402610 Martos Sanchez Felipe  H55A    1515901  X  X  X  X  X 
  4   9  7763014 Pierlot André      H55A    1515900  X  X  X  X  X 
  5   10  2089828 Pierlot Elvire     D10    1510700  X  X  X  X  X 


152  152 ASUB ORIENTATION BRUSSELS  BEL 

  1   33  1407851 Beles Milan       H55A    1525900  X  X  X  X  X 
  2   16   228339 Blanche Marie-christine D65    1524800  X  X  X  X  X 
  3   27  9201734 Bruylant Dominique   H55A    1525800  X  X  X  X  X 
  4   28   219832 Bruylant Yoline     T-OPEN   1529700  X  X  X  X  X 
  5   26  1960502 Buelens Jenny      D50A    1526000  X  X  X  X  X 
  6   36   49068 Clausi Carla      D50A    1526300  X  X  X  X  X 
  7   43  9540107 Colson Caty       D60    1525400  X  X  X  X  X 
  8   35  9632012 Darimont Didier     H50A    1526300  X  X  X  X  X 
  9   41   49074 Drabs Laurence     D40A    1527500  X  X  X  X  X 
  10   31  1251959 Duyck An        D45A    1525900  X  X  X  X  X 
  11   32  2102251 Flament Jacques     H70    1524500  X  X  X  X  X 
  12   38   49032 Fronhoffs Alistair   H40A    1527400  X  X  X  X  X 
  13   39   49035 Fronhoffs Gaëlle    D16A    1520200  X  X  X  X  X 
  14   40   49036 Fronhoffs Lyna     D12A    1520600  X  X  X  X  X 
  15   37   77060 Gillet Christian    H45A    1526400  X  X  X  X  X 
  16   34  9011960 Govaerts Bernadette   D50A    1526000  X  X  X  X  X 
  17   14  9560310 Hofmans Jacques     H60A    1525600  X  X  X  X  X 
  18   42  9520606 Krier Francis      H65A    1525200  X  X  X  X  X 
  19   25   49025 Lambeau Carine     D50A    1526000  X  X  X  X  X 
  20   44   344772 Mercier Didier     H50B    1526400  X  X  X  X  X 
  21   45   49055 Mols Pierre       H60A    1525400  X  X  X  X  X 
  22   22   49072 Muyllaert Claire    D50A    1525700  X  X  X  X  X 
  23   17   49054 Naeije Nicole      D65    1525150  X  X  X  X  X 
  24   23  1301922 Parmentier Pierre    H60A    1524800  X  X  X  X  X 
  25   20   49022 Roth Matthieu      H21C    1528300  X  X  X  X  X 
  26   29   49028 Rouserez Annick     D50A    1526200  X  X  X  X  X 
  27   18   49037 Taelemans Philippe   H55A    1526200  X  X  X  X  X 
  28   30   49029 Theunckens Joëlle    F3     1525800  X  X  X  X  X 
  29   19   49024 Thienpondt Léonard   H65A    1525100  X  X  X  X  X 
  30   21   49023 Thienpondt Marie    D35A    1528200  X  X  X  X  X 
  31   15  1393109 Van der Cruys Jean-pier H75    1524200  X  X  X  X  X 
  32   24   49024 Vandemeulebroek Marc  H55A    1526000  X  X  X  X  X 
  33   46   228334 Veldekens François   H21A    1528300  X  X  X  X  X 


153  153 TROL            BEL 

  1   52  1001930 Bourgonjon Ellen    D35A    1537900  X  X  X  X  X 
  2   49  1409488 De Clercq Rune     H12A    1530500  X  X  X  X  X 
  3   54  1001928 De Mits Noor      D12A    1530600  X  X  X  X  X 
  4   55  1001927 De Mits Thor      H10    1530700  X  X  X  X  X 
  5   56  1001929 De Mits Viek      T10P    1531000  X  X  X  X  X 
  6   53  1001931 De Mits Wolf      H14A    1530400  X  X  X  X  X 
  7   51  1001926 De Mits Yves      H45A    1537000  X  X  X  X  X 
  8   50  1409487 Deschepper Ellen    D40B    1537700  X  X  X  X  X 
  9   48  1006679 Peeters Andre      H65B    1534800  X  X  X  X  X 
  10   57  1199256 Van Bealen Michael   H21A    1539200  X  X    X  X 


154  154 KOL             BEL 

  1   60  2068651 Aerden Eske       D18B    1540000  X  X  X  X  X 
  2   58  2068652 Aerden Frank      H45B    1546900  X  X  X  X  X 
  3   61  2068653 Aerden Torben      H10    1540700  X  X  X  X  X 
  4   59  1411001 Delanghe Anne-marie   D45A    1547000  X  X  X  X  X 


155  155 D-TEAM ANTWERPEN      BEL 

  1   69  8633667 Franssen Desmond    H21E    1558400  X  X  X  X  X 
  2   65   851221 Franssen Winston    H21A    1558500  X  X  X  X  X 
  3   62  7001003 Gysen Kelly       D21B    1559000  X  X  X  X  X 
  4   64  7002030 Hoekx Jeroen      H21A    1558600  X  X  X  X  X 
  5   68  9840801 Houben Ellen      F3     1558400  X  X  X  X  X 
  6   63   701728 Marien Bert       H21A    1558400  X  X  X  X  X 
  7   70  8644889 Serrallonga Arques Anna D21E    1558900        X  X 
  8   67   850830 Van der Kleij Thomas  H21E    1558500  X  X  X  X  X 
  9   66  7207280 Vermonden Annelies   D21C    1558700  X  X  X  X  X 


156  156 HAMOK            BEL 

  1   71   144447 Deferme Miel      H20A    1569800  X  X  X  X  X 
  2   47  2010282 Keuppens Wout      H20A    1569800  X  X  X  X  X 
  3   73  2010282 Keuppens Wout      H20A    1569800  X  X  X  X  X 
  4   72   144448 Melis Toon       H21B    1569200  X  X  X  X  X 


171  171 KSO BNTU MINSK       BLR 

  1   74   250540 Aliakseyev Yury     H55B    1715800  X  X  X  X  X 
  2   75   250545 Aliakseyeva Volha    D45B    1717100  X  X  X  X  X 


191  191 VARIANT 5          BUL 

  1   99  2029958 Ahmedov Dzan      H12B    1910500  X  X  X  X  X 
  2   87  2800603 Aleksandrova Emili   D12A    1910500  X  X  X  X  X 
  3   77  2029955 Angelova Petranka    D45A    1917200  X  X  X  X  X 
  4  103  2034120 Atanasova Ivet     D12B    1910500  X  X  X  X  X 
  5   95  7300266 Bonev Dani       H14A    1910300  X  X  X  X  X 
  6   76  2012199 Bonev Dian       H45B    1917200  X  X  X  X  X 
  7  100  2008653 Bonev Viktor      H12B    1910500  X  X  X  X  X 
  8   79  9995555 Boneva Betina      D16A    1910100  X  X  X  X  X 
  9   78  2030005 Dimova Desislava    D35A    1918200  X  X  X  X  X 
  10   80  8082808 Dyaksova Evangelina   D16A    1910100  X  X  X  X  X 
  11   97  2800664 Filipov Teodor     H12A    1910500  X  X  X  X  X 
  12  102  2012204 Georgieva Julia     D12B    1910500  X  X  X  X  X 
  13   82  2012202 Hristova Olamena    D14A    1910300  X  X  X  X  X 
  14  108   338472 Ibryamov Berk Ibryamov H12A    1910600  X  X  X  X  X 
  15  109  2044962 Ibryamov Inan Ibryamov H14A    1910400  X  X  X  X  X 
  16   88  2012195 Ilieva Elena      D12A    1910500  X  X  X  X  X 
  17   85  2029978 Ilieva Yana       D14A    1910300  X  X  X  X  X 
  18   81  2029952 Iljeva Tsveta      D20A    1919700  X  X  X  X  X 
  19   96  2029951 Ilkov Georgi      H14B    1910300  X  X  X  X  X 
  20  105  4616441 Nenkova Ina Nikolaeva  D12B    1910500  X  X  X  X  X 
  21   83  1411907 Nenkova Reneta     D14A    1910300  X  X  X  X  X 
  22   90  2012198 Ovcharov Zdravko    H18A    1919900  X  X  X  X  X 
  23   92  2800666 Petkov Yoan       H18B    1919900  X  X  X  X  X 
  24   94  2800721 Petrov Kaloyan     H14A    1910300  X  X  X  X  X 
  25  110   338476 Petrov Matyu Petrov   H12A    1910500  X  X  X  X  X 
  26  106  9101713 Petrova Yasna      D16A    1910200  X  X  X  X  X 
  27   86  2034121 Petrova Yoanna     D14A    1910300  X  X  X  X  X 
  28  104  2039233 Simeonova Nevena    D20A    1919700  X  X  X  X  X 
  29  107   338479 Stoyanova Margarita   D55A    1915800  X  X  X  X  X 
  30  101  2029997 Taner Ata        H12B    1910500  X  X  X  X  X 
  31   89  2029965 Todorov Ivan      H12B    1910500  X  X  X  X  X 
  32   93  2012194 Tsonev Ivaylo      H16A    1910100  X  X  X  X  X 
  33   84  2800941 Vasileva Anzhela    D14A    1910300  X  X  X  X  X 
  34   98   427106 Yulianov Samuil     H12B    1910500  X  X  X  X  X 
  35   91  2013439 Zhelyazkov Dimitar   H21E    1919600  X  X  X  X  X 


192  192 COMPASS-CROSS        BUL 

  1  114  1409406 Borisov Petar      H18A    1920000  X  X  X  X  X 
  2  112  9999444 Dyaksova Andreya    D18A    1920000  X  X  X  X  X 
  3  115  9999555 Dyaksova Antoaneta   D21E    1929500  X  X  X  X  X 
  4  117  2059778 Georgiev Pavel     H21A    1928900  X  X  X  X  X 
  5  116   502544 Kamenarov Ivaylo    H21E    1928500  X  X  X  X  X 
  6  121  1007874 Kamenarov Kamen     H55A    1925800  X  X  X  X  X 
  7  120   412900 Kamenarova Tzvetelina  D55A    1926100  X  X  X  X  X 
  8  118  1409405 Koev Krasimir      H45A    1927000  X  X  X  X  X 
  9  111  1409404 Koeva Velina      D14A    1920400  X  X  X  X  X 
  10  119   412903 Varbanov Dimitar    H50A    1926600  X  X  X  X  X 
  11  113  1409403 Yordanov Stefan     H14A    1920400  X  X  X  X  X 


193  193 KSO VALDI SOFIA       BUL 

  1  123  2006442 Berkova Monika     D14B    1930300  X  X  X  X  X 
  2  125  8627813 Demendjieva Mariya   D18A    1939900  X  X  X  X  X 
  3  131  2110164 Dermendjiev Aleksandar H12B    1930500  X  X  X  X  X 
  4  139  2034136 Dimitrov Emil      H50B    1936700  X  X  X  X  X 
  5  140  1006083 Dimitrov Georgi     H21B    1939400  X  X  X  X  X 
  6  134  7900002 Dimitrov Martin     H16B    1930100  X  X  X  X  X 
  7  122  2006445 Dimitrova Amelia    D12B    1930500  X  X  X  X  X 
  8  129   412667 Dimitrova Valentina   D45B    1937200  X  X  X  X  X 
  9  132   412990 Evgeniev Bogdan     H12B    1930500  X  X  X  X  X 
  10  127  7208333 Gincheva Siliya     D21B    1939600  X  X  X  X  X 
  11  128  2013460 Ivandjikova Desilava  D45B    1937200  X  X  X  X  X 
  12  136  9101712 Ivandjilov Boyan    H18A    1939900  X  X  X  X  X 
  13  138  8627833 Jordanov Plamen     H40B    1937700  X  X  X  X  X 
  14  130  4714361 Jordanov Simeon     T10P    1930700  X  X  X  X  X 
  15  124  2008652 Jordanova Desislava   D14A    1930300  X  X  X  X  X 
  16  135  8640387 Kotkov Toma       H18A    1939900  X  X  X  X  X 
  17  126  1409431 Mitkova Borislava    D18A    1939900  X  X  X  X  X 
  18  133  2006444 Nikolov Grigory     H14B    1930300  X  X  X  X  X 
  19  137  8640386 Todorov Teodor     H35A    1938200  X  X  X  X  X 


194  194 BROWN TEAM         BUL 

  1  143  2008600 Dimitrov Dimitar    H12B    1940600  X  X  X  X  X 
  2  141  1987919 Dimitrov Nikolay    H21E    1947800  X  X  X  X  X 
  3  142  2008608 Dimitrova Stefaniya   D21A    1948000  X  X  X  X  X 


195  195 BEGUN VARNA         BUL 

  1  157  9005050 Atanasov Vladimir    H21A    1958500  X  X  X  X  X 
  2  156  2032334 Delev Georgi      H20A    1959800  X  X  X  X  X 
  3  158   502554 Dimitrova Nataliya   D21E    1958000  X  X  X  X  X 
  4  159  2039232 Galov Tihomir      H16A    1950200  X  X  X  X  X 
  5  145  2032355 Georgieva Mira     D14A    1950300  X  X  X  X  X 
  6  154  9102938 Georgieva Niya     D16A    1950200  X  X  X  X  X 
  7  151  9999222 Ivanov Alexander    H16A    1950200  X  X  X  X  X 
  8  150  9999666 Ivanov Ivaylo      H45A    1957100  X  X  X  X  X 
  9  152   502550 Ivanova Petya      D40B    1957300  X  X  X  X  X 
  10  153  9999333 Ivanova Simona     D18A    1950000  X  X  X  X  X 
  11  149  1007820 Kateliev Rumen     H50A    1956200  X  X  X  X  X 
  12  144  2032342 Koleva Ivana      D14A    1950400  X  X  X  X  X 
  13  148  2013453 Nedkov Nikolay     H16A    1950200  X  X  X  X  X 
  14  155  8636964 Neykov Valentin     H16A    1950100  X  X  X  X  X 
  15  147  9500007 Shterev Preslav     H14A    1950300  X  X  X  X  X 
  16  146  9500008 Shterev Veselin     H16A    1950100  X  X  X  X  X 


201  201 FWOC            CAN 

  1  160  2012273 Svoboda David      H18A    2010000  X  X  X  X  X 
  2  161  2012274 Svoboda Michael     H20A    2019900  X  X  X  X  X 


211  211 LEARNJOY CHINA       CHN 

  1  166   51451 Bao Yuxuan       H16B    2110100  X  X  X  X  X 
  2  163   52437 Chen Kaiyang      H14B    2110300  X  X  X  X  X 
  3  174   341907 He Yaqing        D40B    2117700  X  X  X  X  X 
  4  162   49470 Li Xiangman       D14B    2110300  X  X  X  X  X 
  5  167   51452 Li Xiaoyi        H16B    2110100  X  X  X  X  X 
  6  171   51462 Li Yuman        D20A    2119800  X  X  X  X  X 
  7  169   51455 Liu Qianhe       H16B    2110000  X  X  X  X  X 
  8  175   341827 Liu Yang        H21B    2119600  X  X  X  X  X 
  9  172   52470 Ma Weiwei        D40B    2117700  X  X  X  X  X 
  10  170   51457 Shi Yichen       H16B    2110000  X  X  X  X  X 
  11  165   51448 Wu Jiyuan        H16B    2110100  X  X  X  X  X 
  12  173   341804 Zhao Dong        H45B    2117200  X  X  X  X  X 
  13  168   51454 Zhao Xihan       H16B    2110100  X  X  X  X  X 
  14  164   51445 Zheng Peiyu       H14B    2110300  X  X  X  X  X 


221  221 VIBORG ORIENTERINGSKLUB   DEN 

  1  177  7200545 Baago Allan       H50A    2216700  X  X  X  X  X 
  2  178   445531 Baago Freya       T10P    2211000  X  X  X  X  X 
  3  176   889653 Baago Kristine     D21A    2217900  X  X  X  X  X 


222  222 FSK ORIENTERING       DEN 

  1  179  7011222 Fogh Hanne       D50A    2226700  X  X  X  X  X 
  2  180   887599 Folander Kim      H65A    2225100  X  X  X  X  X 


223  223 AARHUS 1900 OR. I      DEN 

  1  181  2086821 Gylling Hanne      D50A    2236600  X  X  X  X  X 
  2  182  1411270 Gylling Hougaard Astrid D16A    2230200  X  X  X  X  X 
  3  183   434101 Hougaard Allan     H45A    2236500  X  X  X  X  X 
  4  184   434102 Pedersen Vagn      H55A    2236100  X  X  X  X  X 


224  224 AARHUS 1900 OR. II     DEN 

  1  189  1410771 Kolbak Anna       D12B    2240500  X  X  X  X  X 
  2  185  1410775 Kolbak Jan       H45A    2247100  X  X  X  X  X 
  3  187  1410773 Kolbak Maria      D16A    2240100  X  X  X  X  X 
  4  188  1410772 Kolbak Mikkel      H16A    2240200  X  X  X  X  X 
  5  186  1410774 Kolbak Pia       D40B    2247400  X  X  X  X  X 


225  225 OK 73 GLADSAXE       DEN 

  1  195   434070 Andreasen Jorn     H70    2254000  X  X  X  X  X 
  2  190   351370 Gudme Else       D65    2254600  X  X  X  X  X 
  3  194   40402 Jorgensen Gunner    H70    2254300  X  X  X  X  X 
  4  192   308157 Kjederqvist Elisa    D65    2255000  X  X  X  X  X 
  5  196   308158 Kjederqvist Henrik   H70    2254700  X  X  X  X  X 
  6  197  9200942 Lykking Knud      H70    2254300  X  X  X  X  X 
  7  193   40508 Lykking Marianne    D65    2254400  X  X  X  X  X 
  8  191   302193 Valnert Ulla      D70    2254400  X  X  X  X  X 


226  226 ST.BINDERUP OK       DEN 

  1  198   852404 Korsbaek Ellen     D55B    2266100  X  X  X  X  X 
  2  199   570112 Korsbaek Per      H60A    2265700  X  X  X  X  X 


227  227 HELSINGOR SOK        DEN 

  1  201  1408232 Andersen Hojbjerg Dicte D14A    2270300  X  X  X  X  X 
  2  206   308165 Bertram Mette      D70    2273800  X  X  X  X  X 
  3  200   435318 Bonefeld Olivia     D14A    2270300  X  X  X  X  X 
  4  202   863602 Dinesen Runge Sarah   D14A    2270300  X  X  X  X  X 
  5  208  1401481 Jensen Bjarne      H55A    2276000  X  X  X  X  X 
  6  204   308155 Jensen Jorgen      H75    2273800  X  X  X  X  X 
  7  205  1395512 Larsen Flemming     H75    2274000  X  X  X  X  X 
  8  207   887789 Lund Rolf        H60A    2275600  X  X  X  X  X 
  9  203  7447744 Nedergaard Host Nynne  D14A    2270300  X  X  X  X  X 


228  228 TISVILDE HEGN OK      DEN 

  1  211   888491 Galle Anne Mette    D50B    2285500  X  X  X  X  X 
  2  210  1301728 Galle Ole        H55A    2285200  X  X  X  X  X 
  3  209   889245 Nielsen Henrik     H55A    2286000  X  X  X  X  X 
  4  212  1402050 Nielsen Jannie     D50B    2286500  X  X  X  X  X 


229  229 OK ROSKILDE         DEN 

  1  213   362410 Jorgensen Inge     D70    2294500  X  X  X  X  X 
  2  214   501138 Svendsen Ole      H70    2294300  X  X  X  X  X 


230  230 OK OEST           DEN 

  1  215  1413373 Birgitte Halland    D55A    2306000  X  X  X  X  X 
  2  217   202006 Jakobsen Jan      H55A    2305700  X  X  X  X  X 
  3  218   202007 Nielsen Liselotte    D55B    2306000  X  X  X  X  X 
  4  216  1401719 Peter Krogh       H55B    2306100  X  X  X  X  X 


231  231 BALLERUP OK         DEN 

  1  219   660743 Gemmer Carsten     H45A    2316900  X  X  X  X  X 
  2  223   666218 Gemmer Hanghoej Alvilde D10    2310800  X  X  X  X  X 
  3  222   666407 Gemmer Hanghoej Asbjoer H12B    2310500  X  X  X  X  X 
  4  221   666393 Gemmer Hanghoej Eskild H12B    2310500  X  X  X  X  X 
  5  220   662512 Hanghoej Signe     D40B    2317400  X  X  X  X  X 


232  232 OK OST BIRKEROD       DEN 

  1  224  1413385 Bentsen Jens      H55A    2326000  X  X  X  X  X 


233  233 AALBORG OK         DEN 

  1  225  9005057 Bobach Claus      H40A    2337700  X  X  X  X  X 
  2  226   405441 Bobach Kirsten     D65    2335200  X  X  X  X  X 
  3  227   409495 Bobach Poul       H70    2334700  X  X  X  X  X 


234  234 HERLUFSHOLM OK       DEN 

  1  228   213996 Kristensen Arne     H55A    2346200  X  X  X  X  X 


235  235 AARHUS 1900 0R. III     DEN 

  1  233  2086826 Andersen Camilla    D21A    2359000  X  X  X  X  X 
  2  229  2086822 Cristensen Vestergaard H21A    2358900  X  X  X  X  X 
  3  231  2086824 Kristensen Jens     H21A    2359500  X  X  X  X  X 
  4  230  2086823 Rasmussen Anton     H21A    2358300  X  X  X  X  X 
  5  232  2086825 Simonsen Mads      H21A    2359500  X  X  X  X  X 


236  236 OK SNAB           DEN 

  1  234   758303 Schou Helle       D50A    2365600  X  X  X  X   
  2  235   758322 Schou Henning      H60A    2365700  X  X  X  X   


241  241 ERMASSETS          ESP 

  1  236  7201323 Doménech Jordi     H40A    2417300  X  X  X  X  X 
  2  237   886783 Santamaria Toninaina  D45A    2416800  X  X  X  X  X 


242  242 XINOXANO-O         ESP 

  1  240  9101659 Bedós Lluís       H21E    2427900  X  X  X  X  X 
  2  239  1301732 Buscart Montse     D40A    2427100  X  X  X  X  X 
  3  242  1408083 Colom Xavi       H40A    2427700  X  X  X  X  X 
  4  238  7207010 Ledesma Abel      H35A    2427100  X  X  X  X  X 
  5  241  1393379 Rabassa Sandra     D40A    2427400  X  X  X  X  X 
  6  243  1408085 Viladés Jordi      H40A    2427700  X  X  X  X  X 


243  243 ALIGOTS IRONA        ESP 

  1  246  1409044 Riuro Jordi       H40A    2437500  X  X  X  X  X 


244  244 FRONTELA-O         ESP 

  1  248  1399916 Calvo Nuria       D35A    2447100          X 
  2  247  1933232 Hernandez Toňo     H35A    2447300          X 


