Rozpis 4. závodu

ROZPIS

4.závod Bor cupu 2011/12 – volné pořadí kontrol
Datum : 8.1.2012
Místo konání : Lasvice
Shromaždiště a parkoviště: Lasvice otočka
Prezentace : do 9:45 na shromaždišti. 9:45 – společný odchod na start
Start : hromadný 10:00 vzdálený cca 1000m od shromaždiště
Cíl : na shromaždišti
Mapa : Zlej sen igelitovězabalena měřítko 1:12 222
Terén : kopcovitý s mnoha detailními tvary,
Průběžnost velice dobrá (může být ovlivněna množstvím sněhu)
Trať: Volné pořadí kontrol s hromadným startem. Každý závodník si při přihlášení zvolí
svůj limit pro závod. (60 nebo 90minut). Závodník, který si limit nezvolí, automaticky běží
závod s limitem 90 minut. Na některých kontrolách je mapové překvapení (mapka se třemi
kontrolami, které nemáte v mapě)
Ražení : Na kontrolách jsou lepíky. Každý lepík je hodnocen jedním bodem. Lepíky lepí
závodník zezadu na mapu. V cíli si každý závodník odebere lepík s pořadovým číslem doběhu
a nalepí na mapu. V cíli bude okamžitěprobíhat kontrola lepíkůa času.
Kontroly : Na kontrolách jsou lepíky. Na kontrolách není lampion !!!
Časový limit : 60 nebo 90 minut
Hodnocení :
1. Každý závodník za lepík z kontroly získá bod
2. Závodník, který nedodrží limit, bude penalizován ztrátou jednoho bodu za každou
načatou minutu zpoždění.
3. Závodníci s limitem 60 minut budou mít konečný počet bodů(počet lepíkůmínus
zpoždění) násoben koeficientem 1,2. Tato hodnota bude použita po určení konečného
pořadí.
4. Závodníkům s limitem 90 minut zůstává konečný počet bodůnezměněn.
5. Při shodném počtu bodůje lépe umístěn závodník s limitem 90 minut. Při stejném
počtu bodůa shodném limitu rozhoduje o umístění nižší dosažený čas.
6. Vítězí závodník s nejvyšším počtem bodů
Přihlášky : na mail karvanek.petr@volny.cz nejpozději do pátku 6.1.2012
Výsledky : po závoděna www.ok-bor.cz/borcup

 

Zpět na 4. závod

Zpět na úvodní stránku


Zvětši Zmenši