245  245 VELETS           ESP 

  1  2030  1398547 Landa Sanchez Carlos  H21E    2459600  X  X  X  X  X 


251  251 OK WEST           EST 

  1  250  7003279 Viikmaa Anne-ly     D45A    2517100  X  X  X  X  X 
  2  249   886250 Viikmaa Indrek     H45A    2517100  X  X  X  X  X 
  3  251  7003271 Viikmaa Kristin     D20A    2519800  X  X  X  X  X 


252  252 MYRACARU          EST 

  1  2050  2018986 Hnik Paul        H50B    2526200  X  X  X  X  X 
  2  2053   305491 Puidak Piret      F3     2529801  X  X  X  X  X 
  3  2052   997726 Pärnik Edith      F3     2529800  X  X  X  X  X 
  4  2051  1391866 Pärnik Jyri       H50B    2526500  X  X  X  X  X 


253  253 PEKO            EST 

  1  2061  7205450 Mahla Indrek      H40A    2537600  X  X       
  2  2060  1602002 Mahla Mihkel      H14A    2530300  X  X       


271  271 INUS LPR          FIN 

  1  253   895774 Kuokkanen Elena     D50B    2716500  X  X  X  X  X 
  2  252   504185 Kuokkanen Juri     H55A    2715800  X  X  X  X  X 
  3  255   504165 Markovich Nikolai    H55A    2715801  X  X  X  X  X 
  4  254   504568 Murskaja Elsa      D55B    2715850  X  X  X  X  X 


272  272 OK77            FIN 

  1  256  2066595 Arrakoski Jori     H50A    2726700  X  X  X  X  X 
  2  257   22311 Arrakoski Sophia    D21C    2729700  X  X  X  X  X 
  3  258  2066580 Arrakoski Wilma     D18B    2720000  X  X  X  X  X 
  4  260   141518 Donner Isabel      D20A    2729700  X  X  X  X  X 
  5  261  1417513 Donner Jan       H50A    2726600  X  X  X  X  X 
  6  263  2091865 Donner Janina      D18A    2729900  X  X  X  X  X 
  7  262  2091869 Donner Jeremy      T10    2720700  X  X  X  X  X 
  8  264  2091867 Donner Jesper      H14A    2720400  X  X  X  X  X 
  9  265  2091866 Donner Jonny      H16A    2720100  X  X  X  X  X 
  10  266  1416428 Donner Mikael      H45A    2726900  X  X  X  X  X 
  11  271  9102803 Jern Linus       H18A    2720000  X  X  X  X  X 
  12  272  9102802 Jern Tobias       H20A    2729700  X  X  X  X  X 
  13  273  2091871 Jern Tove        D50A    2726700  X  X  X  X  X 
  14  281      Lindholm Tom      H40B    2727300  X  X  X  X  X 
  15  282      Lindholm William    H16A    2720200  X  X  X  X  X 
  16  274  2091876 Lönnfeldt Erik     H50B    2726400  X  X  X  X  X 
  17  275  2091877 Lönnfeldt Julia     D18B    2729900  X  X  X  X  X 
  18  289  1416422 Ray Carola       D45A    2726800  X  X  X  X  X 
  19  290  1416430 Ray Tomas        H50A    2726500  X  X  X  X  X 
  20  288   200054 Salminen Henna     D21A    2728900  X  X  X  X  X 
  21  276  7199604 Snickars Caj      H21E    2729600  X  X  X  X  X 
  22  283  7207052 Talja Eljas       H18A    2720000  X  X  X  X  X 
  23  284  7207053 Talja Katri       D60    2725700  X  X  X  X  X 
  24  285  7207051 Talja Keijo       H60A    2725600  X  X  X  X  X 
  25  267  2091868 Torp-donner Heidi    D45A    2726800  X  X  X  X  X 
  26  268   227315 von Frenckell Rafaela  D18A    2729900  X  X  X  X  X 
  27  270   439538 von Frenckell Sofie   D50B    2726700  X  X  X  X  X 
  28  269   227329 von Frenckell Waldemar H16A    2720200  X  X  X  X  X 
  29  287   355655 von Schoultz Annika   D50A    2726400  X  X  X  X  X 
  30  277  2091873 Weiss Annica      D18B    2720000  X  X  X  X  X 
  31  278  2091872 Weiss Michaela     D20A    2729800  X  X  X  X  X 
  32  279  1416423 Weiss Robert      H45B    2726800  X  X  X  X  X 
  33  259  2066589 Westberg-arrakoski Anni D50A    2726600  X  X  X  X  X 
  34  280  2086827 Westerback Liva     D20A    2729800  X  X  X  X  X 
  35  286  2103940 Westerlund Ina     D21E    2729200  X  X  X  X  X 


273  273 TAMPEREEN PYRINTO      FIN 

  1  293  1396307 Huhtanen Kiri      H20A    2739800  X  X  X  X  X 
  2  292  1396648 Huhtanen Meri      D50A    2736400  X  X  X  X  X 
  3  291  1396340 Huhtanen Ossi      H50A    2736300  X  X  X  X  X 


274  274 SALPANAWI          FIN 

  1  297   682404 Hekkala Jenni      D21C    2748500  X  X  X  X  X 
  2  296  8640569 Keskimäki Sami     H40B    2747600  X  X  X  X  X 
  3  295  8640570 Keskimäki Seppo     H65B    2744800  X  X  X  X  X 
  4  294  2086828 Luovula Pia       D55B    2745800  X  X  X  X  X 
  5  298  2086829 Nurminen Ville-veikko  H35A    2748100  X  X  X  X  X 


275  275 LYNX            FIN 

  1  299   251152 Kangasaho Hanna     D40A    2757600  X  X  X  X  X 
  2  300  2086830 Saramäki Markus     H21A    2758400  X  X  X  X  X 
  3  302  1281521 Saramäki Niklas     H21E    2758700  X  X  X  X  X 
  4  301  2086831 Saramäki Sara      D21B    2759000  X  X  X  X  X 


276  276 OK TRIAN          FIN 

  1  304   41958 Frilander Emil     H14B    2760400  X  X  X  X  X 
  2  305  1008150 Frilander Heikki    H55A    2766200  X  X  X  X  X 
  3  303  1008133 von Schoultz Katja   D21E    2769600  X  X  X  X  X 


277  277 HIIDENKIERTAJAT       FIN 

  1  308   730302 Akerman Anders     H40A    2777300  X  X  X  X  X 
  2  307   682241 Akerman Anu       D21E    2778000  X  X  X  X  X 
  3  309  1422898 Akerman Oskar      T10    2771000  X  X  X  X  X 
  4  306   909999 Sorsa Lauri       H21E    2778300  X  X  X  X  X 


278  278 YLIKIIMINGIN NUIJAMIEHET  FIN 

  1  310   31342 Haataja Mirka      D45A    2787000  X  X  X  X  X 
  2  311  1396179 Westerholm Lasse    H45A    2786900  X  X  X  X  X 
  3  312  8633024 Westerholm Thomas    H16A    2780100  X  X  X  X  X 


279  279 ESPOON SUUNTA        FIN 

  1  314  8637646 Rautio Daniel      H14A    2790400  X  X  X  X  X 
  2  313  8637637 Rautio Mikael      H18A    2790000  X  X  X  X  X 
  3  315  8637644 Rautio Ulrika      D12A    2790500  X  X  X  X  X 


280  280 MESIK HELSINKI       FIN 

  1  316  2086833 Davidsson Aira     D65    2805200  X  X  X  X  X 
  2  317    4529 Penttinen Juha     H70    2804500  X  X  X  X  X 


291  291 LORIENT           FRA 

  1  318  2097140 Le Calvez Jeno     H60A    2915700  X  X  X  X  X 


292  292 CO LOISIRS ETRECHY I    FRA 

  1  322  7990122 Erbland Thomas     H18A    2929900  X  X  X  X  X 
  2  319   650517 Roulleaux Alain     H50A    2926500  X  X  X  X  X 
  3  321  1996045 Roulleaux Julie     D21E    2929600  X  X  X  X  X 
  4  320  1396400 Touzain Roulleaux Isabe D55A    2926200  X  X  X  X  X 


293  293 CO LOISIRS ETRECHY II    FRA 

  1  326  9100299 Bestel Arnault     H18A    2939900  X  X  X  X  X 
  2  324  9120670 Bestel Florence     D45A    2937000  X  X  X  X  X 
  3  325  9417435 Bestel Sandra      D21A    2939600  X  X  X  X  X 
  4  323   710519 Bestel Thierry     H45A    2937100  X  X  X  X  X 


294  294 CO MONTCEAU         FRA 

  1  327   34013 Antoine Régis      H75    2943900  X  X  X  X  X 


295  295 OPA MONTIGNY        FRA 

  1  328  2000210 Sol Michel       H65A    2954800  X  X  X  X  X 


296  296 CO VANNES          FRA 

  1  329  1061503 Oligo Virginie     D55A    2966200  X  X  X  X  X 
  2  330   906055 PoËdras Daniel     H60A    2965700  X  X  X  X  X 


297  297 CO COLMAR          FRA 

  1  331  7001934 Lataste Jana      D50A    2976600  X  X  X  X  X 
  2  332  7001951 Lataste Lucie      D16A    2970150  X  X  X  X  X 
  3  333  7001954 Lataste Mathias     H14A    2970400  X  X  X  X  X 
  4  334  7001961 Lataste Pierre     H50A    2976701  X  X  X  X  X 
  5  336  1603126 Makovicka Libor     H65A    2975200  X  X  X  X  X 
  6  335  1603127 Makovicka Veronique   D50A    2976700  X  X  X  X  X 


298  298 AVON OK           FRA 

  1  338  7123457 Antoine-Delaume Sophie D45A    2987000  X  X  X  X  X 
  2  339  7123456 Delaume Charlotte    D10    2980700  X  X  X  X  X 
  3  337  9876549 Delaume Jan-Marek    H45A    2987100  X  X  X  X  X 
  4  340   34945 Faverolle EloA´se    D16B    2980000  X  X  X  X  X 
  5  341   304329 Faverolle LeA´la    D12B    2980400  X  X  X  X  X 


299  299 GIVRY SPORT ORIENTATION   FRA 

  1  345  1710997 Figuiere Lucile     D21C    2999600  X  X  X  X  X 
  2  342  1710966 Figuiere Pascal     H50A    2996600  X  X  X  X  X 
  3  344  1710995 Figuiere Romain     H21A    2999500  X  X  X  X  X 
  4  343  1710967 Figuiere Valérie    D50A    2996700  X  X  X  X  X 


300  300 0615 NICE          FRA 

  1  346  9904099 Baudoin Jean Paul    H65A    3004800  X  X  X  X  X 


301  301 GO 78            FRA 

  1  347  7010576 Urvoas Anthony     H40A    3017600  X  X  X  X  X 
  2  348  1060203 Urvoas Cyprien     H14A    3010300  X  X  X  X  X 


302  302 ORIENT-EXPRESS 42      FRA 

  1  349  1403436 Gaty Daniele      D60    3025500  X  X  X  X  X 
  2  351   780513 Rouiller Thomas     H35A    3027800  X  X  X  X  X 
  3  350  1404077 Vallat Gerard      H55B    3025800  X  X  X  X  X 


303  303 COLE            FRA 

  1  352   34868 Bouché Sylvie      D55A    3035900  X  X  X  X  X 


304  304 ORIENTALP          FRA 

  1  353   961081 Montemont Patrice    H55A    3046100  X  X  X  X  X 


305  305 PSNO            FRA 

  1  354  8060274 Rodriguez Delphine   D40A    3057400  X  X  X  X  X 
  2  355  8102002 Rodriguez Lucas     H16A    3050200  X  X  X  X  X 
  3  356  8002004 Rodriguez Matteo    H14A    3050400  X  X  X  X  X 
  4  357  8001969 Rodriguez Stephane   H45A    3056900  X  X  X  X  X 


306  306 COBS            FRA 

  1  358  9600930 Eudier Agnes      D55A    3066000  X  X  X  X  X 
  2  359  9000976 Eudier Patrick     H60A    3065600  X  X  X  X  X 
  3  360  9001002 Picard Jean-pierre   H60A    3065700  X  X  X  X  X 
  4  361  2018694 Picard Pascal      D50B    3066500  X  X  X  X  X 


307  307 CO AMBRIEU         FR 

  1  362  2062401 Anne Brigitte      D65    3075100  X  X  X  X  X 
  2  363  1000709 Anne Roger       H65B    3074800  X  X  X  X  X 


308  308 GUYANCOURT ORIENTATION 78  FRA 

  1  364  1780754 Thonier Bruno      H45A    3086800  X  X  X  X  X 


309  309 VINCENNES          FRA 

  1  2022   333322 Boucher Thea      D21B    3099600  X  X  X  X  X 
  2  2021   224417 Boucher Yves      H50B    3096700  X  X  X  X  X 


321  321 POTOC            GBR 

  1  367  2073612 Dimitrov Dimitar    H60A    3215500  X  X  X  X  X 
  2  368  2073613 Dimitrova Petia     D55A    3215700  X  X  X  X  X 
  3  366   442945 Evans Alexander     H14B    3210400  X  X  X  X  X 
  4  365   41312 Evans Ianka       D50A    3216700  X  X  X  X  X 
  5  370   412887 Ivanova Elvina     D50A    3216500  X  X  X  X  X 
  6  369  1302275 Kolev Krasimir     H45A    3216900  X  X  X  X  X 


322  322 CHASERS           GBR 

  1  373  1398919 Stodgell Holly     D14A    3220300  X  X  X  X  X 
  2  372   532906 Stodgell Mark      H45A    3227200  X  X  X  X  X 
  3  371   532882 Williams Cath      D40A    3227300  X  X  X  X  X 


323  323 KERNOMV           GBR 

  1  374   260414 Bolton Mike       H50A    3235000  X  X  X  X  X 
  2  375  8645259 Heywood Peter      H50A    3234500  X  X  X  X  X 


324  324 HARLEQUINS OC        GBR 

  1  376  9060969 Howell Jason      H45A    3246900  X  X  X  X  X 


341  341 BSV HALLE AMMENDORF     GER 

  1  377  1401178 Lischewski Sandra    D40A    3417400  X  X  X  X  X 


342  342 POST SV DRESDEN       GER 

  1  381  1231982 Meyer Dirk       H35B    3428200  X  X  X  X  X 
  2  244    9819 Müller Marko      F5     3427500  X  X  X  X  X 
  3  245   51132 Rückerová Petra     F3     3429200  X  X  X  X  X 
  4  378  1828412 von Dalowski Anett   D35B    3428200  X  X  X  X  X 
  5  379   848210 von Dalowski Jan    H21B    3428400  X  X  X  X  X 
  6  380    2023 von Dalowski Mila    T10P    3421000  X  X  X  X  X 


343  343 SV ROBOTRON DRESDEN     GER 

  1  388   502212 Cruse Franz       H21B    3439100  X  X  X  X  X 
  2  390  8230366 Cruse Kay        H50A    3436600  X  X  X  X  X 
  3  389    2188 Cruse Sina       D21C    3439300  X  X  X  X  X 
  4  387  1310763 Juckelandt Sabine    D50B    3436700  X  X  X  X  X 
  5  386  1106055 Juckelandt Wolf-Gerold H60B    3435700  X  X  X  X  X 
  6  382    2190 Pompe Greta       T10    3431200  X  X  X  X  X 
  7  384    6465 Pompe Katja       D40A    3437600  X  X  X  X  X 
  8  383  7208001 Pompe Lone       D12A    3430500  X  X  X  X  X 
  9  385   501907 Pompe Tilo       H45A    3437000  X  X  X  X  X 


344  344 KAULSDORFER OLV BERLIN   GER 

  1  403  1021266 Boeck Thomas      F3     3446600  X  X  X  X  X 
  2  402   671407 Boeck Ute        F5     3446700  X  X  X  X  X 
  3  395    5075 Brettschneider Gerhard H60A    3445400  X  X  X  X  X 
  4  396    5066 Brettschneider Gudrun  D55B    3446000  X  X  X  X  X 
  5  397    5078 Brettschneider Max   H21B    3448400  X  X  X  X  X 
  6  399   660420 Demmig Sven       H50A    3446600  X  X  X  X  X 
  7  394    5054 Feldmann André     H50B    3446500  X  X  X  X  X 
  8  393    5067 Feldmann Gudrun     D50B    3446600  X  X  X  X  X 
  9  404  8251070 Jobst Henry       H45A    3447000  X  X  X  X  X 
  10  398   691502 Kubald Katrin      D45A    3446900  X  X  X  X  X 
  11  400   640915 Käding Bernd      H50A    3446400  X  X  X  X  X 
  12  401  7300350 Käding Kirsten     F5     3446700  X  X  X  X  X 
  13  391  1407598 Lemnitzer Eberhard   H75    3443700  X  X  X  X  X 
  14  392  7204585 Lemnitzer Erika     D70    3444200  X  X  X  X  X 
  15  406  9850611 Schramm Erwin      H21B    3448500  X  X  X  X  X 
  16  405  9860320 Trappe Kathrin     D21B    3448600  X  X  X  X  X 


345  345 SV IHW ALEX 78 e.v.     GER 

  1  409  9672101 Leonhardt Annette    D50A    3456700      X  X  X 
  2  408  1390570 Schmiedeberg Nils    H50A    3456700  X  X  X  X  X 
  3  407   886571 Zschäckel Raik     H50A    3456700  X  X  X  X  X 


346  346 USV TU DRESDEN       GER 

  1  410  7501901 Conrad Helmut      H70    3464200  X  X  X  X  X 
  2  411    2237 Grosse Ingrid      D70    3463900  X  X  X  X  X 
  3  413   300938 Mueller-Wenzke Astrid  D45B    3466800  X  X  X  X  X 
  4  2033  9003139 Richter Friedmar    H21E    3468100        X  X 
  5  412   66035 Schmideberg Brigitte  D70    3463500  X  X  X  X  X 


347  347 OLG REGENSBURG       GER 

  1  415  9002420 Boehme Andre      H55A    3476000  X  X  X  X  X 
  2  416   895381 Boehme Fynn Padraig   T10P    3471100  X  X  X  X  X 
  3  414  9200001 Boehme Katja-christine D45A    3477000  X  X  X  X  X 
  4  2048  7141049 Kilgert Hans      H65B    3474900  X  X  X  X  X 
  5  417  9110459 Schneuwly Stephan    H55A    3475900  X  X  X  X  X 


348  348 SG DITTERSDORF       GER 

  1  418  1290854 Boerner Wolfgang    H60B    3485400  X  X  X  X  X 


349  349 OL TEAM WEHRSDORF      GER 

  1  419   690606 Thomas Sylvia      D45B    3496900  X  X  X  X  X 


350  350 HSG TURBINE ZITTAU     GER 

  1  421    5201 Ender Irina       D65    3506424  X  X  X  X  X 
  2  420    5200 Ender Volker      H65B    3506488  X  X  X  X  X 


351  351 ESV LOK DESSAU       GER 

  1  423  8626409 Güth Hans        H75    3514200  X  X  X  X  X 
  2  422  9005171 Spengler Andreas    H55A    3516100  X  X  X  X  X 


352  352 OLV WEIMAR         GER 

  1  424    1969 Eulitz Ilse       D70    3523900  X  X  X  X  X 
  2  425    1965 Schubert Gisela     D70    3524100  X  X  X  X  X 


353  353 SV WISSENSCH.QUEDLINGBURG  GER 

  1  426  8140214 Groß Sebastian     H40A    3537400  X  X  X  X  X 
  2  427   501925 Wendler-groß Wiebke   D35B    3537800  X  X  X  X  X 


354  354 SACHSEN MARATHON      GER 

  1  428  2112867 Klawun Kendray Werner  H75    3544200  X  X  X  X  X 


355  355 SBB DRESDEN         GER 

  1  429  1720630 Müller Kai       H40A    3557200  X  X  X     


356  356 SSV PLANETA RADEBEUL    GER 

  1  430  8622642 Kuleva Angelina     D55A    3565700  X  X  X  X  X 


357  357 BERLINER TURNERSCHAFT    GER 

  1  432  2086834 Becker Claudia     D35B    3577700  X  X  X  X  X 
  2  431   45649 Janssen Heere Dirks   F3     3576000  X  X  X  X  X 


358  358 OLV POTSDAM         GER 

  1  433  1407595 Finkenstaedt Björn   H45A    3586800  X  X  X  X  X 


359  359 TSC BERLIN         GER 

  1  435   303100 Kaminskaite Edita    D40B    3597300  X  X  X     
  2  434  2005696 Olisauskas Raimondas  H50A    3596600  X  X  X     


391  391 MAFC BUDAPEST        HUN 

  1  437  8163264 Matics Gyula      H40A    3917500  X  X  X  X  X 
  2  438   46082 Matics Marcell     T10    3910800  X  X  X  X  X 
  3  436   888370 Sági Péter       H40B    3917700  X  X  X  X  X 


392  392 HSE BUDAPEST        HUN 

  1  439  8383380 Jenövári Gabriella   D55A    3925700  X  X  X  X  X 
  2  440  1255612 Molnár Gábor      H65B    3925000  X  X  X  X  X 


393  393 SZEGEDI BOKORUGRÓ TSE    HUN 

  1  445  2050655 Blum Henriette     D45B    3937000  X  X  X  X  X 
  2  443  2050656 Blum László       H65B    3934800  X  X  X  X  X 
  3  444  2050657 Blum László       H35B    3938000  X  X  X  X  X 
  4  446   45573 Blum Réka        D40B    3937400  X  X  X  X  X 
  5  450  2019808 Kéki András       H35A    3937900  X  X  X  X  X 
  6  449  2050679 Kéki Miklós       H60A    3935200  X  X  X  X  X 
  7  448   505281 Németi András      T-OPEN   3935000  X  X  X  X  X 
  8  447   233653 Németi Tamás      H40A    3937400  X  X  X  X  X 
  9  441  2019818 Varga József      H55A    3936000  X  X  X  X  X 
  10  442  2019814 Varga Zsombor      T-OPEN   3939600  X  X  X  X  X 


394  394 HIDEGK—TI SPARTACUS     HUN 

  1  452   505203 Cservény Judit     D50B    3946500  X  X  X  X  X 
  2  451  8130268 Marton János      H45A    3946800  X  X  X  X  X 


395  395 FEHÉRLÓFIA SE        HUN 

  1  458  2009004 Bernáth Zsolt      H45A    3957100  X  X  X  X  X 
  2  457  2009008 Bánhidy Levente     F3     3959900  X  X  X  X  X 
  3  454  2009011 Csike Tekla       F3     3959600  X  X  X  X  X 
  4  456  2009015 Dani Nándor       H14A    3950300  X  X  X  X  X 
  5  455  2009014 Jámbor Zsigmond     H14A    3950300  X  X  X  X  X 
  6  453  2033993 Péri Kata        D14A    3950400  X  X  X  X  X 
  7  460  2033995 Ratinland Zsófia    D21A    3959500  X  X  X  X  X 
  8  459   363410 Vass Dániel       H18A    3950000  X  X  X  X  X 


396  396 PAKSI SE          HUN 

  1  461   888367 Kovács Karina      D16A    3960200  X  X  X  X  X 


397  397 TIPO OC           HUN 

  1  471   45130 Cseresnyes Agnes    D45A    3976800  X  X  X  X  X 
  2  466   45132 Dankó István      H45B    3976900  X  X  X  X  X 
  3  470  8636776 Egei Tamas       H50A    3976300  X  X  X  X  X 
  4  467    4468 Faggyas László     H45B    3976600  X  X  X  X  X 
  5  464   448957 Horváth Magda      D60    3975200  X  X  X  X  X 
  6  469   701224 Molnár Attila      H45B    3977000  X  X  X  X  X 
  7  462   339831 Németh Ágnes      D45A    3976900  X  X  X  X  X 
  8  463    4473 Pap László       H45B    3975600  X  X  X  X  X 
  9  2035      Váczi Buda Benedek   F3     3979800    X    X   
  10  2034    4472 Váczi Buda Benedek   F5     3979800  X    X    X 
  11  2037      Váczi Samu Sebestyén  F3     3970000    X    X   
  12  2036   232752 Váczi Samu Sebestyén  F5     3970000  X    X    X 
  13  468   45455 Wengrin Ágnes      D45A    3976900  X  X  X  X  X 
  14  465  8406702 Zagyi László      H50B    3976700  X  X  X  X  X 


398  398 POSTAS SE          HUN 

  1  473   45370 Orsanyi Beatrix     F3     3987800  X  X       
  2  472   45250 Szebeni Zsolt      F5     3986600  X  X       


399  399 TABÁNI SPARTACUS      HUN 

  1  474  9127807 Tornai Szabolcs     H45A    3997100  X  X  X  X  X 


400  400 DEBRECENI IS        HUN 

  1  475   416694 Asboltné Kerekes Ágnes D40A    4007200  X  X  X  X  X 


401  401 BOF BUDAORS         HUN 

  1  477  2072282 Bugár József      H60A    4015300  X  X  X  X  X 
  2  476  4660121 Jenei Margit      D60    4015400  X  X  X  X  X 


402  402 TÁJREND SE         HUN 

  1  479   448960 Keszthelyi Ildikó    F3     4025000  X  X  X  X  X 
  2  478   448981 Magyar János      H60A    4025200  X  X  X  X  X 


411  411 LEV HASHARON MENASHE    ISR 

  1  481  2071338 Yogev Dafna       D45B    4117200  X  X  X  X  X 
  2  483  2071268 Yogev Maayan      H14A    4110300  X  X  X  X  X 
  3  480  2071346 Yogev Raviv       H45B    4117000  X  X  X  X  X 
  4  482  7207802 Yogev Rotem       H16A    4110100  X  X  X  X  X 
  5  484  2086835 Yogev Shahar      H10    4110700  X  X  X  X  X 


412  412 EMEK HEFER OC        ISR 

  1  491  2086840 Alcalay Ari       H14B    4120300  X  X  X  X  X 
  2  493  2086842 Chen David       H14B    4120300  X  X  X  X  X 
  3  487  2086838 Hezroni Leor      H14B    4120400  X  X  X  X  X 
  4  485  2086836 Rivlin Gal       H14B    4120400  X  X  X  X  X 
  5  486  2086837 Rubinsky Yahli     H14B    4120300  X  X  X  X  X 
  6  490  2071382 Shmuely Mofaz      H21C    4129300  X  X  X  X  X 
  7  492  2086841 Tihonov Stav      H14B    4120300  X  X  X  X  X 
  8  489  2086839 Vadraro Yali      H14B    4120200  X  X  X  X  X 
  9  488  9200281 Verbin Oded       H40B    4127500  X  X  X  X  X 
  10  494  2086843 Yanusov Doron      H14B    4120300  X  X  X  X  X 


451  451 MONA OK           LAT 

  1  495  8213131 Mamis Girts       H55A    4515800  X  X  X  X  X 


452  452 OK MERIDIANS SIGULDA    LAT 

  1  496  2012435 Abzalone Zanda     D35A    4527400  X  X  X  X  X 
  2  499  8000222 Brunere Kristine    D16A    4520200  X  X  X  X  X 
  3  497  7203956 Bruners Guntis     H55B    4526200  X  X  X  X  X 
  4  498  2012431 Bruners Kristaps    H18A    4529900  X  X  X  X  X 


453  453 OK MERIDIANS CESIS     LAT 

  1  500  1301911 Kokins Juris      H60A    4535600  X  X  X  X  X 


454  454 OK KAPA           LAT 

  1  501  1414540 Cerjaka Maija      D55A    4545900  X  X  X  X  X 
  2  502  1415740 Cerjaks Kaspars     H45A    4547000  X  X  X  X  X 


455  455 ALUKSNE OK         LAT 

  1  504  2006222 Velkere Iveta      D40B    4557300  X  X  X  X  X 
  2  505  8645141 Velkeris Janis     H20A    4559700  X  X  X  X  X 
  3  503  1301999 Velkeris Vilnis     H60A    4555600  X  X  X  X  X 


470  470 AZUOLAS II         LTU 

  1  506  1333342 Budriunas Justas    H45A    4707000  X  X  X  X  X 


471  471 AZUOLAS OK         LTU 

  1  508  8635553 Nakvosas Vidmantas   H50A    4716700  X  X  X  X  X 
  2  507  9870327 Talandis Tomas     H21C    4718700  X  X  X  X  X 


472  472 RUDAMINA OK         LTU 

  1  509  7003203 Duda Kostas       H60A    4725300  X  X  X  X  X 
  2  510  1301702 Dudiene Violeta     D65    4725200  X  X  X  X  X 


473  473 OK RUDAMINA II       LTU 

  1  511  2066981 Lukasevicius Juozas   H60B    4735300  X  X  X  X  X 
  2  512  2068066 Lukoseviciene Tatjana  D35B    4737900  X  X  X  X  X 
  3  513  2057113 Lukosevicius Raimundas H35B    4737800  X  X  X  X  X 
  4  514   303198 Lukosevicius Vaidas   H12B    4730500  X  X  X  X  X 


474  474 LABIRINTAS         LTU 

  1  516   303287 Bikeliene Ema      D50A    4746400  X  X  X  X  X 
  2  515   303007 Bikelis Vytautas    H55A    4746100  X  X  X  X  X 
  3  518  2043093 Cicenas Rimantas    H65A    4745100  X  X  X  X  X 
  4  517   500411 Krasuckiene Egle    D65    4745200  X  X  X  X  X 


475  475 DAINAVA OK         LTU 

  1  525  2076544 Gylys Edmundas     H60B    4755300  X  X  X  X  X 
  2  522  2043911 Jonytis Darius     H45A    4757100  X  X  X  X  X 
  3  523  8288882 Jovaišas Rimas     H60A    4755600  X  X  X  X  X 
  4  527   501153 Juonys Rolandas     H40B    4757500  X  X  X  X  X 
  5  524  7003037 Kavaliauskas Almiras  H55A    4755800  X  X  X  X  X 
  6  528  8638425 Mindaugas Dinda     H60A    4755500  X  X  X  X  X 
  7  521  1399115 Paspirgelis Algimantas H65B    4755100  X  X  X  X  X 
  8  519   501185 Stankevičiuté Irena   D60    4755400  X  X  X  X  X 
  9  526  1601562 Šimeliauskas Robertas  H40B    4757700  X  X  X  X  X 
  10  520  1006488 Šimoliuniene Rima    D55B    4756000  X  X  X  X  X 


476  476 DEVYNI OSK VILNIUS     LTU 

  1  535   501170 Jonauskas Genadijus   H50A    4766300  X  X  X  X  X 
  2  534   354050 Jonauskiené Janina   D50B    4766300  X  X  X  X  X 
  3  530  8333338 Kulnis Margarita    D21B    4769000  X  X  X  X  X 
  4  529  7000600 Saldžiunas Viktoras   H21A    4768400  X  X  X  X  X 
  5  532  2011955 Saldžiunas Zenonas   H55B    4766100  X  X  X  X  X 
  6  531   303180 Saldžiuniené Rasa    D55B    4766100  X  X  X  X  X 
  7  533  2043879 Žiliené Asta      D70    4764700  X  X  X  X  X 


477  477 SAULE            LTU 

  1  536  7205459 Mikalauskas Robertas  H55A    4776200  X  X  X  X  X 
  2  537   303354 Mikalauskiene Daiva   D55B    4776200  X  X  X  X  X 
  3  539  2086844 Trakimiené Ilona    T-OPEN   4776300  X    X    X 
  4  538  2023797 Zlatkus Ričardas    H60A    4775300  X  X  X  X  X 


478  478 MKC JAVONIS         LTU 

  1  543  2089773 Botyrius Giedrius    H14B    4780400  X  X  X  X  X 
  2  540  1111120 Gintautas Usas     H60B    4785500  X  X  X  X  X 
  3  541  2097071 Januškaitis Matas    H14B    4780400  X  X  X  X  X 
  4  545  2079824 Matulevičius Jakubas  H16B    4780200  X  X  X  X  X 
  5  542  2089769 Paškevičius Rapolas   H14B    4780400  X  X  X  X  X 
  6  544  2079822 Radzijauskas Jakubas  H14B    4780300  X  X  X  X  X 
  7  546  2023796 Rauluševičiuté Agné   D16B    4780100  X  X  X  X  X 


479  479 OK LEVUO          LTU 

  1  2017   201315 Kumpyte Rasa      D35B    4798200  X  X  X  X  X 
  2  2016   41652 Kvedaravicius Minadauga H40A    4797700  X  X  X  X  X 
  3  2049  1401260 Radzius Antanas     H35B    4797800  X  X  X  X  X 


511  511 SAMNANGER IL        NOR 

  1  547   981921 Erdal Helge Magnus   H55A    5116000  X  X  X  X   


512  512 BERGEN TF          NOR 

  1  548   351352 Kocbach Bjoerg     D70    5124500  X  X  X  X  X 
  2  549   351353 Kocbach Ladislav    F3     5124600  X  X  X  X  X 


513  513 NYDALENS SK         NOR 

  1  550   996633 Aarnes Sofie      D21A    5138800    X  X  X  X 
  2  551  1403176 Saunes Halvor      H21A    5138500    X  X  X  X 


551  551 KU AZS WAT WARSZAWA     POL 

  1  558  4625777 Chachurska Magdalena  T-OPEN   5517800  X  X  X  X  X 
  2  557   64950 Chachurski Mieszko   T10    5510700  X  X  X  X  X 
  3  556  1963012 Chachurski Ryszard   H50A    5516300  X  X  X  X  X 
  4  552  1401457 Kukuryka Jan      H70    5514700  X  X  X  X  X 
  5  553  1391133 Parzewski Jerzy     H65A    5515200  X  X  X  X  X 
  6  554  1401472 Rogala Mirosław     H60A    5515700  X  X  X  X  X 
  7  555  7207729 WoŸniak Józef      H65B    5515100  X  X  X  X  X 


552  552 ORIENTOP WROCLAW      POL 

  1  560  9870922 Puternicka Joanna    D21B    5528700  X  X  X  X  X 
  2  559   852702 Wieszaczewski Jacek   H21B    5528500  X  X  X  X  X 


553  553 KS HADES          POL 

  1  569  2067841 Bultrowicz Agnieszka  D40A    5537700  X  X  X  X  X 
  2  567  2067834 Bultrowicz Franciszek  T10P    5531100  X  X  X  X  X 
  3  568  2067833 Bultrowicz Tymek    H12B    5530600  X  X  X  X  X 
  4  566  2067843 Gorczyca Jacek     H45A    5537100  X  X  X  X  X 
  5  565  2067842 Gorczyca Magdalena   D45A    5537100  X  X  X  X  X 
  6  563  2067839 Nowak Maria       D14A    5530300  X  X  X  X  X 
  7  561  7200386 Nowak Remigusz     H45A    5537200  X  X  X  X  X 
  8  564  2067840 Nowak Zofia       T10P    5530800  X  X  X  X  X 
  9  562  2067838 Zbroja-nowak Justyna  D35A    5538000  X  X  X  X  X 
  10  572  2067837 Zieliński Magdalena   D18B    5530000  X  X  X  X  X 
  11  570   553468 Zieliński Paweł     H45A    5536800  X  X  X  X  X 
  12  571  2067836 Zieliński Tomasz    H10    5530700  X  X  X  X  X 


554  554 UKS KOMETA GLIWICE     POL 

  1  573   886619 Wysocka Jolanta     D60    5545600  X  X  X  X  X 
  2  574   222893 Wysocki Andrzej     H65A    5545100  X  X  X  X  X 


555  555 OLBnO WARSZAWA       POL 

  1  576   412377 Olbrycht Anna      D60    5555600  X  X  X  X  X 
  2  575   412128 Olbrycht Janusz     H60A    5555500  X  X  X  X  X 
  3  577   881580 Wysocki Stanisław    H75    5552900  X  X  X  X  X 


557  557 TRACKCOURSE         POL 

  1  578  8197778 Biolik Agnieszka    D40A    5577700  X  X  X  X  X 
  2  580   981644 Biolik Emil       H14B    5570300  X  X  X  X  X 
  3  579   770327 Biolik Grzegorz     H40A    5577600  X  X  X  X  X 


558  558 AZYMUT 45          POL 

  1  582   886656 Nowak Anna       D12A    5580600  X  X  X  X  X 
  2  581   887225 Nowak Beata       D40A    5587200  X  X  X  X  X 
  3  584  9201834 Nowak Grzegorz     H14A    5580300  X  X  X  X  X 
  4  583   500665 Nowak Jacek       H40A    5587600  X  X  X  X  X 


559  559 HKS AZYMUT WROCLAW     POL 

  1  585  7200181 Golinowski Paweł    H35A    5597900  X  X  X  X  X 


560  560 KOS MODRZEW SKWIERZYNA   POL 

  1  586   886317 Michałek Janusz     H65A    5604800  X  X  X  X  X 


561  561 UKS ENERGETYK DYCHÓW    POL 

  1  587  2023878 Markowski Adam     H55A    5616100  X  X  X  X  X 


562  562 UKS SIÓDEMKA RUMIA     POL 

  1  2018  8631442 Deptulska Maria     D18A    5622000  X  X  X  X   


581  581 OK SILVA CAMPINA      ROM 

  1  590  2068660 Tudorache Alexia    D10    5810600  X  X  X  X  X 
  2  589   435444 Tudorache Anna Maria  D21E    5818600  X  X  X  X  X 
  3  588  7112122 Tudorache Mihai     H40A    5817200  X  X  X  X  X 


591  591 TROPA MOSCOW        RUS 

  1  593  2300133 Kalinin Matvey     H12A    5910600  X  X  X  X  X 
  2  592   141014 Kalinina Veronika    D21E    5910000  X  X  X  X  X 
  3  591   502896 Kheldert Elena     D40A    5917400  X  X  X  X  X 


592  592 MOSMERIDIAN MOSCOW     RUS 

  1  594  8260000 Sytov Nikolay      H45A    5927100  X  X  X  X  X 


593  593 UFA UNITED         RUS 

  1  595  8100158 Bayburin Rais      H55A    5935800  X  X  X  X  X 
  2  596  8140959 Bayburina Dilya     D55A    5935900  X  X  X  X  X 
  3  597  8010509 Melnikov Miroslav    H16A    5930100  X  X  X  X  X 


594  594 RAMENSKOYE MOSCOW      RUS 

  1  598   538104 Afonyushkin Alexander  H50A    5946500  X  X  X  X  X 
  2  599   238347 Afonyushkina Elena   D50B    5946500  X  X  X  X  X 


595  595 TEAM SPIRIT         RUS 

  1  600  8643040 Simanov Aleksandr    H35A    5958000  X  X  X  X  X 
  2  602  1602466 Simanov Konstantin   H14B    5950400  X  X  X  X  X 
  3  601  1602467 Simanova Tatiana    D45B    5957200  X  X  X  X  X 


596  596 BIZONS STALINGRAD      RUS 

  1  606  1973122 Makoveev Igor      H40B    5967300  X  X  X  X  X 
  2  603  1998316 Makoveeva Daria     D20A    5969800  X  X  X  X  X 
  3  604  1633950 Popov Alexey      F3     5960100  X  X  X  X  X 
  4  607  1007744 Popov Alexey      H40B    5967300  X  X  X  X  X 
  5  605  2113040 Popova Natalia     F3     5967100  X  X  X  X  X 


597  597 DOLGOPRUDNY MOSCOW     RUS 

  1  608  1007922 Koloskova Irina     D55A    5976000  X  X  X  X  X 
  2  609  1301453 Yurmanova Lyudmila   D55A    5975900  X  X  X  X  X 


599  599 KHIMKI           RUS 

  1  611  8631482 Chernykh Misha     H16A    5990200  X  X  X  X  X 
  2  612  8638340 Chernykh Sergei     H55A    5996200  X  X  X  X  X 
  3  610  8638312 Chernykh Zoya      D16A    5990200  X  X  X  X  X 
  4  613  2117530 Zinovev Fedya      H12A    5990500  X  X  X  X  X 


600  600 ZHUKOVSKY          RUS 

  1  614   929213 Yaroslavtseva Tatiana  D55A    6005800  X  X  X  X  X 


601  601 SPARTA ROSTOV/DON      RUS 

  1  616  1393106 Timakov Victor     H50A    6016500  X  X  X  X  X 
  2  615  1301467 Timakova Liubov     D50A    6016600  X  X  X  X  X 


602  602 MINAKOV           RUS 

  1  620  2040706 Kashin Vladislav    H16A    6020100  X  X  X  X  X 
  2  619  8629219 Konovalov Dmitry    H20A    6029700  X  X  X  X  X 
  3  617  7777782 Minakov Alexander    H35A    6028200  X  X  X  X  X 
  4  618  9999980 Minakova Ekaterina   D35A    6028000  X  X  X  X  X 


603  603 OK SMOLENSK         RUS 

  1  623  9005286 Gorchakov Mikhail    H55A    6035800  X  X  X  X  X 
  2  622  1404566 Izgorodin Mikhail    H50A    6036300  X  X  X  X  X 
  3  621  2018419 Tereshenkov Valerii   H45A    6036900  X  X  X  X  X 


604  604 ROSTOV/DON         RUS 

  1  625  1005134 Terekhova Valentina   D21B    6048300  X  X  X  X  X 
  2  624  1301468 Timakov Artem      H21A    6048700  X  X  X  X  X 


605  605 KGBL MOSCOW         RUS 

  1  627   501416 Kalinin Boris      H75    6053100  X  X  X  X  X 
  2  626  1412443 Loginova Anna      D45B    6056800  X  X  X  X  X 


606  606 ORIENTA-STAR        RUS 

  1  629  7200088 Arkhipov Vladimir    H45A    6067000  X  X  X  X  X 
  2  628  1693929 Arkhipova Natalia    D40B    6067500  X  X  X  X  X 
  3  630  1409385 Arkhipova Olesya    D10    6060800  X  X  X  X  X 


607  607 ORIENTA-KUNCEVO       RUS 

  1  632  2070154 Dyakonova Irina     D40B    6077700  X  X  X  X  X 
  2  631  1413942 Logvinenko Denis    H40B    6077700  X  X  X  X  X 
  3  634  2102482 Logvinenko Vasilii   T10P    6071100  X  X  X  X  X 
  4  633  2070243 Logvinenko Vladimir   H12B    6070500  X  X  X  X  X 


621  621 INDIVIDUAL TRŽIČ      SLO 

  1  636  1398945 Pretnar Irma      D45B    6216900  X  X  X  X  X 
  2  635  1652011 Pretnar Janez      H50A    6216700  X  X  X  X  X 


630  630 OLG KTV ALTDORF       SUI 

  1  637  1220661 Würsten Daniel     H55A    6306100  X  X  X  X  X 
  2  639  1200995 Würsten Marcel     H21A    6309500  X  X  X  X  X 
  3  642  8210402 Würsten Mirjam     D16A    6300200  X  X  X  X  X 
  4  638  1030799 Würsten Monika     D50B    6306400  X  X  X  X  X 
  5  641  8030799 Würsten Patrick     H18A    6309900  X  X  X  X  X 
  6  640  9020421 Würsten Sonja      D20A    6309700  X  X  X  X  X 


631  631 KTV ALTDORF         SUI 

  1  643  2043928 Kempf Adolf       H75    6312600  X  X  X  X  X 


632  632 OLG STAFA          SUI 

  1  647  2003046 Brechbühl Cristina   D50A    6326700  X  X  X  X  X 
  2  649  8260999 Brechbühl Gian     H20A    6329900  X  X  X  X  X 
  3  646   64396 Brechbühl Markus    H50A    6326500  X  X  X  X  X 
  4  648  8200694 Brechbühl Nico     H21A    6329400  X  X  X  X  X 
  5  653  1400762 Rohweder Arne      H55A    6326200  X  X  X  X  X 
  6  654  1399905 Rohweder Leon      H16B    6320100  X  X  X  X  X 
  7  655  1230789 Rohweder Ronny     H16B    6320200  X  X  X  X  X 
  8  644  9596983 Rutz Markus       H55A    6325900  X  X  X  X  X 
  9  645  8270566 Rutz Susanna      D50A    6326600  X  X  X  X  X 
  10  651  1967712 Tschamper Brigitte   D50A    6326700  X  X  X  X  X 
  11  652  9630963 Tschamper Dominik    H20A    6329800  X  X  X  X  X 
  12  650  8180267 Tschamper Urs      H50A    6326700  X  X  X  X  X 


633  633 ANCO LES GENEVEYS      SUI 

  1  656  1394224 Guyot Jean-claude    H65A    6334900  X  X  X  X  X 


634  634 LTS kOLibri         SUI 

  1  660  8638710 Giezendanner Livia   D18A    6340000  X  X  X  X  X 
  2  658  8050197 Kleebauer Björn     H20A    6349700  X  X  X  X  X 
  3  659  1411822 Kraus Bret       H55B    6346100  X  X  X  X  X 
  4  665  1414422 Kraus Karla       D16B    6340200  X  X  X  X  X 
  5  666  8644438 Ryhiner Timo      H18A    6340000  X  X  X  X  X 
  6  664  8250802 Rüegg Medea       D16A    6340200  X  X  X  X  X 
  7  663  8644475 Rüegg Simon       H16A    6340200  X  X  X  X  X 
  8  662  1470260 Scherrer Christian   H16A    6340200  X  X  X  X  X 
  9  667  8200309 Schnellmann Enjo    H14A    6340300  X  X  X  X  X 
  10  657   677456 Sieber Annemarie    D21A    6347500  X  X  X  X  X 
  11  668   61423 Stüdeli Anna      D12A    6340500  X  X  X  X  X 
  12  661  8204201 Wild Yannic       H16A    6340100  X  X  X  X  X 


635  635 OLC SKOG FRIBOURG      SUI 

  1  669  7775577 Grote Andreas      H50A    6356400  X  X  X  X  X 


636  636 OLG WEISSLINGEN       SUI 

  1  670  9200228 Ryhiner Gerhard     H55A    6366200  X  X  X  X  X 


637  637 TV KUSSNACHT        SUI 

  1  671   432677 Schallberger Josef   F3     6370000  X  X  X  X  X 


638  638 OLC KAPREOLO        SUI 

  1  673  8060376 Schulthess Barbara   D40A    6387600  X  X  X  X  X 
  2  675  7120603 Schulthess Maren    D12A    6380500  X  X  X  X  X 
  3  674  8120603 Schulthess Tobias    H14A    6380300  X  X  X  X  X 
  4  672  8171174 Vieser Pascal      H40A    6387400  X  X  X  X  X 


671  671 KYSUCKE NOVE MESTO     SVK 

  1  676   425448 Fujak Vladimir     H21B    6717200  X  X  X  X  X 


672  672 VZA ŽILINA         SVK 

  1  677   502259 Volkov Alexander    H35B    6728000  X  X  X  X  X 
  2  678  2111798 Volkov Maksym      H10    6720700  X  X  X  X  X 
  3  679   502260 Volkova Maja      T10P    6720950  X  X  X  X  X 


673  673 KOBRA BRATISLAVA      SVK 

  1  680   416747 Kniebügl Anton     H21B    6736401  X  X  X  X  X 


674  674 EKONÓM BANSKÁ BYSTRICA   SVK 

  1  682  7201767 Bialeková Martina    D40A    6747351  X  X  X  X  X 
  2  681  2088141 Dekrét Jakub      H18A    6749902  X  X  X  X  X 
  3  683   406942 Nemec Juraj       H55B    6746001  X  X  X  X  X 
  4  684   305982 Ščehovič Roman     H50B    6746401  X  X  X  X  X 


675  675 ŠK TEREZKA BAN.BYSTRICA   SVK 

  1  685  2008502 Pompura Daniel     H16A    6750101  X  X  X  X  X 


676  676 AKADEMIC TU KOŠICE     SVK 

  1  686  2025333 Novota LukᚠMário   H14A    6760300  X  X  X  X  X 
  2  687  2025332 Novota Mikulᚠ     H50A    6766700  X  X  X  X  X 


677  677 SLAVIA ŽU ŽILINA      SVK 

  1  688  7200370 Chupek Jakub      H18A    6779900  X  X  X  X  X 


701  701 OK SODERTORN        SWE 

  1  702  9660316 Backlund Anna      D50A    7016600  X  X  X  X  X 
  2  707   26001 Blidefalk Amanda    D10    7010700  X  X  X  X  X 
  3  706   682297 Blidefalk Emil     H14B    7010400  X  X  X  X  X 
  4  705   560203 Blidefalk Patrik    H45A    7017000  X  X  X  X  X 
  5  703   26069 Granath Christina    D55B    7016200  X  X  X  X  X 
  6  697   580606 Jakobsson Anders    H55A    7015800  X  X  X  X  X 
  7  698  7010822 Jakobsson Melvin    H16A    7010100  X  X  X  X  X 
  8  701   38456 Johanson Torbjorn    H55A    7016000  X  X  X  X  X 
  9  692  2078279 Renner Björn      H14A    7010300  X  X  X  X  X 
  10  691   450217 Renner Claes      H50A    7016700  X  X  X  X  X 
  11  690  2050737 Renner Daniela     D40A    7017700  X  X  X  X  X 
  12  689   450266 Renner Linda      D16A    7010100  X  X  X  X  X 
  13  695   452176 Sandén Anna Maria    D45B    7016800  X  X  X  X  X 
  14  693   452184 Sandén Blenda      D10    7010700  X  X  X  X  X 
  15  694  9030902 Sandén Mattis      H14A    7010300  X  X  X  X  X 
  16  696  2060724 Sandén Olle       H50A    7016700  X  X  X  X  X 
  17  704   17000 Schwartz Inger     D60    7015400  X  X  X  X  X 
  18  699   591109 Sundberg Asa      D55A    7015900  X  X  X  X  X 
  19  700   247675 Sundberg Boel      D21B    7019500  X  X  X  X  X 
  20  709  1403979 Zilling Kristina    D50B    7016700  X  X  X  X  X 
  21  708   437288 Zilling Staffan     H50A    7016400  X  X  X  X  X 
  22  710   449620 Zilling Viktor     H14A    7010400  X  X  X  X  X 


702  702 OK ORINTO          SWE 

  1  711   14212 Eismark Inger      D65    7024900  X  X  X  X  X 
  2  712  7441027 Lindblom Ingemar    H70    7024400  X  X  X  X  X 


703  703 NYKOPINGS OK        SWE 

  1  714   770701 Balakova Andrea     D35A    7037700  X  X  X  X  X 
  2  713   730808 Johansson Magnus    H40A    7037300  X  X  X  X  X 


704  704 RANAS OK          SWE 

  1  715  8636985 Bjarrenholt Eddie    H60A    7045700  X  X  X  X  X 


705  705 GUSTAVSBERGS OK       SWE 

  1  716   582205 Burman Ulf       H55A    7055800  X  X  X  X  X 
  2  717   351269 Jonsson Leif      H65A    7055000  X  X  X  X  X 
  3  718  1967420 Öhlund Per       H65A    7055200  X  X  X  X  X 


706  706 IK TRENNE          SWE 

  1  719  7570307 Thorsson Marianne    D60    7065700  X  X  X  X  X 
  2  720   578285 Thorsson Ove      H65A    7064800  X  X  X  X  X 


707  707 SOL             SWE 

  1  721   580810 Olsson Christina    D55A    7075800  X  X  X  X  X 
  2  722  9200092 Olsson Gert       H65A    7074800  X  X  X  X  X 


708  708 FK ASEN           SWE 

  1  723   800430 Bengtsson David     H35B    7088000  X  X  X  X  X 
  2  724  1980316 Kurashova Elena     D35B    7088000  X  X  X  X  X 
  3  725  1080909 Kurashova Sonia     D10    7080800  X  X  X  X  X 


709  709 OK SKOGSHJORTARNA      SWE 

  1  726   28440 Axelsson Gunnel     F3     7095600  X  X  X  X  X 
  2  727   247523 Axelsson Martin     H55B    7096100  X  X  X  X  X 
  3  728   860919 Axelsson Mikael     H21B    7098600        X  X 


710  710 SAIK STROMSTAD       SWE 

  1  729   434020 Eriksson Anders     H55B    7105900  X  X  X  X  X 


711  711 OK VILSE 87         SWE 

  1  2038   13787 Mansson Gunnel     D65    7115100  X  X  X  X  X 


712  712 LYNGBY OK          SWE 

  1  2056   888950 Albahn Henrik      H55A    7126000  X  X  X  X  X 


801  801 DNIPRO CENTER KOLOBOK    UKR 

  1  753  4710660 Bulava Daria      D14B    8010400  X  X  X  X  X 
  2  738  1300155 Filipov Vladyslav    H18B    8010000  X  X  X  X  X 
  3  751  4710672 Gulko Mariia      D12B    8010600  X  X  X  X  X 
  4  742  4710677 Hlushko Artem      H16B    8010100  X  X  X  X  X 
  5  741  4710653 Hlushko Tetiana     T-OPEN   8016900  X         
  6  747  4710667 Kostyuk Anastasiia   D12B    8010500  X  X  X  X  X 
  7  752  4710673 Kudelia Myroslava    D14B    8010400  X  X  X  X  X 
  8  745  1393111 Kyshchenko Oleh     H35B    8018200  X  X  X  X  X 
  9  749  4710666 Martynov Nykyta     H12B    8010600  X  X  X  X  X 
  10  737  1300153 Pokandiuk Dmytro    H20A    8019800  X  X  X  X  X 
  11  735  1300274 Pokh Liliya       D70    8013400  X  X  X  X  X 
  12  730  1300217 Rudakova Olena     D55A    8016000  X  X  X  X  X 
  13  743  4710652 Samoilenko Pavlo    H16A    8010200  X  X  X  X  X 
  14  736  1000444 Satyr Valentyna     D60    8015400  X  X  X  X  X 
  15  748  4710668 Senin Arsenii      H12B    8010500  X  X  X  X  X 
  16  740  1300167 Sotula Valeriia     D16B    8010200  X  X  X  X  X 
  17  734  1300143 Stelmakh Ihor      H21C    8019200  X  X  X  X  X 
  18  750  4710669 Tatarskyi Maksym    H14B    8010400  X  X  X  X  X 
  19  731  4710674 Tavalinska Mariia    D12B    8010500  X  X  X  X  X 
  20  746  4710651 Tykhonova Valentina   F3     8015500  X         
  21  739  1300157 Voloshyn Dmytro     H16B    8010100  X  X  X  X  X 
  22  744  4710664 Voloshyn Kyrylo     H16B    8010200  X  X  X  X  X 
  23  732  4710676 Zhuravlova Inna     T-OPEN   8016800  X         
  24  733  1300133 Zhuravlova Viktoriia  D21C    8019100  X  X  X  X  X 


1001 ABM KOB ALFA Brno        CZE 

  1  755   232879 Odehnal Roman      H45A    ABM6909    X       
  2  754   332950 Odehnalová Kamila    D45A    ABM7052    X       


1005 AOP Orientační Běh Opava    CZE 

  1  757  1625050 Glonek Jakub      H21E    AOP9602  X  X  X  X  X 
  2  756   52295 Kašparová Šárka     D21B    AOP7251  X  X  X  X  X 
  3  758   920663 Melecký Martin     H21E    AOP9001  X  X  X  X  X 


1007 API OK Andante Písek      CZE 

  1  759   331523 Funda Jiří       F5     API9301        X  X 


1010 BBM BETA URSUS Orienteering   CZE 

  1  763  1396156 Dalos Maté       H20A    BBM9707  X  X  X  X  X 
  2  762  2066452 Porganyi Anna      D18A    BBM9952  X  X  X  X  X 
  3  760   980377 Ptáček Pavel      H50B    BBM6508  X  X  X  X  X 
  4  761  7207026 Ptáček Pavel      H21A    BBM9600  X  X  X  X  X 


1012 BOR OK Jiskra Nový Bor     CZE 

  1  764  7531975 Lamačová Barbora    D10    BOR0750  X  X  X  X  X 


1013 BOV TJ Baník Ostrava OKD    CZE 

  1  765   235321 Miřijovský Přemek    H65A    BOV5001  X  X  X  X  X 
  2  766  2102807 Sikora Miroslav     H65B    BOV4802  X  X  X  X  X 


1016 BSO KOB Baník Sokolov      CZE 

  1  768    8689 Schimm Dieter      H70    BSO4401  X  X  X  X  X 
  2  767  2067926 Schimm Petr       H35B    BSO8202  X  X  X  X  X 


1017 BZP Báječné ženy v orientačním CZE 

  1  773  2099494 Dlouhá Marta      D35B    BZP7851  X  X  X  X  X 
  2  771  2092416 Krotilová Magdaléna   D45B    BZP7150  X  X  X  X  X 
  3  769  7260013 Králová Vanda      D21A    BZP8750  X  X  X  X  X 
  4  770   301647 Kujanová Martina    D55A    BZP5850  X  X  X  X  X 
  5  772  2113516 Petýrková Pavlína    D40B    BZP7351  X  X  X  X  X 
  6  775  2102806 Pospíšilová Štěpánka  D40A    BZP7650  X  X  X  X  X 
  7  774  1417125 Svítilová Pavla     D40B    BZP7750  X  X  X  X  X 


1021 CET TJ Loko Česká Třebová    CZE 

  1  777   331549 Záveská Anna      D50B    CET6450  X  X  X  X  X 
  2  778   232860 Záveský Richard     H50B    CET6301  X  X  X  X  X 
  3  776  2085582 Čípa Jiří        H65A    CET5002  X  X  X  X  X 


1024 CTB SK OB Chotěboř       CZE 

  1  779   920682 Benešová Jana      D21E    CTB9452  X  X  X  X  X 


1025 DCE KOB Dobřichovice      CZE 

  1  786  7210121 Jaroš Vladimír     H60A    DCE5400  X  X  X  X  X 
  2  781  2113085 Kándl Filip       H40B    DCE7400  X  X  X  X  X 
  3  784  2102710 Kándl Matěj       H12B    DCE0500  X  X  X  X  X 
  4  782  2113044 Kándlová Adéla     D40B    DCE7550  X  X  X  X  X 
  5  783   53591 Kándlová Ema      D14B    DCE0351  X  X  X  X  X 
  6  780    7868 Mrázová Pavla      D55A    DCE5550  X  X  X  X  X 
  7  785   232041 Pavlů Jaroslav     H55A    DCE6100  X  X  X  X  X 
  8  788  1955315 Procházka Antonín    H45A    DCE5500  X  X  X  X  X 
  9  789  1954721 Procházková Miluše   D45A    DCE5450  X  X  X  X  X 
  10  787    7870 Štrossová Jiřinka    D60    DCE5650  X  X  X  X  X 


1027 DKL KOB Kladno         CZE 

  1  791  1600006 Peissard Bernard    H60A    DKL5700  X  X  X  X  X 
  2  790  1958516 Čejková Kateřina    D45A    DKL5850  X  X  X  X  X 


1028 DKP Oddíl OB Kotlářka      CZE 

  1  818   420446 Chládková Petra     F5     DKP8159      X     
  2  792   49892 Dudová Hana       F5     DKP5752        X   
  3  793   515448 Illner Jakub      H21A    DKP6601  X  X  X  X   
  4  794   899156 Illner Vojtěch     H21E    DKP9600  X  X  X  X  X 
  5  795   231939 Illnerová Daniela    D45A    DKP6651  X  X  X  X   
  6  796    8277 Janata Matěj      T10P    DKP1111  X  X  X  X  X 
  7  797  9999888 Janatová Lucie     D35A    DKP8154  X  X  X  X  X 
  8  808  7200326 Karin Sanna       D16A    DKP0250  X  X  X  X  X 
  9  799    9889 Klaška Martin      H16A    DKP0100  X  X  X  X  X 
  10  800    8650 Klaška Pavel      H50A    DKP6500  X  X  X  X  X 
  11  801  1700077 Klaška Pavel      H21A    DKP9301  X  X  X  X  X 
  12  802   443061 Klašková Josefina    D21C    DKP9651  X  X  X  X  X 
  13  803   49806 Klašková Kateřina    D50A    DKP6750  X  X  X  X  X 
  14  817    8557 Klusák Martin      H21A    DKP8704      X  X   
  15  816    8558 Klusáková Jitka     D60    DKP5651      X  X   
  16  805  9000007 Kolínová Kristýna    D21A    DKP8450  X  X  X  X  X 
  17  798   443091 Marie Kalousková    D16A    DKP0151  X  X  X  X  X 
  18  815   886271 Nováková Tereza     D21E    DKP9751        X  X 
  19  813   232179 Poborská Eliška     D14A    DKP0358  X  X  X  X  X 
  20  809  9180967 Sanna Roberto      H50B    DKP6703  X  X  X  X  X 
  21  810  1394693 Semerád Antonín     H20A    DKP9801  X  X  X  X  X 
  22  811    8641 Špičák Aleš       H50A    DKP5500  X  X  X  X  X 
  23  812    8642 Špičáková Lenka     D55B    DKP5850  X  X  X  X  X 
  24  814   515071 Šňupárková Anna     D21A    DKP9652        X  X 


1029 DLT KrOB Rozmarýn Litoměřice  CZE 

  1  822   440490 Leníková Jana      F3     DLT6151  X    X    X 
  2  820   236061 Nosek Martina      F5     DLT7251  X    X    X 
  3  819   336778 Nosek Petr       F5     DLT6901  X    X    X 
  4  821   440404 Reisingerová Eliška   F5     DLT0151  X    X    X 


1031 DOK OK Doksy          CZE 

  1  831  7200373 Charousková Lucie    D21B    DOK8986      X  X  X 
  2  823   688312 Francke Jan       H21A    DOK8400  X  X  X  X  X 
  3  826   886261 Kapounová Jitka     D55B    DOK6050  X  X  X  X  X 
  4  827  7209363 Koštejn Vít       H20A    DOK9800  X  X  X  X  X 
  5  825  7150266 Lederer Pavel      H50A    DOK6600  X  X  X  X  X 
  6  830  2053510 Meduna Jakub      H18B    DOK0000  X  X  X  X  X 
  7  824  7207866 Novák Daniel      H21A    DOK8700  X  X  X  X  X 
  8  828   886255 Novák Tom        H60B    DOK5500  X  X  X  X  X 
  9  829   886256 Nováková Pavla     D55B    DOK5950  X  X  X  X  X 
  10  832  7207878 Synek Petr       H16A    DOK0200  X  X  X  X  X 


1032 DOR OK Dobříš          CZE 

  1  833  2045310 Janda Ondřej      H16A    DOR0100  X  X  X  X  X 
  2  834  7204994 Petrilák Matouš     H14A    DOR0409      X  X  X 
  3  836  2092439 Petrilák Miroslav    F5     DOR6600      X  X  X 
  4  835  7205024 Petriláková Amálie Rebe T10    DOR0953      X  X  X 
  5  837  2092419 Petriláková Petra    F5     DOR7656      X  X  X 


1033 DVP TJ Sokol Praha Spořilov -  CZE 

  1  846  2086856 Lhotská Linda      T10P    DVP1251  X  X  X  X  X 
  2  844   897386 Lhotská Radka      D60    DVP5651  X  X  X  X  X 
  3  845    4713 Lhotský Marek      T10P    DVP1005  X  X  X  X  X 
  4  843  2086855 Šovíček Filip     T10    DVP1201  X  X  X  X  X 
  5  838   51548 Šovíček Jan      H65B    DVP5001  X  X  X  X  X 
  6  840   301529 Šovíček Jan      H40B    DVP7703  X  X  X  X  X 
  7  842   428233 Šovíček Jan      T10    DVP1001  X  X  X  X  X 
  8  841   428204 Šovíčková Dagmar    D40B    DVP7655  X  X  X  X  X 
  9  839   51549 Šovíčková Zdeňka    D65    DVP4951  X  X  X  X  X 


1034 EKP VŠTJ Ekonom Praha      CZE 

  1  850   886298 Kabát Jan        H45A    EKP6912  X  X  X  X  X 
  2  849   515195 Koucka Ivana      D45A    EKP6850        X  X 
  3  848  2035738 Koucky Roman      H21B    EKP6301  X  X  X  X  X 
  4  2042  2032158 Koucký Martin      F5     EKP9700          X 
  5  851   232116 Poborský Petr      H40A    EKP7500  X  X  X  X  X 
  6  852  7207027 Černá Hana       D21C    EKP8459  X  X  X  X  X 
  7  847  7205000 Černý Ondřej      H21A    EKP8511  X  X  X  X  X 


1036 FSP VSK ČVUT Fakulta Stavební  CZE 

  1  855    8669 Cincibus Pavel     H50B    FSP6605  X  X  X  X  X 
  2  856    8668 Cincibusová Ivana    D50B    FSP6651  X  X  X  X  X 
  3  857    8666 Cincibusová Lenka    D14B    FSP0450  X  X  X  X  X 
  4  853  7207862 Hrouda Martin      H21A    FSP7612  X  X  X  X  X 
  5  854   889669 Rydlová Eva       D21B    FSP8989  X  X  X  X  X 
  6  859  7210122 Wald František     H60A    FSP5300  X  X  X  X  X 
  7  858   53267 Čadil Jan        H70    FSP4300  X  X  X  X  X 


1039 HAV OB Havířov         CZE 

  1  865   49408 Fujáková Katka     D21C    HAV8550  X  X  X  X  X 
  2  862   336721 Jakobi Zdeněk      H60A    HAV5701  X  X  X  X  X 
  3  867   253120 Kaděra Pavel      H45B    HAV7100  X  X  X  X  X 
  4  866   301297 Kaděra Vojtěch     H18A    HAV0000  X  X  X  X  X 
  5  864   49428 Kaděrová Barbora    D45A    HAV7051  X  X  X  X  X 
  6  861   515436 Sochor Tomᚠ      H50A    HAV6301  X  X  X  X  X 
  7  860   52943 Sochorová Hana     D55A    HAV6250  X  X  X  X  X 
  8  868   336728 Staněk Ondra      H18A    HAV0002  X  X  X  X  X 
  9  863    8815 Vričanová Sylva     D45A    HAV6751  X  X  X  X  X 


1040 HCE TJ Hostivice        CZE 

  1  871   515105 Kettner Pavel      H55A    HCE5900  X  X  X  X  X 
  2  872  7202877 Kettnerová Lenka    D50A    HCE6450  X  X  X  X  X 
  3  870   301371 Kudrnáč Martin     H55B    HCE5901  X  X  X  X  X 
  4  869  2800345 Kudrnáčová Lucie    D21A    HCE8850  X  X  X  X  X 
  5  873   51984 Mudrová Martina     D50A    HCE6451  X  X  X  X  X 


1042 HLV KČT - OB Holešov      CZE 

  1  874   52670 Smětáková Ivana     D35A    HLV8153  X  X  X  X  X 


1044 HOR TJ Jiskra Hořice      CZE 

  1  877  2059759 Vávra Martin      H50A    HOR6302  X  X  X  X  X 
  2  876   52275 Škorpil Marek      H10    HOR0900  X  X  X  X  X 
  3  875  2011900 Škorpil Martin     H60A    HOR5700  X  X  X  X  X 


1047 CHA OK Chrastava        CZE 

  1  878    8161 Barták Jiří       H65B    CHA5100  X  X  X  X  X 
  2  879   331779 Bartáková Eva      D45B    CHA7051  X  X  X  X  X 
  3  880   436431 Bek Jiří        H16B    CHA0103  X  X  X  X  X 
  4  881  2049592 Bek Ondřej       H18B    CHA9904  X  X  X  X  X 
  5  882    8162 Bradnová Věra      D60    CHA5550  X  X  X  X  X 
  6  886  2059764 Galbavý Matěj      H18A    CHA0000  X  X  X  X  X 
  7  887    8171 Kadavá Eva       D60    CHA5750  X  X  X  X  X 
  8  888    8188 Kadavý Petr       H21B    CHA7800  X  X  X  X  X 
  9  889    8155 Kadavý Zdeněk      H65A    CHA4901  X  X  X  X  X 
  10  890  2080917 Kaška Rudolf      H60A    CHA5500  X  X  X  X  X 
  11  891    8152 Kašková Eva       D70    CHA4650  X  X  X  X  X 
  12  892   887906 Kašková Kateřina    D21A    CHA7850  X  X  X  X  X 
  13  908   553441 Krtička Jáchym     T10P    CHA1000    X       
  14  907    8908 Krtičková Ester     D10    CHA0754    X       
  15  906    8897 Krtičková Michaela   D35A    CHA7952    X       
  16  893    4212 Lankašová Barbora    D35A    CHA8050  X  X  X  X  X 
  17  894  7700075 Pachner Pavel      H40A    CHA7501  X  X  X  X  X 
  18  895  7500077 Pachnerová Dominika   D21B    CHA7750  X  X  X  X  X 
  19  896  7208096 Pavlíková Markéta    D18A    CHA0050  X  X  X  X  X 
  20  897   436447 Pavlíková Pavla     D45B    CHA6551  X  X  X  X  X 
  21  898  7201775 Polák Jaroslav     H35A    CHA7500  X  X  X  X  X 
  22  899  2092428 Polák Tomᚠ      H10    CHA0801  X  X  X  X  X 
  23  900    8186 Poláková Veronika    D35B    CHA8150  X  X  X  X  X 
  24  901   301545 Schröter Pavel     H21A    CHA7203  X  X  X  X  X 
  25  904    8566 Vajcová Hana      D60    CHA5651  X  X  X  X  X 
  26  905  2049588 Vejstrk Daniel     H21A    CHA9105  X  X  X  X  X 
  27  902  2070837 Šaffková Zuzana     D65    CHA5150  X  X  X  X  X 
  28  903    8178 Švancar Martin     H45A    CHA7000  X  X  X  X  X 
  29  883    8175 Čechlovská Jana     D45B    CHA6250  X  X  X  X  X 
  30  884    8200 Čechlovský Jan     H21A    CHA9300  X  X  X  X  X 
  31  885    8172 Čechlovský Josef    H55A    CHA5900  X  X  X  X  X 


1048 CHC K.O.B. Choceň        CZE 

  1  911  2053577 Semrád Ladislav     H21E    CHC9701      X  X   
  2  910  2011852 Shánělová Štěpánka   D16A    CHC0152  X  X  X  X  X 
  3  912    9563 Sýkora Bohumil     H21B    CHC8601    X    X   
  4  909    9554 Švadlena Jiří      H70    CHC4601  X  X  X  X  X 


1049 CHT OOB SK Chrast        CZE 

  1  920   52312 Binková Jana      D21C    CHT8651  X  X  X  X  X 
  2  919   899165 Drahokoupil Aleš    H21A    CHT8501  X  X  X  X  X 
  3  921   336706 Dvořáková Klára     D20A    CHT9852  X  X  X  X  X 
  4  915   53145 Klvaňa Milan      H40A    CHT7500  X  X  X  X  X 
  5  918   52161 Krejsa Martin      H21A    CHT9001  X  X  X  X  X 
  6  916   51982 Matrasová Vendula    D21A    CHT8251  X  X  X  X  X 
  7  2032   53127 Ondráčková Lucie    D21B    CHT9254  X  X  X  X  X 
  8  2043  2067939 Reisigová Anna     D20A    CHT9752  X  X  X  X  X 
  9  913    4634 Vacek František     H40A    CHT7001  X  X  X  X  X 
  10  917   51970 Vacková Anna      D16B    CHT0051  X  X  X  X  X 
  11  914   51999 Vítek Pavel       H40A    CHT7501  X  X  X  X  X 


1050 JEN OB Jenišovice        CZE 

  1  923    7778 Bárta Miroslav     H65A    JEN5201  X  X  X     
  2  922  2060291 Hoetzel Hugo      H12A    JEN0503  X  X  X  X  X 


1052 JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod  CZE 

  1  924  7204508 Fencíková Vladislava  D21B    JHB6552      X  X  X 


1057 KAM OK Kamenice         CZE 

  1  928   995899 Albrecht Adam      H16B    KAM0203  X  X  X  X  X 
  2  970   981812 Albrecht Vladimír    F5     KAM7800          X 
  3  969   515490 Albrechtová Eva     F5     KAM7850  X        X 
  4  929   515491 Albrechtová Iveta    D18A    KAM9950  X  X  X  X  X 
  5  930  8100500 Aschermannová Karolína D18A    KAM0051  X  X  X  X  X 
  6  2063  8271093 Aschermannová Petra   D21E    KAM9354        X  X 
  7  931  2053550 Blaha Petr       H16B    KAM0104  X  X  X  X  X 
  8  938   443069 Chaloupka Viktor    H14A    KAM0301  X  X  X  X  X 
  9  939   442850 Chaloupková Hana    D16A    KAM0252  X  X  X  X  X 
  10  932  9201064 Gajda Jan        H16A    KAM0105  X  X  X  X  X 
  11  933  9201061 Gajda Martin      H14A    KAM0405  X  X  X  X  X 
  12  934   442879 Hankovcová Helena    D14A    KAM0350  X  X  X  X  X 
  13  935   682099 Hankovcová Lenka    D45A    KAM7053  X  X  X  X  X 
  14  936   436446 Hankovec Hugo      H16A    KAM0201  X  X  X  X  X 
  15  937  2050496 Hejsek Filip      H16B    KAM0204  X  X  X  X  X 
  16  966  2087647 Hejsková Bohumila    F5     KAM6852  X  X  X  X  X 
  17  964  7003009 Hlubučková Kristýna   D21E    KAM9551  X  X  X  X  X 
  18  926  2019240 Hájek Adam       H21B    KAM9202  X  X  X  X  X 
  19  960   515001 Hájková Eliška     D20A    KAM9851  X  X  X  X  X 
  20  940  2075622 Jedlička Jakub     H14A    KAM0404  X  X  X  X  X 
  21  941  2075621 Jedličková Kristýna   D14A    KAM0455  X  X  X  X  X 
  22  942  9005139 Jíra Tomᚠ       H21A    KAM9802  X  X  X  X  X 
  23  943   887640 Kettner Lukᚠ     H21E    KAM9403  X  X  X  X  X 
  24  944   897360 Kettner Vojtěch     H21E    KAM9601  X  X  X  X  X 
  25  945  7201193 Kettnerová Dana     D21A    KAM8952  X  X  X  X  X 
  26  967   51498 Kovářík Tomᚠ     H45A    KAM6901  X  X  X  X  X 
  27  946   436964 Kováříková Marie    D18A    KAM0050  X  X  X  X  X 
  28  959   232739 Křemen Štěpán      H20A    KAM9804  X  X  X  X  X 
  29  968  7201811 Moravec Jakub      H21A    KAM9702  X  X  X  X  X 
  30  963  2102810 Nebeský Daniel     H21C    KAM9404  X  X  X  X  X 
  31  947  2083407 Selucká Alžběta     D16B    KAM0257  X  X  X  X  X 
  32  965   920683 Semík Ondřej      H21E    KAM9401  X  X  X  X  X 
  33  948   515426 Semíková Lucie     D16A    KAM0250  X  X  X  X  X 
  34  955   218798 Stormer Emil      H18A    KAM0000  X  X  X  X  X 
  35  956   218970 Stormer Leif      H50A    KAM6701  X  X  X  X  X 
  36  957   211436 Stormer Oskar      H21E    KAM9600  X  X  X  X  X 
  37  954  9101674 Víšek Martin      H16A    KAM0102  X  X  X  X  X 
  38  961   51618 Víšková Alena      F5     KAM7451  X  X  X  X  X 
  39  962  2088701 Víšková Veronika    D14A    KAM0452  X  X  X  X  X 
  40  958   886274 Zimmerová Kateřina   D20A    KAM9850  X  X  X  X  X 
  41  927   53667 Šafka Daniel      H21E    KAM9105  X  X  X  X  X 
  42  951   425596 Škvor Adam       H16A    KAM0202  X  X  X  X  X 
  43  952   52267 Škvor Martin      H50A    KAM6700  X  X  X  X  X 
  44  950   981828 Škvor Ota        H18A    KAM9900  X  X  X  X  X 
  45  949  7201760 Škáchová Petra     D40A    KAM7054  X  X  X  X  X 
  46  953  2087652 Štěpánková Ema     D16B    KAM0255  X  X  X  X  X 
  47  925  2058511 Čechová Tereza     D21A    KAM9852  X  X  X  X  X 


1058 KAS KOB Kamenický Šenov     CZE 

  1  980   682631 Eichler Petr      H45A    KAS6900  X  X  X  X  X 
  2  979   682641 Eichlerová Jana     D45A    KAS7051  X  X  X  X  X 
  3  976  7300172 Hnízdil Jan       H45A    KAS7100  X  X  X  X  X 
  4  977   682685 Hnízdil Matěj      H14B    KAS0301  X  X  X  X  X 
  5  981  1909093 Karvánek Matěj     H12B    KAS0502  X  X       
  6  982   51385 Kurenda Karel      H12B    KAS0501  X  X       
  7  983   51384 Kurendová Karolína   D16B    KAS0251  X  X       
  8  974   682613 Nejezchleba Jiří    H70    KAS4600  X  X  X  X  X 
  9  975   682619 Nejezchlebová Věra   D70    KAS4551  X  X  X  X  X 
  10  978   682680 Slezáčková Věra     D50B    KAS6550  X  X  X  X  X 
  11  972   682601 Štrojsa Josef      H75    KAS4000  X  X  X  X  X 
  12  973   682607 Štrojsová Jaroslava   D70    KAS4350  X  X  X  X  X 


1059 KBP KBP Praha          CZE 

  1  984    6645 Valter Petr       H65A    KBP4500  X  X  X  X  X 


1061 KNC Sokol Kostelec n. Č. l.   CZE 

  1  986   303945 Besta Lukᚠ      H21C    KNC8101  X  X  X  X  X 
  2  987   224868 Besta Radek       H10    KNC0800  X  X  X  X  X 
  3  985  2023962 Šilerová Zdena     D55B    KNC0204  X  X  X  X  X 


1063 KOR OB DDM Kostelec nad Orlicí CZE 

  1  988  7003046 Hladká Petra      D35B    KOR7950  X  X    X   
  2  989  2060299 Hladký Matěj      H10    KOR0700  X  X       
  3  990  2087655 Hladký Radovan     T10    KOR0900  X  X       
  4  993  2095970 Krejčí Martin      H12A    KOR0600  X  X  X     
  5  994  2095967 Krejčí Milan      H40B    KOR7400  X  X  X     
  6  992  2095976 Vých Luboš       F3     KOR7300  X  X  X     
  7  991  2095955 Výchová Veronika    D12A    KOR0550  X  X  X     


1064 KPY SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vl CZE 

  1  1001   301374 Dobeš Václav      H50A    KPY5701  X  X  X  X  X 
  2  1003   301352 Dobešová Kateřina    D21C    KPY8750  X  X  X  X  X 
  3  1006   416330 Jirásková Pavla     F5     KPY7950  X  X  X  X  X 
  4  1005  2059735 Klomínský Václav    H21B    KPY8700  X  X  X  X  X 
  5  998   301370 Kohl Ondřej       H21E    KPY8600  X  X  X  X  X 
  6  1002   53182 Kohlová Alena      D50A    KPY6051  X  X  X  X  X 
  7  996   682670 Míchalová Marcela    D45B    KPY6850  X  X  X  X  X 
  8  997  2800315 Míchalová Šárka     D18B    KPY0050  X  X  X  X  X 
  9  999   420417 Pavlíček Lubomír    H35B    KPY7800  X  X  X  X  X 
  10  1000  1470170 Pavlíčková Hana     D14B    KPY0450  X  X  X  X  X 
  11  971  2067930 Procházka Vít      H35B    KPY8000  X  X  X  X  X 
  12  995   52030 Procházková Jitka    T-OPEN   KPY7850  X  X       
  13  1004  2111818 Trdá Lucie       D21B    KPY8651  X  X  X  X  X 


1069 KSH OB Kašperské Hory      CZE 

  1  1007    8674 Fiala Miloš       H65B    KSH4801  X  X  X  X  X 
  2  1008  2078478 Mayer Šimon       H16A    KSH0202  X  X  X  X  X 


1071 KTA SK Kotnov Tábor       CZE 

  1  1011   416338 Hudečková Alena     D70    KTA4351  X  X  X  X  X 
  2  1010  9101705 Hudečková Helena    D45A    KTA6951  X  X  X  X  X 
  3  1009  1400438 Střelba Ondřej     H21B    KTA7501  X  X  X  X  X 


1073 KUN TJ Sokol Kunvald      CZE 

  1  1012   425598 Rusz Roman       F5     KUN7201      X  X  X 
  2  1013    9022 Ruszová Svatava     T10P    KUN0751      X  X  X 


1075 KVS SKOB Kobra Vsetín      CZE 

  1  1017   51530 Chalupa Tomᚠ     H60B    KVS5501  X  X  X  X  X 
  2  1019   416091 Hudzieczková Danuta   D60    KVS5751  X  X  X  X  X 
  3  1020  2021853 Kaloč Vítězslav     H55B    KVS5904  X  X  X  X  X 
  4  1015   426339 Rohlík Petr       F3     KVS6402  X  X  X  X  X 
  5  1016    7864 Rohlík Zbyněk      H14B    KVS0301  X  X  X  X  X 
  6  1018  2021856 Trávníčková Jitka    D60    KVS5651  X  X  X  X  X 
  7  1014  2021855 Černík Milan      F3     KVS6501  X  X  X  X  X 
  8  1021  2021859 Černíková Dana     T-OPEN   KVS7050  X  X  X  X  X 
  9  1022   53698 Černíková Tereza    F3     KVS0000  X  X  X  X  X 


1077 LBE TJ Lokomotiva Beroun    CZE 

  1  1025   411760 Hamáček Bohuslav    H65A    LBE5000  X  X  X  X  X 
  2  1026   52316 Mcmahon Anežka     F3     LBE0000  X  X  X  X  X 
  3  1023   52971 Mezník Vladimír     H40A    LBE6400  X  X  X  X  X 
  4  1024    8805 Nosál Stanislav     H70    LBE4600  X  X  X  X  X 


1078 LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno CZE 

  1  1027  1409878 Korpas Jaroslav     H50B    LBM6113  X  X  X  X  X 
  2  1028  1409879 Korpasová Ivana     D40B    LBM7362  X  X  X  X  X 
  3  1029  2113045 Salajková Věra     D60    LBM5558  X  X  X  X  X 


1079 LCE OOB TJ Slovan Luhačovice  CZE 

  1  1031  7201802 Féder Medard      H16A    LCE0111  X  X  X  X  X 
  2  1033  9201824 Hubáček Michal     H21E    LCE9301  X  X  X  X  X 
  3  1034   553457 Vavrys Johan      H21E    LCE9302  X  X  X  X  X 
  4  1032   889309 Vavrysová Barbara    D21E    LCE9751  X  X  X  X  X 
  5  1030   52698 Vlažná Mirka      D55A    LCE5852  X  X  X  X  X 


1080 LCV TJ Lokomotiva Chomutov   CZE 

  1  1035   253153 Krausová Marcela    D35B    LCV7351  X  X  X  X  X 
  2  1036   301524 Zenkerová Miluše    F3     LCV4550  X  X  X  X  X 
  3  1039   253146 Zierhut Antonín     F3     LCV0000  X  X  X  X  X 
  4  1037   301525 Zierhutová Michaela   D45B    LCV7151  X  X  X  X  X 
  5  1038   438631 Zierhutová Michaela   F3     LCV0250  X  X  X  X  X 


1081 LDC KOB Děčín          CZE 

  1  1042   440493 Burdová Simona     D45B    LDC6850  X  X  X  X  X 
  2  1043  7400074 Gálus Igor       H40A    LDC7302  X  X  X  X  X 
  3  1041   51239 Vaňková Saša      D21C    LDC8550  X  X  X  X  X 
  4  1040  7007007 Štěpán Petr       H40A    LDC7301  X  X  X  X  X 


1084 LIT KOB Litvínov        CZE 

  1  1054  1418761 Kučerka Jan       H21C    LIT8002    X    X   
  2  1055    8107 Macek Jiří       H21B    LIT8401        X  X 
  3  1044   886283 Neradová Alena     D21E    LIT8551  X  X  X  X  X 
  4  1046    8110 Neradová Alena     D65    LIT5051  X  X  X  X  X 
  5  1045    8115 Neradová Eva      D21C    LIT8951  X  X  X  X  X 
  6  1051    8119 Pavlík Bronislav    H21C    LIT8201  X  X  X  X  X 
  7  1050    8124 Pavlík Libor      H21C    LIT7605  X  X  X  X  X 
  8  1049    8112 Pavlík Matěj      H14B    LIT0401  X  X  X  X  X 
  9  1053    8101 Pavlík Miroslav     H60B    LIT5301  X  X  X  X  X 
  10  1052    8109 Pavlík Tobiᚠ     T10P    LIT1111  X  X  X  X  X 
  11  1047    8111 Pavlíková Klára     D40A    LIT7451  X  X  X  X  X 
  12  1048    8116 Pavlíková Rozárie    T10    LIT0851  X  X  X  X  X 


1086 LLI TJ Loko Liberec       CZE 

  1  1057  2032132 Bradáč David      H16B    LLI0203  X  X  X  X  X 
  2  1058  2032105 Bradáč Jakub      H18A    LLI0002  X  X  X  X  X 
  3  1059   434598 Bradáč Stanislav    F5     LLI7201        X  X 
  4  1060  2060204 Bradáčová Marie     F3     LLI7550        X  X 
  5  1061   436961 Fürst Aleš       H45A    LLI6801  X  X  X  X  X 
  6  1062  7003006 Fürst Matouš      H21E    LLI9603      X  X  X 
  7  1063  2056306 Fürstová Anna      D20A    LLI9854  X  X  X  X  X 
  8  1064   682626 Hejna Hynek       H14B    LLI0300  X  X  X  X  X 
  9  1065   682678 Hejna Stanislav     H45B    LLI6900  X  X  X  X  X 
  10  1056    8546 Korejčíková Dáďa    D60    LLI5550  X  X  X  X  X 
  11  1066  7205022 Košek Jan        H21C    LLI9801  X  X  X  X  X 
  12  1067   410732 Košek Ladislav     F5     LLI5903  X  X  X  X  X 
  13  1068  2085634 Košková Vlasta     D50A    LLI6351  X  X  X  X  X 
  14  1069  2092413 Melichar Jaromír    H50A    LLI6301  X  X  X  X  X 
  15  1070  1398996 Melichar Petr      H21A    LLI0001  X  X  X  X  X 
  16  1071  7200375 Melichar Vojtěch    H21A    LLI9802  X  X  X  X  X 
  17  1072   51203 Melicharová Barbora   F3     LLI7252  X  X  X  X  X 
  18  1073   253135 Paroulek Lukᚠ     H16B    LLI0201  X  X  X  X  X 
  19  1074   253147 Paroulková Iva     F5     LLI7151  X  X  X  X  X 
  20  1077  9101104 Peterka Jakub      H14A    LLI0404  X  X  X  X  X 
  21  1076   515503 Peterka Vojtěch     H21A    LLI7502  X  X  X  X  X 
  22  1075  7200361 Štičková Anna      D21E    LLI9651      X  X  X 


1087 LME SK Los Mělník        CZE 

  1  1081  2056261 Bejvl Marek       H14A    LME0400  X  X  X  X  X 
  2  1080  2060273 Bejvlová Martina    D40A    LME7350  X  X  X  X  X 
  3  1078  2800162 Dittrt Štěpán      H18B    LME0650  X  X       
  4  1079  2102533 Dittrtová Lucie     D45A    LME6852  X  X  X  X  X 
  5  1082  2060278 Machová Anna      D14A    LME0451  X  X  X  X  X 


1088 LOV lepus.cz          CZE 

  1  1083   232429 Žebrák Zbyněk      F5     LOV7101      X  X  X 


1089 LPM OK Lokomotiva Plzeň     CZE 

  1  1084  2067253 Pech Jiří        H55B    LPM5402  X  X  X  X  X 
  2  1085  2067245 Pechová Iva       D45B    LPM6151  X  X  X  X  X 
  3  1087  2103269 Stehlík Jakub      H10    LPM0700  X  X  X  X  X 
  4  1089  2045235 Stehlík Petr      H21A    LPM7903  X  X  X  X  X 
  5  1086  2082911 Stehlík Šimon      H12A    LPM0501  X  X  X  X  X 
  6  1088  2103247 Stehlíková Tereza    T10    LPM0951  X  X  X  X  X 


1090 LPU OK Lokomotiva Pardubice   CZE 

  1  1093    9327 Cinkan Zdeněk      H55B    LPU6201  X  X  X  X  X 
  2  1095  7200905 Držková Berenika    D16B    LPU0151  X  X  X  X  X 
  3  1094    9260 Farář Václav      H65A    LPU5201  X  X  X  X  X 
  4  1098  2070827 Fencl Jonᚠ      H18A    LPU9902  X  X  X  X   
  5  1102  2025361 Kulhavý Tadeᚠ     H18B    LPU0005    X  X  X   
  6  1100  2088721 Lehár Adam       H21B    LPU9114  X  X  X  X  X 
  7  1101  2109765 Lehárová Iva      F3     LPU    X  X  X  X  X 
  8  1096   897364 Peterová Jana      D20A    LPU0057  X  X  X  X   
  9  1091   515162 Procházka David     H21E    LPU9113    X  X  X   
  10  1092  2060272 Procházka Radek     H50B    LPU6504    X  X  X   
  11  1090   940318 Procházková Klára    D21E    LPU9451    X  X  X   
  12  1097  7202872 Roudný Martin      H18A    LPU0002  X  X  X  X   
  13  1099  7207061 Roudný Václav      H18A    LPU0001  X  X  X  X   


1091 LTP OOB TJ Lokomotiva Teplice  CZE 

  1  1116   682114 Bruner Luboš      H45A    LTP6501  X  X  X  X  X 
  2  1110  7200331 Bílý Jakub       H16A    LTP0104  X  X  X  X  X 
  3  1106   899153 Kovář Boris       H50A    LTP6710  X  X  X  X  X 
  4  1105  7205033 Kovář Karel       H55A    LTP6102  X  X  X  X  X 
  5  1104  7202026 Kovářová Alena     D55A    LTP6151  X  X  X  X  X 
  6  1115  7208220 Kovářová Julie     D21B    LTP8854  X  X  X  X  X 
  7  1103  7200344 Kovářová Lenka     D20A    LTP9750  X  X  X  X  X 
  8  1109   682083 Lošáková Ela      T10    LTP0951  X  X  X  X  X 
  9  1107  7202864 Lošáková Ivana     D40A    LTP7758  X  X  X  X  X 
  10  1108  7202578 Lošáková Sára     D12B    LTP0650  X  X  X  X  X 
  11  1114  7205009 Riby Kateřina      D45A    LTP7252  X  X  X  X  X 
  12  1111   897359 Riby Philip       H10    LTP0702  X  X  X  X  X 
  13  1113  7200323 Riby Rose        D18A    LTP0051  X  X  X  X  X 
  14  1112   897367 Riby Thomas       H16B    LTP0202  X  X  X  X  X 
  15  1118  7200322 Würz Bohuslav      H40A    LTP7307  X  X  X  X  X 
  16  1117  7204992 Würz Jiří        H45A    LTP6502  X  X  X  X  X 


1093 MAS KČT Aš           CZE 

  1  1119  2026166 Kovář Jindřich     H35A    MAS6800  X  X  X  X  X 


1095 MFP VŠSK MFF UK Praha      CZE 

  1  1120   410727 Forst Albert      T10    MFP0901  X    X    X 
  2  1121  1418752 Forst Libor       H50B    MFP6301  X  X  X  X  X 
  3  1122  2079501 Forstová Lenka     D45A    MFP6850  X  X  X  X  X 
  4  1125  2067234 Nedbalová Jana     D21A    MFP8050  X  X  X     
  5  1126   232648 Nedbalová Klára     T10    MFP0850  X  X  X     
  6  1127   49639 Nedbalová Magdalena   T10P    MFP1053  X  X  X     
  7  1124   443101 Siegl Roman       H45A    MFP6700        X  X 
  8  1123   443075 Sieglová Dagmar     D45A    MFP7050  X  X  X  X  X 


1098 MLA MLOK Mariánské Lázně    CZE 

  1  1130  1421916 Fišák Jan        H70    MLA4401  X  X  X  X  X 
  2  1129   416227 Fišáková Lucie Johanka T10    MLA0950  X  X  X  X  X 
  3  1132  1421919 Kamaryt Michal     F5     MLA9205  X  X  X  X  X 
  4  1131  9101679 Milota Josef      H55A    MLA5801  X  X  X  X  X 
  5  1128   416173 Miturová Radka     D50B    MLA6552  X  X  X  X  X 


1099 MOV SKOB Ostrava        CZE 

  1  1133  9101183 Holec Honza       H50A    MOV6701  X  X  X  X  X 


1100 N01 NER. PRAHA 170       CZE 

  1  1134  2113364 Pospíšil Radek     H35B    N010000  X  X  X  X  X 


1101 N02 NER. SMIŘICE        CZE 

  1  1135   232632 Panáčková Alžběta    T10    N020850  X  X  X  X  X 
  2  1136  2049530 Panáčková Johana    T10P    N020950  X  X  X  X  X 


1102 N03 NER. VŠENORY        CZE 

  1  1138   682094 Marhoulová Anežka    D12B    N030500  X  X  X  X  X 
  2  1137   51624 Marhoulová Kateřina   D10    N030700  X  X  X  X  X 
  3  1139   51555 Paldusová Nela     D10    N030800  X  X  X  X  X 


1103 N04 NER. LIBEREC 14       CZE 

  1  1140  2106735 Votava David      F5     N047100    X  X  X  X 


1104 N05 NER. CHOTYNĚ        CZE 

  1  1141  2092397 Kruliš Janek      T10P    N051000  X  X  X  X  X 


1105 N06 NER. BRNO          CZE 

  1  1142  2088711 Auermüller Vít     H45A    N066700  X  X  X  X  X 


1106 N07 NER. PRAHA 198-I      CZE 

  1  1143  2086857 Jeřábek Vojtěch     T10P    N070000  X  X  X  X  X 


1107 N08 NER. EKP          CZE 

  1  1144   51180 Uhlíková Šárka     F3     N088150  X  X  X  X  X 


1108 N09 NER. LIBEREC 6       CZE 

  1  1145  2118489 Feřt Martin       F5     N090001      X  X   
  2  1147  2120065 Feřtová Anežka     T10    N090003      X  X   
  3  1148  2118485 Feřtová Eliška     T10P    N090004      X  X   
  4  1146  2120063 Feřtová Jitka      F3     N090002      X  X   


1109 N10 NER. PRAHA 130       CZE 

  1  1149  2086858 Rudolecká Lucie     F3     N109900  X  X  X  X  X 


1110 N11 NER. PRAHA 190-I      CZE 

  1  1152  2086846 Jakubský Filip     T10P    N110002        X  X 
  2  1150    7701 Jakubský Ondřej     H35B    N110000        X  X 
  3  1151  2086845 Jakubský Pavel     T10P    N110001        X  X 


1111 N12 NER. VOSTRÝ HRANY      CZE 

  1  1153  2118472 Novák Jan        F5     N120000        X   


1112 N13 NER. PRAHA 190-II      CZE 

  1  1154    8816 Zedníček Václav     F5     N130000        X  X 


1113 N14 NER. PRAHA 198-II      CZE 

  1  1155  2086847 Cepník Adam       F5     N140000  X  X  X  X  X 
  2  1156  2086848 Jeřábková Anna     F3     N140001  X  X  X  X  X 


1114 N15 NER. BOR U TACHOVA     CZE 

  1  2019  2086868 Chovancová Julie    T10P    N150003  X         
  2  1158  2086850 Chovanec Jan      F3     N150001  X         
  3  1157  2086849 Matoušková Zuzana    F3     N150000  X         
  4  2020  2086869 Moravec Matouš     T10P    N150004  X         


1115 NEJ TJ Jiskra Nejdek      CZE 

  1  1159   49619 Frey Jaromír      H75    NEJ4100  X  X  X  X  X 
  2  1160  2087685 Holík Jaromír      H40B    NEJ7500  X  X  X  X  X 
  3  1162  2087686 Holíková Ilona     F3     NEJ7550  X  X  X  X  X 
  4  1161  2087719 Holíková Petra     D12B    NEJ0651  X  X  X  X  X 


1116 NEK Nejdek Orienteering     CZE 

  1  1165   232229 Fecko Richard      T10    NEK1100  X  X  X  X  X 
  2  1163  2067346 Mareš Alexander     H40A    NEK7300  X  X  X  X  X 
  3  1164  2067349 Marešová Klára     D16B    NEK0250  X  X  X  X  X 
  4  1168   232230 Nádeníček Josef     H45A    NEK7000  X  X  X  X  X 
  5  1167  2035733 Nádeníčková Iva     D14A    NEK0350  X  X  X  X  X 
  6  1166  2056275 Nádeníčková Pavla    D16A    NEK0150  X  X  X  X  X 
  7  1173  2113367 Pelikán Aleš      H12B    NEK0501  X  X  X  X  X 
  8  1170  2067347 Zieba Jakub       H21C    NEK9800  X  X  X  X  X 
  9  1169   232206 Ziebová Lenka      F3     NEK7251  X  X  X  X  X 
  10  1171  2056284 Ziebová Veronika    D14B    NEK0450  X  X  X  X  X 
  11  1172  2115080 Čáslavský David     H14B    NEK0401  X  X  X  X  X 


1117 NPA SK LOB Nová Paka      CZE 

  1  1174  2080944 Podlipná Veronika    D35B    NPA8152  X  X  X  X  X 
  2  2047  7003002 Zikmund Zdeněk     H21A    NPA6707  X  X       


1121 OKP SK OK 24 Praha       CZE 

  1  1177   681852 Balusková Ida      D35A    OKP7350        X  X 
  2  1176   51679 Novák Ivo        H50A    OKP6200  X  X  X  X  X 
  3  1175   52099 Valentová Helena    D50A    OKP6550  X  X  X  X  X 
  4  1178  2087699 Šplíchal Jiří      F3     OKP4500  X        X 


1122 OLP PSK Olymp Praha       CZE 

  1  1179   49500 John Vladimír      H60B    OLP5502  X  X  X  X  X 
  2  1180   49337 Slabý Václav      H55B    OLP6299  X  X  X  X  X 


1123 ONO SKOB Ostrov         CZE 

  1  1181  2085653 Gabrielová Šárka    D55B    ONO5950  X  X  X  X  X 
  2  1183  2087704 Holíková Simona     D12B    ONO0553  X  X  X  X  X 
  3  1184   682072 Hájek Jiří       H50A    ONO6400  X  X  X  X  X 
  4  1182   682085 Lisá Monika       D50A    ONO6750  X  X  X  X  X 
  5  1185  9101105 Oncirk Jan       H14A    ONO0301  X  X  X  X  X 


1124 OOL SK Haná orienteering    CZE 

  1  1189  2086851 Hroch Michal      F5     OOL7707    X       
  2  1191  2086853 Korotvička Ondřej    F5     OOL8501    X       
  3  1190  2086852 Procházka Šimon     F5     OOL8711    X       
  4  1188  7207357 Typltová Hana      F5     OOL8750    X       
  5  1187   895219 Zdráhal Robert     H60A    OOL5705  X  X  X  X  X 
  6  1186  1931332 Zdráhal Tomᚠ     H21A    OOL8801  X  X  X  X  X 


1130 PCB SKP České Budějovice    CZE 

  1  1192   51406 Blabla Zdeněk      H55B    PCB5901  X  X  X  X  X 


1132 PEN OK RECO Sport        CZE 

  1  1194  2113055 Kábrtová Iva      D50B    PEN6350  X  X  X  X  X 
  2  1193  2113100 Vydra Pavel       H55B    PEN6200  X  X  X  X  X 


1134 PGP SK Praga          CZE 

  1  1247  2058463 Bejvlová Karolína    D16A    PGP0256  X  X  X  X  X 
  2  1207    7995 Brettl Filip      H12A    PGP0600  X  X  X  X  X 
  3  1198    7956 Brettl František    F3     PGP7709    X    X   
  4  1220   246850 Brettl Tobiᚠ     T10    PGP0900  X  X  X  X  X 
  5  1197  2060208 Brettlová Marta     F3     PGP7557  X    X    X 
  6  1219  2106731 Chmelař David      H10    PGP0801  X  X  X  X  X 
  7  1206  2102851 Chmelařová Romana    D12A    PGP0553  X  X  X  X  X 
  8  1212  2099519 Dočkal Šimon      H10    PGP0702  X  X  X  X  X 
  9  1221  2099504 Dočkal Štěpán      T10    PGP0902  X  X  X  X  X 
  10  1196   51274 Dvořák Jaromír     H70    PGP4601  X  X  X  X  X 
  11  1195   52096 Dvořáková Ladislava   D70    PGP4451  X  X  X  X  X 
  12  1239  1006283 Hora Vojtěch      H21E    PGP8301  X  X  X  X  X 
  13  1242   232050 Hrabánková Klára    D21A    PGP9654  X  X  X  X  X 
  14  1243   331147 Hrabánková Zuzana    D18A    PGP9950  X  X  X  X  X 
  15  1201  2800293 Hřivna Jakub      H14A    PGP0305  X  X  X  X  X 
  16  1233  8632139 Janovská Kateřina    D20A    PGP9850  X  X  X  X  X 
  17  1232  1470169 Janovská Petra     D40A    PGP7355  X  X  X  X  X 
  18  1230  8636798 Janovský Tomᚠ     H21A    PGP6401  X  X  X  X  X 
  19  1231  7208339 Janovský Tomᚠ     H16A    PGP0101  X  X  X  X  X 
  20  1225   51658 Ježková Dominika    D21B    PGP9053  X  X  X  X  X 
  21  1224   51660 Ježková Regina     D21B    PGP6352  X  X  X  X  X 
  22  2027   53556 Jirásková Kateřina   F5     PGP8852  X  X       
  23  1204  2099511 Kabát Martin      H14A    PGP0408  X  X  X  X  X 
  24  1237  2073709 Kolský Alexander    H65B    PGP5000  X  X  X  X  X 
  25  1244   897393 Kolář Matyᚠ      H14A    PGP0304  X  X  X  X  X 
  26  1253  2067946 Kondrát Martin     H21E    PGP6501    X    X   
  27  1214  2800310 Kosák Eliᚠ      H10    PGP0704  X  X  X  X  X 
  28  1208  2103760 Kosák Jonᚠ      H12A    PGP0603  X  X  X  X  X 
  29  1236  1700084 Kožina Petr       H55A    PGP6000  X  X  X  X  X 
  30  1200  7260011 Kožina Štěpán      H14A    PGP0300  X  X  X  X  X 
  31  1235  7200338 Kožinová Anna      D21A    PGP9350  X  X  X  X  X 
  32  1234   502089 Kožinová Jana      D40A    PGP6651  X  X  X  X  X 
  33  1240   502088 Landovský Jakub     H21E    PGP9601  X  X  X  X  X 
  34  2064   910714 Landovský Tomᚠ    H21E    PGP9103        X  X 
  35  1251   52106 Marečková Edita     D21C    PGP8853    X  X  X   
  36  1213  2087642 Matyšek Ondřej     H10    PGP0703  X  X  X  X  X 
  37  1254   681882 Navratil Simon     H21E    PGP9702  X  X  X  X  X 
  38  1217  2099512 Novotná Barbora     D10    PGP0751  X  X  X  X  X 
  39  1252  7202855 Novák Aleš       H20A    PGP9808  X  X  X  X  X 
  40  1223  2113420 Priehoda Erik      T10    PGP0800  X  X  X  X  X 
  41  1211  2096266 Priehodová Nela     D12A    PGP0655  X  X  X  X  X 
  42  1248   515110 Procházka Jan      H21E    PGP8407        X   
  43  1245   515113 Procházka Pavel     H21E    PGP9002      X  X  X 
  44  1216   51639 Ptáčková Hana      D10    PGP0750  X  X  X  X  X 
  45  1226  2087658 Ptáčková Kateřina    D21B    PGP7551  X  X  X  X  X 
  46  1205   51666 Ptáčková Veronika    D12A    PGP0551  X  X  X  X  X 
  47  2026   53567 Smolková Alena     F5     PGP6450  X  X       
  48  1209  2099508 Střelba Antonín     H12A    PGP0605  X  X  X  X  X 
  49  1222  2108914 Svítil Martin      H10    PGP0903  X  X  X  X  X 
  50  1215  2103707 Svítil Patrik      H10    PGP0706  X  X  X  X  X 
  51  1250   515161 Sysel Ctibor      H21E    PGP8700    X  X  X   
  52  1249   515038 Sysel Ondřej      H21B    PGP8302    X  X  X   
  53  2046   995836 Uhlikova Tereza     D21E    PGP9162        X  X 
  54  1246   331157 Uhlíř Marek       H21B    PGP9405  X  X  X  X  X 
  55  1241  7209346 Veselý Jakub      H21E    PGP9503  X  X  X  X  X 
  56  1210  2106747 Vozábalová Hana     D12A    PGP0654  X  X  X  X  X 
  57  1228  2080958 Zelená Markéta     D55A    PGP5850  X  X  X  X  X 
  58  1229   51863 Zelený Vladimír     H65B    PGP4800  X  X  X  X  X 
  59  2058  1406172 Šedivý Jan       H21E    PGP8409        X   
  60  1203   682658 Šimerka Jakub      H14B    PGP0407  X  X  X  X  X 
  61  1218  2067935 Šimerka Ondřej     H10    PGP0800  X  X  X  X  X 
  62  1202   231948 Čtrnáct František    H14A    PGP0401  X  X  X  X  X 
  63  1238  2045241 Čtrnáct Jiří      F5     PGP7603        X  X 
  64  1199  2032143 Čtrnáct Šimon      H18B    PGP0001  X  X  X  X  X 
  65  1227   231924 Čtrnáctová Magdalena  D21B    PGP7151  X  X  X  X  X 


1135 PHK OK 99 Hradec Králové    CZE 

  1  1262  2059745 Hlaváček Lubomír    H50A    PHK6401  X  X  X  X  X 
  2  1263  2073754 Hlaváček Pavel     H12B    PHK0601  X  X  X  X  X 
  3  1270  1406191 Koderičová Tereza    D21A    PHK9666        X  X 
  4  1266  1413332 Kubečková Zdeňka    D40A    PHK7551  X  X  X  X  X 
  5  1256  7207507 Kubát Pavel       H21E    PHK9101  X  X  X  X  X 
  6  1257  2075609 Kubíčková Jana     D18A    PHK9999  X  X  X  X  X 
  7  1259  2045215 Mašata Matěj      H21E    PHK9601  X  X  X  X  X 
  8  1264   515050 Mašata Roman      H21A    PHK7107  X  X  X  X  X 
  9  1265  1413331 Melichar Igor      H50B    PHK6504  X  X  X  X  X 
  10  1269  1398990 Novotná Klára      D21E    PHK9751        X  X 
  11  1268    4146 Novotná Petra      D40A    PHK6651        X  X 
  12  1267  2045248 Novotný Milan      H45A    PHK6502        X  X 
  13  1258    9422 Novotný Petr      H75    PHK3802  X  X  X  X  X 
  14  1255  1008144 Valešová Jana      F5     PHK9154  X  X  X  X  X 
  15  1261  1602626 Veselý Ondřej      F5     PHK8505  X  X  X  X  X 
  16  1260    7772 Šenkýřová Jana     D21C    PHK8650  X  X  X  X  X 


1136 PLU TJ SOKOL Plumlov      CZE 

  1  1276  2067929 Krtička Jan       H21B    PLU7931    X       
  2  1271   515418 Matyšek Bronislav    H21B    PLU7823      X  X  X 
  3  1274  1400409 Němečková Kateřina   D14A    PLU0350  X  X  X  X  X 
  4  1273  2035158 Němečková Věra     D40B    PLU7777  X  X  X  X  X 
  5  1272   995892 Otruba Marek      H40B    PLU7417  X  X  X  X  X 
  6  1275  2019215 Otrubová Anna      D12A    PLU0577  X  X  X  X  X 


1138 PUL OOB USK Slavie Ústí n.L.  CZE 

  1  1277   205614 Novotný František    H75    PUL4200  X  X  X  X  X 


1140 PVP VSS Přírodověda Praha    CZE 

  1  1279  1470161 Eisner Flora      T10P    PVP1050  X  X  X  X  X 
  2  1278   51578 Eisner Leo       H45B    PVP7003  X  X  X  X  X 
  3  2044   53124 Rohan Vilém       T10    PVP0900  X  X  X  X  X 
  4  2045   446365 Rohanová Markéta    F3     PVP7251  X  X  X  X  X 


1141 PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavo CZE 

  1  2023  2023807 Kříž Pavel       F3     PZR4800    X  X  X  X 
  2  1280   51994 Pospíšil Jaromír    H70    PZR4417  X  X  X  X  X 


1142 RBK SK Radioklub Blansko    CZE 

  1  1281   52078 Henek Milan       H60B    RBK5307  X  X  X  X  X 
  2  1282   52092 Henková Svatava     D60    RBK5454  X  X  X  X  X 
  3  1285  2103681 Ježek David       H10    RBK0801  X  X  X  X  X 
  4  1284  2103684 Ježek Filip       H14B    RBK0405  X  X  X  X  X 
  5  1283  7300188 Ježek Petr       H40B    RBK7201  X  X  X  X  X 
  6  1286  2115673 Ježková Ivana      D12B    RBK0555  X  X  X  X  X 


1143 RIC OB Říčany          CZE 

  1  1289  2060262 Koten Pavel       H40A    RIC7200        X  X 
  2  1288  2073694 Kotenová Klára     D45A    RIC7252        X  X 
  3  1287  2069067 Pecháček Libor     H40B    RIC7600  X  X  X  X  X 


1144 ROU SKOB Roudnice nad Labem   CZE 

  1  1292  8631583 Duda Miroslav      H35B    ROU8009  X  X  X  X  X 
  2  1293  2043619 Kyselová Jana      D45B    ROU7050  X  X  X  X  X 
  3  1291   301695 Svoboda Jakub      H21B    ROU9301  X  X  X  X  X 
  4  1290  2043618 Svobodová Lenka     D50B    ROU6650  X  X  X  X  X 


1145 ROZ OK Roztoky         CZE 

  1  1294    7941 Jíra Filip       H12A    ROZ0500  X  X  X  X  X 
  2  1295  1415713 Jírová Monika      D40A    ROZ7350  X  X  X  X  X 
  3  1296  7205040 Svoboda Jiří      H40A    ROZ7500  X  X  X     
  4  1297  7205027 Voltrová Alena     D18A    ROZ9951  X  X  X  X  X 
  5  1298   438639 Voltrová Hana      D20A    ROZ9752  X  X       
  6  1299   438643 Voltrová Svatava    D55A    ROZ6150  X  X  X  X  X 


1146 RUM ZOOB Rumburk        CZE 

  1  1300    8890 Babický Tomᚠ     H65B    RUM5001  X  X  X  X  X 
  2  1301    8964 Havlová Katka      D12B    RUM0552  X  X  X  X  X 
  3  1302    9004 Havlová Klára      D16B    RUM0152  X  X  X  X  X 
  4  2039    5991 Nedvídková Jitka    F3     RUM5151  X         
  5  1303  4641714 Novák Petr       H40B    RUM7401  X  X  X  X  X 
  6  1304  4641716 Nováková Markéta    D40B    RUM7451  X  X  X  X  X 
  7  1305  4641717 Nováková Viktorie    D10    RUM0751  X  X  X  X  X 


1149 SBR SKOB Bruntál        CZE 

  1  1308  2091593 Good Eliška       F3     SBR0550  X  X  X  X  X 
  2  1309   345895 Good Julie       F3     SBR0750  X  X  X  X  X 
  3  1306  2092369 Good Ludmila      D35B    SBR8050  X  X  X  X  X 
  4  1310      Good Marie       T10P    SBR9999  X  X  X  X  X 
  5  1307   51903 Good Martin       H35B    SBR7800  X  X  X  X  X 
  6  1313   416040 Holub Ivan       H10    SBR0800  X  X  X  X  X 
  7  1314  2045229 Holub Mikulᚠ     H12B    SBR0500  X  X  X  X  X 
  8  1311   416037 Soviš Ivan       H70    SBR4601  X  X  X  X  X 
  9  1312   416038 Sovišová Eva      F3     SBR5251  X  X  X  X  X 
  10  1315   51873 Řeháček Petr      H50B    SBR6302  X  X  X  X  X 


1150 SCP OK Sparta Praha       CZE 

  1  1317  7206545 Buriánek Jaromír    H70    SCP4700  X  X  X  X  X 
  2  1328  7260025 Dubec Pavel       H35A    SCP8003  X  X  X  X  X 
  3  1327   51574 Havlínová Zuzana    D21B    SCP8150  X  X  X  X  X 
  4  1316  1413715 Hošek Ladislav     H55A    SCP6001  X  X  X  X  X 
  5  1320   682101 Jahn Pavel       H60A    SCP5500  X  X  X  X  X 
  6  1319   52760 Jahnová Helena     D60    SCP5550  X  X  X  X  X 
  7  1321   682630 Kavka Jiří       H50B    SCP5900  X  X  X  X  X 
  8  1322   446418 Kavková Dana      D50A    SCP6150  X  X  X  X  X 
  9  1325  1007532 Kuc David        H12A    SCP0600  X  X  X  X  X 
  10  1326   682668 Kuc Radim        H14A    SCP0400  X  X  X  X  X 
  11  1324   442853 Lohr Ivo        H21B    SCP6801  X  X  X  X  X 
  12  1323   219220 Lohrová Jarmila     D70    SCP4650  X  X  X  X  X 
  13  1330   232028 Vrabec Tomᚠ      H21B    SCP8700  X  X  X  X  X 
  14  1318   336750 Zavadilová Naďa     D60    SCP5450  X  X  X  X  X 
  15  1329  2088205 Černá Eliška      D21B    SCP9050  X  X  X  X  X 


1151 SFM OOB TJ Sokol Frýdek-Místek CZE 

  1  1331  2023813 Bernatík Aleš      H45B    SFM7201  X  X  X  X  X 
  2  1333  2800327 Bernatík Lukᚠ     H21B    SFM9801  X  X  X  X  X 
  3  1334   49450 Bernatíková Hana    D16B    SFM0251  X  X  X  X  X 
  4  1332   49487 Bernatíková Šárka    D45B    SFM7151  X  X  X  X  X 
  5  1343  2061790 Klose Albert      T10P    SFM1000  X  X  X  X  X 
  6  1342   49482 Klose Petra       D40B    SFM7351  X  X  X  X  X 
  7  1337  2800304 Letálová Soňa      D21B    SFM8252  X  X  X  X  X 
  8  1339   49443 Létal Hynek       T10P    SFM1001  X  X  X  X  X 
  9  1338  2061826 Létal Jonᚠ      T10    SFM0901  X  X  X  X  X 
  10  1336   49442 Sebera Josef      H21B    SFM8301  X  X  X  X  X 
  11  1335   49483 Sebera Václav      H21B    SFM8302  X  X  X  X  X 
  12  1340  2061772 Spratek Adam      F3     SFM0202  X  X  X  X  X 
  13  1341  2031348 Spratková Iva      D45B    SFM6851  X  X  X  X  X 


1152 SHK OK Slavia Hradec Králové  CZE 

  1  1350    9118 Bláhová Luba      D55B    SHK5852  X  X  X  X  X 
  2  1347    9157 Divecká Růžena     D50B    SHK6753  X  X  X  X  X 
  3  1358    9120 Divecký Josef      H55B    SHK6102  X  X  X  X  X 
  4  1353    9107 Fejlková Alice     D60    SHK5351  X  X  X  X  X 
  5  1359   410797 Gazdačko Milan     H60A    SHK5702  X  X  X  X  X 
  6  1351    9117 Gazdačková Jana     D55B    SHK5851  X  X  X  X  X 
  7  1357  2017669 Kohout Josef      H45A    SHK6902  X  X  X  X  X 
  8  1361  2049540 Kroniková Jana     D40A    SHK7350  X  X  X  X  X 
  9  1349   49868 Macháčková Jana     D50B    SHK6450  X  X  X  X  X 
  10  1354  1396847 Netuka Vojtěch     H20A    SHK9701  X  X  X  X  X 
  11  1355  9101117 Slovák Miroslav     H35B    SHK7704  X  X  X  X  X 
  12  1346  1008174 Teplá Karolína     D21E    SHK9251  X  X  X  X  X 
  13  1348  2017663 Thýnová Ivana      D50B    SHK6651  X  X  X  X  X 
  14  1344  7206547 Thýnová Martina     D14A    SHK0350  X  X  X  X  X 
  15  1345  2032191 Thýnová Nikola     D18A    SHK0051  X  X  X  X  X 
  16  1356    9134 Toužil Karel      H40A    SHK7602  X  X  X  X  X 
  17  1360    9115 Šabatka Petr      H60B    SHK5703  X  X  X  X  X 
  18  1352    9112 Šabatková Zdena     D55B    SHK5652  X  X  X  X  X 


1153 SJC Sportcentrum Jičín     CZE 

  1  1363   886513 Beneš Jan        H21E    SJC8703        X   
  2  1369     9 Beneš Josef       H55A    SJC5801  X  X  X  X  X 
  3  1367     9 Benešová Iva      D55A    SJC6151  X  X  X  X  X 
  4  1364  2102079 Benešová Lucie     D21E    SJC8951        X   
  5  1362  9005225 Havlík Jaroslav     H75    SJC3601  X  X  X  X  X 
  6  1376    2025 Karásek Matěj      H18B    SJC0001  X  X  X  X  X 
  7  1372    7208 Kochová Anna      D16A    SJC0153  X  X  X  X  X 
  8  1365  7201777 Kovář Miroslav     H21A    SJC8104  X  X  X  X  X 
  9  1377    2059 Macko Lukᚠ      H18B    SJC9901  X  X  X  X  X 
  10  1373    2075 Matějková Barbora    D16A    SJC0156  X  X  X  X  X 
  11  1371  7207016 Prášil Ondřej      H21E    SJC8401        X   
  12  1378    2056 Semiginovský Šimon   H18B    SJC0005  X  X  X  X  X 
  13  1380    7207 Uhlík Michal      H21A    SJC8007  X  X  X  X  X 
  14  1374    2056 Vejražková Róza     D16A    SJC0151  X  X  X  X  X 
  15  1381  2045221 Zikmund Zdeněk     H20A    SJC9703  X  X  X  X  X 
  16  1368    2053 Zlámal David      H21B    SJC9603  X  X  X  X  X 
  17  1366    2056 Zlámalová Nikola    D18A    SJC9951  X  X  X  X  X 
  18  1370  7106922 Špicar Petr       H21A    SJC8800        X   
  19  1375    7770 Švihovská Eva      D21B    SJC8352  X  X  X  X  X 
  20  1379    7654 Švihovský Jaromír    H21A    SJC8005  X  X  X  X  X 
  21  1382  7890000 Žaloudek Petr      H21E    SJC8309        X  X 


1154 SJH SJH Jindřichův Hradec    CZE 

  1  1389   336767 Beneš Jan        H45A    SJH7001  X  X  X  X  X 
  2  1388  9101672 Benešová Iva      D45A    SJH7051  X  X  X  X  X 
  3  1390  9200531 Gřunděl Ivan      H75    SJH4201  X  X  X  X  X 
  4  1383   981817 Komárek Arnošt     H21B    SJH7702  X  X  X  X  X 
  5  1385   426377 Komárková Jindra    D14B    SJH0453  X  X  X  X  X 
  6  1384   995845 Komárková Lenka     D40A    SJH7651  X  X  X  X  X 
  7  1387  2025364 Komárková Radka     T10P    SJH1151  X  X  X  X  X 
  8  1386   232404 Komárková Zbyňka    D10    SJH0751  X  X  X  X  X 
  9  1394   51141 Kubičko Petr      H45A    SJH6901  X  X  X  X  X 
  10  1395   331719 Kubičková Bára     F5     SJH9551  X  X  X  X  X 
  11  1391   331118 Romanovský Alois    H55A    SJH6101  X  X  X  X  X 
  12  1393   51925 Tichá Jana       D50A    SJH6451      X  X  X 
  13  1392   51929 Tichý Martin      H50A    SJH6401      X  X  X 


1155 SJI OK Jihlava         CZE 

  1  1399  7200599 Frýba Dominik      H20A    SJI9702  X  X  X  X  X 
  2  1398   439123 Nechutová Aneta     D18A    SJI9950  X  X  X  X  X 
  3  1396  7003044 Čech Jan        H21E    SJI9601  X  X  X  X  X 
  4  1397  2075680 Čech Petr        H18A    SJI0001  X  X  X  X  X 


1158 SKV TJ Slovan Karlovy Vary   CZE 

  1  1411  7200904 Badura Václav      H35A    SKV8101  X  X  X  X  X 
  2  1408  2059771 Bauer Lukᚠ      H21A    SKV7701  X  X  X  X  X 
  3  1410  2059773 Bauer Matyᚠ      H14B    SKV0402  X  X  X  X  X 
  4  1407  2059774 Bauerová Aneta     D10    SKV0752  X  X  X  X  X 
  5  1409  2059772 Bauerová Kateřina    D21C    SKV7751  X  X  X  X  X 
  6  1403   682634 Dítko Jan        H40A    SKV7301  X  X  X  X  X 
  7  1402   682676 Dítková Jitka      D35B    SKV7752  X  X  X  X  X 
  8  1401   682652 Dítková Markéta     D14B    SKV0451  X  X  X  X  X 
  9  1414   237530 Eretová Kateřina    D21B    SKV8651  X  X  X  X  X 
  10  1415  1470168 Krejčová Vlasta     D21B    SKV9453  X  X  X  X  X 
  11  1416      Krejčová Vlasta     D50B    SKV6351  X  X  X  X  X 
  12  1418   51137 Kubát Jaroslav     H65A    SKV5203  X  X  X  X  X 
  13  1419   237549 Kubátová Lenka     D60    SKV5551  X  X  X  X  X 
  14  1413   331089 Kubínová Jana      D50B    SKV6751  X  X  X  X  X 
  15  1406  2059748 Nováková Svatava    D60    SKV5351  X  X  X  X  X 
  16  1405  2086859 Ondrová Jana      D55B    SKV6299  X  X  X  X  X 
  17  1404   416217 Ondrová Kateřina    D21B    SKV8951  X  X  X  X  X 
  18  1400   51136 Savičová Irena     D60    SKV5352  X  X  X  X  X 
  19  2041  2116461 Smolíková Lucie     D21C    SKV0099  X  X  X  X  X 
  20  1412      Smolíková Zuzana    D14B    SKV0453  X  X  X  X  X 
  21  1426  7791777 Turek Jakub       H10    SKV0801        X  X 
  22  1425  7464855 Turek Jan        H40A    SKV7302        X  X 
  23  1422   682089 Vlašímská Bára     D12A    SKV0651  X  X  X  X  X 
  24  1423   682698 Vlašímská Karolína   T10    SKV0851  X  X  X  X  X 
  25  1421  7204509 Vlašímská Tereza    D40B    SKV7551  X  X  X  X  X 
  26  1420  7204490 Vlašímský Robert    H40A    SKV7201  X  X  X  X  X 
  27  1424  2058500 Žandová Marcela     D21B    SKV9653  X  X  X  X  X 
  28  1417   236486 Žandová Mária      D50B    SKV6551  X  X  X  X  X 


1159 SLA SKOB Slaný         CZE 

  1  1427  2045227 Aster Vladimír     H45A    SLA6500  X  X  X  X  X 
  2  1428   442858 Asterová Jana      D35A    SLA7451  X  X  X  X  X 
  3  1429   887615 Kolář Tomᚠ      H35A    SLA7153      X  X  X 
  4  1430   981813 Kolářová Michaela    D40B    SLA7351      X  X  X 
  5  1433  2109677 Matoušek Martin     H40B    SLA7100  X  X  X  X  X 
  6  1435  2109688 Matoušková Adela    D16B    SLA0151  X  X  X  X  X 
  7  1434  2109690 Matoušková Markéta   D35A    SLA7352  X  X  X  X  X 
  8  1431  2075658 Zápotocký Jiří     H10    SLA0800  X  X  X     
  9  1432  2087720 Zápotocký Tomᚠ    T10P    SLA1200  X  X  X     


1161 SMB SKOB Sig-Mat Mladá Bolesla CZE 

  1  1436    7718 Hlaváč Jaroslav     H65B    SMB4801  X  X  X  X  X 
  2  1438   49973 Žitná Jana       D21A    SMB9251  X  X  X  X  X 
  3  1437   49971 Žitný Tomᚠ      H35A    SMB6401  X  X  X  X  X 


1163 SNA TJ START Náchod       CZE 

  1  1442    9626 Doucha Jiří       H21A    SNA7105  X  X  X  X  X 
  2  1444    9636 Doucha Martin      H12A    SNA0501  X  X  X  X  X 
  3  1445    9616 Doucha Tomᚠ      H10    SNA0801  X  X  X  X  X 
  4  1443    9606 Douchová Jaroslava   D45B    SNA7155  X  X  X  X  X 
  5  1446    9621 Jirout Vilém      T10P    SNA1001  X  X  X  X  X 
  6  1447    9645 Jiroutová Eva      D35A    SNA8051  X  X  X  X  X 
  7  1441    9633 Langr Stanislav     H65A    SNA5403  X  X  X  X  X 
  8  1440    9612 Langrová Eva      D60    SNA5351  X  X  X  X  X 
  9  1439    9620 Rufferová Iva      F3     SNA5052  X  X  X  X  X 


1165 SOP OOB TJ Slezan Opava     CZE 

  1  1448   446344 Suchánková Libuše    D65    SOP4851  X  X  X  X  X 


1166 SPC SPORTICUS team       CZE 

  1  1449  7201206 Kalina Miroslav     H21B    SPC8211  X  X  X  X  X 
  2  1451   515458 Kalinová Ella      T10    SPC0961  X  X  X  X  X 
  3  1452   515409 Kalinová Lisa      T10    SPC1158  X  X  X  X  X 
  4  1450  8629752 Kalinová Markéta    D21C    SPC8259  X  X  X  X  X 
  5  1453  7204522 Mědílková Iva      D45A    SPC7160  X  X  X  X  X 
  6  1456  2035145 Ouhrabka Vít      T10    SPC1010  X  X  X  X  X 
  7  1455  2031372 Ouhrabková Bára     T10P    SPC1256  X  X  X  X  X 
  8  1454  9200521 Ouhrabková Radka    D21C    SPC8152  X  X  X  X  X 


1167 SRK SOOB Spartak Rychnov n.Kn. CZE 

  1  1457    9798 Hrobař Rudolf      H70    SRK4702  X  X  X  X  X 
  2  1462  7207351 Kosová Michaela     D45A    SRK6752  X  X  X  X  X 
  3  1467  2045240 Kulhavá Jarmila     H50A    SRK6751  X  X  X  X  X 
  4  1466   681857 Kulhavý Josef      H60A    SRK5701  X  X  X  X  X 
  5  1463   301106 Morávek Martin     H35B    SRK7701    X  X     
  6  1468   682693 Paleček Ondřej     H16A    SRK0103  X  X  X  X  X 
  7  1459    9814 Pokorný David      H20A    SRK9701  X  X  X  X  X 
  8  1461    9525 Potštejnský Jan     H21B    SRK7807  X  X  X  X  X 
  9  1465    9498 Pátek Lukᚠ      H21B    SRK8905  X  X  X  X  X 
  10  1458    9818 Stárek Jiří       H65A    SRK5002  X  X  X  X  X 
  11  1464  7205561 Šabata Milan      H18A    SRK9904  X  X  X  X  X 
  12  1460  2070826 Šabata Radek      H16A    SRK0202  X  X  X  X  X 


1168 SSU SK Severka Šumperk     CZE 

  1  1469   995871 Schuster Marek     H21E    SSU9303  X  X  X  X  X 


1169 STB TJ Stadion Nový Bor     CZE 

  1  1480   682354 Bernašek Jiří      H21C    STB8101  X  X  X  X  X 
  2  1471   438039 Dolejší Jan       H12A    STB0601  X  X  X  X  X 
  3  1470  7205007 Dolejší Kateřina    D16A    STB0199  X  X  X  X  X 
  4  1472   434839 Dolejší Lenka      D40A    STB7499  X  X  X  X  X 
  5  1479   682356 Hanušová Petra     D21B    STB8297  X  X  X  X  X 
  6  1476  1416365 Kubec Pavel       H50B    STB6601  X  X  X  X  X 
  7  1477  2019212 Kubecová Magdalena   D12A    STB0550  X  X  X  X  X 
  8  1475   49984 Kučerka Radek      T10P    STB1101  X  X  X  X  X 
  9  1474    8118 Kučerková Adéla     T10P    STB1450  X    X    X 
  10  1473   682355 Kučerková Romana    D21B    STB8196    X    X  X 
  11  1478    8486 Průšek Petr       H45B    STB7000  X  X  X  X  X 
  12  1481   49983 Stanojkovičová Ljuba  F5     STB8099  X  X  X  X  X 


1170 STE SK SKI-OB Šternberk     CZE 

  1  1482  2049564 Marek Antonín      H40A    STE7501  X  X  X  X  X 
  2  1485  2073656 Marek Martin      T10P    STE1100        X  X 
  3  1483  7205017 Marková Ema       D16A    STE0252  X  X  X  X  X 
  4  1484  2080963 Marková Eva       F5     STE7550        X  X 
  5  2057  9200095 Wolowczyk Krzysztof   H21E    STE9500      X  X   


1171 STH SK Studenec         CZE 

  1  1490  7202572 Junek Kryštof      T10P    STH1201  X  X  X  X  X 
  2  1488  1302784 Junek Matouš      T10    STH0801  X  X  X  X  X 
  3  1486    9090 Junek Petr       H35A    STH7801  X  X  X  X  X 
  4  1489  7756777 Junek Šimon       T10    STH1001  X  X  X  X  X 
  5  1487   220254 Junková Petra      D40B    STH7451  X  X  X  X  X 


1172 SUL OOB TJ Slavoj Ústí nad Lab CZE 

  1  1491    8135 Dubský Josef      H70    SUL4700  X  X  X  X  X 


1173 SVS Orientklub Vsetín      CZE 

  1  1495   53388 Bouzek Petr       H21B    SVS7901  X  X  X  X  X 
  2  1494   53385 Bouzková Katka     D21B    SVS8151  X  X  X  X  X 
  3  1492   53389 Maliňák Josef      H60B    SVS5501  X  X  X  X  X 
  4  1493   53387 Maliňáková Petra    D21B    SVS8751  X  X  X  X  X 


1174 TAP KOB TRETRA Praha      CZE 

  1  1508   442878 Bolf Vojtěch      H21C    TAP8300  X  X  X  X  X 
  2  1502  2086862 Bulíř Jiří       H40A    TAPNERE  X  X  X  X  X 
  3  1500  2103723 Bulíř Jáchym      H12A    TAP0602  X  X  X  X  X 
  4  1503  2086863 Bulířová Blanka     D40A    TAPNERE  X  X  X  X  X 
  5  1499  2088202 Bulířová Ema      D14A    TAP0452  X  X  X  X  X 
  6  1501  2086861 Bulířová Žofie     D10    TAP0850  X  X  X  X  X 
  7  1510  2113483 Cichra Patrik      T10P    TAP0903  X  X  X     
  8  1511  2111618 Cichrová Iveta     F3     TAP7752  X  X  X     
  9  1507   442867 Jirous Jiří       H35B    TAP7201  X  X  X  X  X 
  10  1504  1418759 Popová Jana       D16B    TAP0252  X  X  X  X  X 
  11  1505  1418760 Popová Veronika     D16B    TAP0253  X  X  X  X  X 
  12  1506  1418756 Popová Veronika     F5     TAP7450  X         
  13  1512   515469 Zajíc Vítězslav     H21A    TAP8610      X  X  X 
  14  1513   416010 Zamazalová Kateřina   D21E    TAP9053      X  X  X 
  15  1496  7779755 Šimůnková Gabriela   D20A    TAP9755  X  X  X  X  X 
  16  1497   442851 Šimůnková Martina    D45B    TAP6851  X  X  X  X  X 
  17  1498  2086860 Šimůnková Michaela   T10    TAP0851  X  X  X  X  X 
  18  1509  2092376 Úlehlová Monika     D45A    TAP6950  X  X  X  X  X 


1175 TBM KOS TJ Tesla Brno      CZE 

  1  1515   53245 Durmon Petr       F5     TBM4501  X  X  X     
  2  1516   888648 Gryc Ondřej       H14A    TBM0406  X  X  X  X  X 
  3  1514  9101707 Korpasová Lucie     D16A    TBM0151  X  X  X  X  X 
  4  1517  9101703 Korpasová Tereza    D20A    TBM9898  X  X  X  X  X 


1176 TCB SK Technik České Budějovic CZE 

  1  1518   515069 Princ David       H45A    TCB6901  X  X  X  X  X 


1178 TEP Tempo Praha         CZE 

  1  1519  2103757 Městková Eva      D65    TEP4851  X  X  X  X  X 
  2  1520  2102815 Městková Lucie     D35A    TEP7850  X  X  X  X  X 
  3  1521   51647 Pecánek Matěj      T10P    TEP1300  X  X  X  X  X 


1180 TJN OOB TJ Tatran Jablonec n.  CZE 

  1  1522  2032176 Balogh Jan       H35A    TJN7500  X  X  X  X  X 
  2  1523  2027211 Baloghová Lída     D16A    TJN0150  X  X  X  X  X 
  3  1524  2073663 Baloghová Mile     D10    TJN0750  X  X  X  X  X 
  4  1527  7201759 Budská Anna       D16B    TJN0253  X  X  X  X  X 
  5  1528   416830 Budská Zuzana      T-OPEN   TJN6751  X  X  X  X  X 
  6  1529  1398985 Budský Ondřej      H16A    TJN0105  X  X  X  X  X 
  7  1525   416833 Böhm Karel       H60B    TJN5101  X  X  X  X  X 
  8  1526   232515 Böhmová Eva       D60    TJN5450  X  X  X  X  X 
  9  1531  2035718 Dejnožka Martin     H12A    TJN0600  X  X  X  X  X 
  10  1532  2027224 Dejnožka Vojtěch    H14A    TJN0300  X  X  X  X  X 
  11  1533  2049610 Dejnožková Blanka    D40B    TJN7651  X  X  X  X  X 
  12  1534  2045203 Francke Michal     H21A    TJN8600  X  X  X  X  X 
  13  1535  2056301 Horák Petr       H60B    TJN5602  X  X  X  X  X 
  14  1536  4408031 Jakubík Jaromír     H10    TJN0704  X  X  X  X  X 
  15  1537  2027208 Janeček Mirek      H20A    TJN9804  X  X  X  X  X 
  16  1575  2111794 Janečková Lucie     D16B    TJNXXX1  X  X  X  X  X 
  17  1578   425590 Jermanová Eva      D55A    TJN6150  X  X  X  X  X 
  18  1538  2070852 Knížková Šárka     D20A    TJN9852  X  X  X  X  X 
  19  1539  1969696 Kobr Tomᚠ       H21A    TJN8901  X  X  X  X  X 
  20  1540  2032102 Linková Lucie      D16A    TJN0257  X  X  X  X  X 
  21  1541  2027247 Michek David      H20A    TJN9802  X  X  X  X  X 
  22  1542  2069092 Nagy Josef       H18A    TJN0006  X  X  X  X  X 
  23  1543  2088165 Nagyová Kateřina    D14A    TJN0452  X  X  X  X  X 
  24  1544  2080843 Nedomlelová Lucie    D16A    TJN0256  X  X  X  X  X 
  25  1579   425591 Novotná Viktorka    D16B    TJN0250  X  X  X  X  X 
  26  1577    8260 Novotný Otakar     H60A    TJN5604  X  X  X  X  X 
  27  1545  2070804 Pavel Jiří       H45B    TJN7100  X  X  X  X  X 
  28  1546  2045201 Pavel Martin      H18B    TJN0004  X  X  X  X  X 
  29  1547  2073667 Pavlova Irena      D40B    TJN7650  X  X  X  X  X 
  30  1548  2070803 Pavlova Lenka      D10    TJN0850  X  X  X  X  X 
  31  1553  2073666 Pokorná Hana      D45B    TJN6950  X  X  X  X  X 
  32  1554  2056302 Pokorný Jan       H14A    TJN0400  X  X  X  X  X 
  33  1555  9102087 Posselt Martin     H21C    TJN9501  X  X  X  X  X 
  34  1556   232256 Posselt Martin     H40A    TJN6802  X  X  X  X  X 
  35  1557   410359 Posseltová Romana    D45A    TJN7050  X  X  X  X  X 
  36  1558   411767 Posseltová Tereza    D21A    TJN9252  X  X  X  X  X 
  37  1530   232645 Pustai David      H21A    TJN9301  X  X  X  X  X 
  38  1549  2070823 Pěnička Jan       H12B    TJN0501  X  X  X  X  X 
  39  1550  2060231 Pěnička Libor      H55B    TJN6000  X  X  X  X  X 
  40  1551  2069079 Pěnička Tomᚠ     H16B    TJN0202  X  X  X  X  X 
  41  1552  2069075 Pěničková Martina    D18B    TJN0052  X  X  X  X  X 
  42  1576  4408044 Romaniuk Vojtěch    H16B    TJN0205  X  X  X  X  X 
  43  1560    7726 Rydlová Magda      D45B    TJN6850  X  X  X  X  X 
  44  1559  2032159 Růta Matyᚠ      H16B    TJN0102  X  X  X  X  X 
  45  1561  2035701 Rýdlová Adéla      D16A    TJN0151  X  X  X  X  X 
  46  1562  2035725 Rýdlová Magdaléna    D16A    TJN0251  X  X  X  X  X 
  47  1563   416828 Schindler Jiří     H50B    TJN6301  X  X  X  X  X 
  48  1580    7719 Svobodová Barbora    D21E    TJN8952        X  X 
  49  1572  2027207 Tkáč Matěj       H14A    TJN0401  X  X  X  X  X 
  50  2014  1398971 Vitebsk Lukᚠ     H14A    TJN0302  X  X  X  X  X 
  51  2015  1398987 Vitebská Eliška     D14B    TJN0350  X  X  X  X  X 
  52  1573  2104591 Vokušová Dana      D40B    TJN7750  X  X  X  X  X 
  53  1574  2104600 Vokušová Veronika    D10    TJN0756  X  X  X  X  X 
  54  1564  2053560 Šklíbová Míša      D16A    TJN0153  X  X  X  X  X 
  55  1565  2025357 Šmaus Antonín      H18A    TJN0001  X  X  X  X  X 
  56  1566  2067320 Šmaus Jan        H20A    TJN9700  X  X  X  X  X 
  57  1567  7300183 Štembera Jan      H40B    TJN7513  X  X  X  X  X 
  58  1568   682376 Štembera Vítek     H10    TJN0801  X  X  X  X  X 
  59  1569   682375 Štemberová Bára     D12B    TJN0650  X  X  X  X  X 
  60  1570   416039 Štemberová Iva     D40B    TJN7550  X  X  X  X  X 
  61  1571  2800348 Štemberová Natálie   D21B    TJN9851  X  X  X  X  X 


1181 TJP TJ Sokol Troja       CZE 

  1  1582   301537 Jankovcová Marie    D70    TJP3950  X  X  X  X  X 
  2  1585  2086854 Krejbich Daniel     H18A    TJP9901  X  X  X  X  X 
  3  1583   53515 Novák Petr       H50B    TJP6302  X  X  X  X  X 
  4  1584   416114 Nováková Jana      D50B    TJP6552  X  X  X  X  X 
  5  1581   301536 Pecharová Michaela   D35A    TJP6550  X  X  X  X  X 
  6  2059    8861 Peterka František    H65A    TJP4900  X  X  X  X  X 
  7  2028   53502 Smolka Ondřej      F5     TJP9401  X  X       
  8  2029   53527 Černá Kateřina     F5     TJP0000  X  X       


1184 TRT KOS Třeš          CZE 

  1  1586   51989 Blecha Ladislav     H65B    TRT5100  X  X  X  X  X 
  2  1587  2102564 Oulická Hana      D60    TRT5350  X  X  X  X  X 


1185 TTR OOB Třebíč         CZE 

  1  1589   52252 Orálek Miroslav     H65A    TTR5201  X  X  X  X  X 
  2  1588   52253 Orálková Libuše     D60    TTR5351  X  X  X  X  X 


1186 TUR OOB TJ Turnov        CZE 

  1  1590   500850 Dlabaja Tomᚠ     H21E    TUR8303        X  X 
  2  1591   53769 Drahoňovská Petra    F3     TUR7455  X         
  3  1592   888638 Drahoňovský Aleš    H45A    TUR7201  X  X  X  X  X 
  4  1593  1403064 Drahoňovský Jakub    T10P    TUR1006  X  X    X   
  5  1594  1403065 Drahoňovský Tomᚠ   H10    TUR0701  X  X  X  X  X 
  6  1596  9001001 Horák Patrik      H21E    TUR9502  X  X  X  X  X 
  7  1622  1403054 Hudská Štěpánka     D14A    TUR0450  X  X  X  X  X 
  8  1623    8214 Hudský Vlastimil    H65A    TUR5100  X  X  X  X  X 
  9  1595  9102562 Hájek Kryštof      H16A    TUR0212  X  X  X  X  X 
  10  1597   51816 Jakubec Jindřich    H65A    TUR4801  X  X  X  X  X 
  11  1598   888618 Karatsiolis Kryštof   H18A    TUR9901  X  X  X  X  X 
  12  1599    8220 Konopáč Jiří      H55A    TUR5803  X  X  X  X  X 
  13  1621   876522 Krafková Lucie     D21E    TUR8650  X  X  X  X  X 
  14  1600  1403419 Linková Alena      D20A    TUR9751  X  X  X  X  X 
  15  1601   51809 Linková Iva       D45B    TUR6850  X  X  X  X  X 
  16  1620  7092626 Luštický Martin     H21E    TUR8700  X  X  X  X  X 
  17  1602   888622 Mellan Jonᚠ      H14A    TUR0308  X  X  X  X  X 
  18  1603  2108912 Mertlík Jakub      H14B    TUR0307  X  X  X  X  X 
  19  1604  2108913 Mertlík Vojtěch     H10    TUR0704  X  X  X  X  X 
  20  1605  2095950 Novotná Barbora     D12A    TUR0552  X  X  X  X  X 
  21  1606   416139 Novotná Hedvika     D40B    TUR7454  X  X  X  X  X 
  22  1607  2095926 Novotná Karolína    D10    TUR0853  X  X  X  X  X 
  23  1608  2095942 Novotná Michaela    D12A    TUR0551  X  X  X  X  X 
  24  1609  2035709 Pekařová Jana      D16A    TUR0252  X  X  X  X  X 
  25  1610  1403414 Roškotová Lucie     D20A    TUR9753  X  X  X  X  X 
  26  1619   822282 Rufferová Iva      D21E    TUR8354      X  X   
  27  1611  8627110 Schulhof Jan      H21E    TUR8900      X  X   
  28  1613  7201809 Thoř Tomᚠ       H18A    TUR9904  X  X  X  X  X 
  29  1614  7206529 Thořová Markéta     D18A    TUR9952  X  X  X  X  X 
  30  1615   51283 Tvrdek Vojtěch     H65A    TUR4949  X  X  X  X  X 
  31  1616   303959 Tvrdková Eva      D65    TUR5151  X  X  X  X  X 
  32  1618  1840303 Váňa Martin       H21E    TUR8401      X  X   
  33  1617   886823 Zakouřil Vít      H21E    TUR9301  X  X  X  X  X 
  34  1612  8632141 Šritrová Lenka     D16B    TUR0250  X  X  X  X  X 


1187 TUV SOK TJ Turnov        CZE 

  1  1624  7770011 Gurka Jiří       H60A    TUV4601  X  X  X  X  X 
  2  1629    5788 Hájek Jan        H40B    TUV7301  X  X  X  X  X 
  3  1627   411543 Hájková Magda      D40A    TUV7351  X  X  X  X  X 
  4  1628   888626 Hájková Tereza     D12A    TUV0558  X  X  X  X  X 
  5  1634   411583 Mellan Martin      H50B    TUV6304  X  X  X  X  X 
  6  1636  1418087 Mellanová Judita    D12A    TUV0559  X  X  X  X  X 
  7  1635   411597 Mellanová Veronika   D40A    TUV7251  X  X  X  X  X 
  8  1626    8323 Posp͊il Jiří      H65B    TUV4701  X  X  X  X  X 
  9  1630      Tomášek Ondřej     H40B    TUV7001        X  X 
  10  1632      Tomášek Prokop     H10    TUV0701        X  X 
  11  1633      Tomášková Matilda    T10    TUV0998        X  X 
  12  1631      Tomášková Radka     D35B    TUV7801        X  X 
  13  1625   232388 Šritr Martin      H45A    TUV6802  X  X  X  X  X 


1189 TZL SKOB Zlín          CZE 

  1  1639  2099525 Beran Matouš      T10P    TZL1301      X  X   
  2  1638   52220 Beran Pavel       H21C    TZL7920      X  X  X 
  3  1640  2083393 Beranová Kristína    D21C    TZL8553      X  X  X 
  4  1637    8930 Horynová Eva      D65    TZL5254  X  X  X  X  X 
  5  1642  7300470 Jelínek Petr      H65A    TZL4902  X  X  X  X  X 
  6  1641    8931 Krejčík Jiří      H21E    TZL8301        X   


1191 UOL SOB Olomouc         CZE 

  1  1647  2045237 Bublová Matylda     F3     UOL9999  X    X    X 
  2  1643   682380 Horčička Petr      H21B    UOL7007  X  X  X  X  X 
  3  1644   301553 Horčičková Linda    F3     UOL8650  X  X  X  X  X 
  4  1645  2092418 Janošík Antonín     H60A    UOL5201  X  X  X  X  X 
  5  1646   301554 Janošíková Lenka    D21B    UOL7651  X  X  X  X  X 


1193 VAM OOB Vamberk         CZE 

  1  1649  7003026 Hladký Viktor      H35A    VAM8201  X  X    X   
  2  1648    9671 Rykala Karel      H50B    VAM6401  X  X  X  X  X 


1194 VBM VSK Mendelu Brno      CZE 

  1  1654   682079 Bravená Alexandra    D55A    VBM6155  X  X  X  X  X 
  2  1660  2085633 Chmelík Aleš      H65A    VBM4732  X  X  X  X  X 
  3  1661   361990 Chmelíková Zuzana    D21B    VBM9353  X  X  X  X  X 
  4  1652  9102082 Chroustová Petra    D50A    VBM6655  X  X  X  X  X 
  5  1659   53305 Dokoupil Vladimír    H65B    VBM4806  X  X  X  X  X 
  6  1655   53306 Dokoupilová Zuzana   D60    VBM5754  X  X  X  X  X 
  7  1658   49558 Hanzl Vlastimil     H60A    VBM5329  X  X  X  X  X 
  8  1657  7201772 Hirš Libor       H55B    VBM6000  X  X  X  X  X 
  9  1651  7201756 Hiršová Marcela     D45A    VBM7079  X  X  X  X  X 
  10  1653   53489 Jemelíková Lada     D50A    VBM6555  X  X  X  X  X 
  11  1662   330625 Kociánová Lenka     D21E    VBM8553  X  X  X  X  X 
  12  1663   889316 Kořan Pavel       H21A    VBM7401  X  X  X  X  X 
  13  1656   49679 Verner Tomᚠ      H21B    VBM8204  X  X  X  X  X 
  14  1650   53211 Vernerová Radka     D21B    VBM8558  X  X  X  X  X 


1195 VCB OB České Budějovice     CZE 

  1  1675   426392 Gottfried Adam     H18B    VCB0005      X  X   
  2  1676  2086864 Gottfried Štěpán    T10P    VCB0905      X  X   
  3  1674   426398 Gottfriedová Adéla   D20A    VCB9755      X  X  X 
  4  1673   426396 Gottfriedová Marcela  D45B    VCB7055      X  X  X 
  5  1667   331401 Janošík Ivan      T10P    VCB1002  X  X  X  X  X 
  6  1664   416301 Janošík Radek      H35B    VCB7402  X  X  X  X  X 
  7  1668   416310 Janošíková Eva     D12B    VCB0552  X  X  X  X  X 
  8  1666   416309 Janošíková Marie    D10    VCB0752  X  X  X  X  X 
  9  1665   426399 Janošíková Olga     F3     VCB7552  X  X  X  X  X 
  10  1677   426391 MikulᚠJan       H16B    VCB0103  X  X  X  X  X 
  11  1678   426393 MikulᚠJiří      H14B    VCB0303  X  X  X  X  X 
  12  1680  2104594 Minařík František    T10P    VCB1103  X  X  X  X  X 
  13  1679  2104593 Minařík Josef      T10    VCB0903  X  X  X  X  X 
  14  1670    8044 Teringl Radek      H50A    VCB6502  X  X  X  X  X 
  15  1669   232980 Teringl Vojtěch     H10    VCB0702  X  X  X  X  X 
  16  1671   232975 Teringlová Vendula   D14A    VCB0451  X  X  X  X  X 
  17  1672   53730 Veselá Eva       D35B    VCB7853  X  X  X  X  X 


1197 VIC OB Vizovice         CZE 

  1  1683  2073733 Vlček Jiří       F5     VIC7700  X  X  X  X  X 
  2  1681  2116470 Vlček Tomᚠ      H10    VIC0713  X  X  X  X  X 
  3  1682  2102550 Vlčková Markéta     T10P    VIC0951  X  X  X  X  X 


1198 VLI Slavia Liberec orienteerin CZE 

  1  1684  2049578 Bednařík Aleš      F5     VLI7309  X  X  X  X  X 
  2  1685  9201326 Bednaříková Emma    D14A    VLI0359  X  X  X  X  X 
  3  1686  9005174 Hickethier Manfred   H65A    VLI5201  X  X  X  X  X 
  4  1687  2080998 Horáček Miroslav    H65A    VLI5000  X  X  X  X  X 
  5  1688  2080918 Horáčková Stanislava  D65    VLI4950  X  X  X  X  X 
  6  2062   253372 Ježek Ladislav     F5     VLI4900    X  X  X   
  7  1690  8629817 Kolaja Ehlerová     D21B    VLI8055  X  X  X  X  X 
  8  1689  1398538 Kolaja Jan       H21B    VLI8100  X  X  X  X  X 
  9  1691  7999888 Martan Jiří       H40A    VLI7300  X  X  X  X  X 
  10  1692  2042502 Martanová Daniela    D40A    VLI7452  X  X  X  X  X 
  11  1693  2043603 Martanová Elin     D16A    VLI0252  X  X  X  X  X 
  12  1694  2043610 Martanová Lea      D14A    VLI0555  X  X  X  X  X 
  13  1697  9102561 Mokrá Julie       D21B    VLI8051  X  X  X  X  X 
  14  1695   51227 Poloprutský Tomᚠ   H50A    VLI6205  X  X  X  X  X 
  15  1696  1302773 Přinda Oldřich     H65A    VLI5101  X  X  X  X  X 
  16  1698  2067313 Severýn Otto      H40A    VLI7402  X  X  X  X  X 
  17  1699  2067951 Severýnová Popková   D40B    VLI7455  X  X  X  X  X 
  18  1703  2090845 Votava Vojtěch     T10P    VLI1201  X  X  X  X  X 
  19  1700  4402219 Šebelka Jakub      T10    VLI1002      X  X   
  20  1701  4402218 Šebelka Matěj      H10    VLI0805      X  X   
  21  1702   49954 Šebelková Štěpánka   F3     VLI7851  X  X  X  X  X 


1199 VPM KOS Slavia Plzeň      CZE 

  1  2024    8531 Anděl Robin       T10    VPM0901  X  X       
  2  2025   887623 Andělová Viktorka    T10P    VPM0000  X  X       
  3  1716  1400429 Kurz Ondřej       H14A    VPM0503  X  X  X  X  X 
  4  1715  2115069 Kurz Šimon       H16A    VPM0208  X  X  X  X  X 
  5  1707   232337 Sobota Ondřej      H12B    VPM0502  X  X  X  X  X 
  6  1709    1466 Sobota Petr       F3     VPM7800  X  X  X  X  X 
  7  1708  1420778 Sobotová Jana      D40B    VPM7250  X  X  X  X  X 
  8  1706   434815 Sobotová Kateřina    D10    VPM0851  X  X  X  X  X 
  9  1704  2090853 Spěváček Vojtěch    H16A    VPM0205  X  X  X  X  X 
  10  1705  2092357 Spěváčková Blanka    D20A    VPM9850  X  X  X  X  X 
  11  1711  2049567 Tokár Radim       H14A    VPM0300  X  X  X  X  X 
  12  1710  2035737 Tokárová Regina     D16A    VPM0151  X  X  X  X  X 
  13  1712  2067965 Tokárová Regina     D45B    VPM6950  X  X  X  X  X 
  14  1713  2060395 Šauli Filip       H14A    VPM0301  X  X  X  X  X 
  15  1714  2060388 Šauli Kateřina     D14A    VPM0456  X  X  X  X  X 
  16  1717  2073702 Černá Kateřina     D16A    VPM0250  X  X  X  X  X 


1200 VRB Sportovní klub ve Vrbně po CZE 

  1  1720   436922 Malacka Petr      F5     VRB0000        X  X 
  2  1718   51950 Pospíšill Karel     H65B    VRB5001  X  X  X  X  X 
  3  1719   301264 Zaoral Jan       F3     VRB4703  X  X  X  X  X 


1201 VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí   CZE 

  1  1741  1413338 Dostál Dalibor     F5     VRL7308      X  X   
  2  1740  7206528 Dostál Jakub      H16A    VRL0104  X  X  X  X  X 
  3  1742  2096245 Dostálová Barbora    T-OPEN   VRL0000      X  X   
  4  1743  2075629 Dostálová Kateřina   T-OPEN   VRL0001        X   
  5  1739  2096242 Farař Jaroslav     H65A    VRL5002  X  X  X  X  X 
  6  1736   438038 Hanč Jaroslav      H50B    VRL6702  X  X  X  X  X 
  7  1735   206480 Hančová Alice      D45B    VRL7052  X  X  X  X  X 
  8  1737    9246 Hančová Karolína    T10    VRL0952  X  X  X  X  X 
  9  1730  2060209 Havel Leoš       H50B    VRL6401  X  X  X  X  X 
  10  1721  2017664 Kutlvašr Ruda      H40A    VRL7601  X  X  X  X  X 
  11  1722  2075628 Kutlvašr Vladimír    T10    VRL1002  X  X  X  X  X 
  12  1723  2096243 Kutlvašrová Pavla    T10    VRL0951  X  X  X  X  X 
  13  1724  2060275 Kutlvašrová Vlaďka   D35A    VRL7752  X  X  X  X  X 
  14  1733  2035739 Matoušová Gabriela   D14B    VRL0352  X  X  X     
  15  1734   331359 Matoušová Petra     D40B    VRL7154  X  X  X     
  16  1731    8954 Nýdrlová Eva      D60    VRL5451  X  X  X  X  X 
  17  1728  2088183 Procinger Jakub     H14A    VRL0305  X  X  X  X  X 
  18  1729  2082910 Procinger Jan      H16A    VRL0102  X  X  X  X  X 
  19  1738   219210 Procingerová Ilona   F5     VRL7053  X  X  X  X  X 
  20  1744  7207062 Randáková Adéla     D14A    VRL0452  X  X  X  X  X 
  21  1745  7028078 Randáková Alžběta    D16B    VRL0252  X  X  X  X  X 
  22  1746   515185 Randáková Helena    D21A    VRL7452  X  X  X  X  X 
  23  1725  2045230 Čivrná Eliška      T10    VRL0851  X  X  X  X  X 
  24  1732   886273 Čivrná Karolína     D40B    VRL7355  X  X  X  X  X 
  25  1726   232649 Čivrný Jan       H12A    VRL0501  X  X  X  X  X 
  26  1727   995887 Čivrný Pavel      H50B    VRL6306  X  X  X  X  X 


1202 VSP USK Praha          CZE 

  1  1747    7911 Neyrinck Markéta    D45A    VSP7051  X  X  X  X  X 
  2  1748   52269 Uher Petr        H65A    VSP5001  X  X  X  X  X 
  3  1749   232062 Uhrová Zuzana      D21B    VSP8050  X  X  X  X  X 


1206 ZAK OK Netopýr Zákupy      CZE 

  1  1751   410399 Kašpar Ludvík      H45B    ZAK7200  X  X  X  X  X 
  2  1750   331399 Kašparová Marie     D45B    ZAK7250  X  X  X  X  X 


1207 ZAM OB TJ Sokol Žamberk     CZE 

  1  1752   53569 Cabalková Ivana     D50B    ZAM6351  X  X  X  X  X 
  2  1755  2102873 Kunt Martin       H10    ZAM0701  X  X  X  X  X 
  3  1753  1421292 Kunt Stanislav     H40A    ZAM7401  X  X  X  X  X 
  4  1754  2102818 Kunt Stanislav     H14B    ZAM0404  X  X  X  X  X 


1208 ZBM SK Žabovřesky Brno     CZE 

  1  1762  2096113 Bukovác Filip      H12A    ZBM0501  X  X  X  X  X 
  2  1759  1400432 Coufal Jáchym      H16A    ZBM0200  X  X  X  X  X 
  3  1772  2051547 Finstrle Aleš      H40B    ZBM7603  X  X  X  X  X 
  4  1766  2092386 Finstrle Filip     H10    ZBM0702  X  X  X  X  X 
  5  1773  2067240 Finstrle Luděk     H21A    ZBM7902  X  X  X  X  X 
  6  1771  2087665 Finstrlová Alena    D40B    ZBM7550  X  X  X  X  X 
  7  1769  2061853 Finstrlová Denisa    T10    ZBM0951  X  X  X  X  X 
  8  1764  2051495 Finstrlová Julie    D12A    ZBM0552  X  X  X  X  X 
  9  1767  2067231 Finstrlová Kristýna   D10    ZBM0752  X  X  X  X  X 
  10  1765  2051514 Finstrlová Lucie    D12B    ZBM0651  X  X  X  X  X 
  11  1770  1111097 Firešová Andrea     D40B    ZBM7353  X  X  X  X  X 
  12  1774  7200367 Hiršová Gabriela    D21E    ZBM9651  X  X  X  X  X 
  13  1763  2078496 Kasza Tomᚠ      H12A    ZBM0512  X  X  X  X  X 
  14  1760  2090858 Lukšíková Eliška    D16B    ZBM0256  X  X  X  X  X 
  15  1756  1441628 Nedbálková Hana     D20A    ZBM9755  X  X  X  X  X 
  16  1758  1400403 Odehnalová Klára    D18A    ZBM9956  X  X  X  X  X 
  17  1757  1007533 Odehnalová Tereza    D20A    ZBM9757  X  X  X  X  X 
  18  1768  2103687 Saitl David       H10    ZBM0805  X  X  X  X  X 
  19  1761  2087662 Štěrbák Josef      H14A    ZBM0409  X  X  X  X  X 


1209 ZBP OOB SK Zbraslav       CZE 

  1  1775   53584 Tejkal Karel      H45B    ZBP7000  X  X  X  X  X 


1211 ZLH OOB TJ Zlaté Hory      CZE 

  1  1779   352318 Babák Jiří       H65B    ZLH4801  X  X  X  X  X 
  2  1778   247250 Mrkvica Jan       T10P    ZLH1100  X  X  X  X  X 
  3  1776  7758623 Mrkvica Petr      H21A    ZLH7800  X  X  X  X  X 
  4  1777   251023 Mrkvica Václav     T10    ZLH0800  X  X  X  X  X 


1213 ZVO OB SK Zvole         CZE 

  1  1780   897354 Zimmer Jan       H18B    ZVO0001  X  X  X  X  X 
  2  1781   428232 Zimmer Jiří       F3     ZVO6601  X  X  X  X  X 
  3  1782   428220 Zimmerová Lenka     D50A    ZVO6451  X  X  X  X  X 


1214 JPV Oddíl OS SK Prostějov    CZE 

  1  2040   52475 Perknovsky Radim    H21A    JPV8235  X  X  X     
  2  2013  9980427 Pryjma Fryderyk     H21E    JPV9803  X  X  X  X  X 


1215 PTE TJ Sokol Ptení       CZE 

  1  2031    8843 Zavadilová Simona    F3     PTE8485  X  X  X     


1216 ASU Magnus Orienteering     CZE 

  1  2055  7200319 Mesiarkinová Kamila   D21B    ASU8282    X  X  X  X 
  2  2054  2051488 Šrubař Michal      H21A    ASU8606    X  X  X  X 


1217 N16 NER. VSETÍN         CZE 

  1  2066   51519 Malý Jakub       F5     N169100        X  X 
  2  2065   51520 Čechová Lenka      F5     N169000        X  X