Rozpis 3. závodu

 

ROZPIS
 
3.závod Bor cupu 2011/12 – vrstevnicový middle
přijďte potrénovat do prostoru, kam OB noha ještě nevkročila
(ve stejném prostoru se bude konat na jaře Pekkomila)
 
Datum : 11.12.2011
Místo konání : Srní u České Lípy
Shromaždiště a parkoviště : zpevněné plochy před nádražní budovou v Srní u České Lípy
 
Prezentace : do 9:45 na shromaždišti
                    (v rámci prezentace si každý závodník vylosuje své startovní pořadí)
 
Start : intervalový (interval bude určen podle počtu přihlášek)
          00 – 10:00
          vzdálený cca 300m od shromaždiště         
Cíl : v místě startu
 
Mapa : Za Rypadlem východ (v prenatálním stadiu)
            Měřítko 1:7777
            Ekvidistance = 1metr !!!
  
 
Terén : plochý s několika málo nízkými hřbety a spoustou plytkých tvarů,
             Průběžnost velice dobrá
 
Trať : middlového charakteru, hodně nakřížená
          Délka : 6700 m, 19 kontrol
          Převýšení : zanedbatelné
 
Ražení : bude použit Sportident (nahlašte číslo čipu spolu s přihláškou)
              Pozor : běží se na tréninkové sadě, která neumí přečíst nejnovější typy čipů
              Na startu – nulování, check, start z krabičky
              Cíluje se do cílové krabičky
 
Kontroly : kontroly jsou osazené stojany a krabičkami s čísly 31-49 (postupka)
                 Na kontrolách není lampion !!!
 
Časový limit : 80minut
 
 
Hodnocení :
1.Vítězí závodník s nejvyšším počtem kontrol oražených ve správném pořadí a s nejnižším časem.
2.Při shodném počtu kontrol oražených ve správném pořadí rozhoduje nižší dosažený čas
3.Závodníkovi, který neabsolvuje všechny kontroly (např. z důvodu hrozby překročení limitu), je započítána jako poslední kontrola oražená v pořadí.
Např. Závodník, který má oražené kontroly 1,2,3,15,16 – je hodnocen tak že ukončil závod na kontrole č.3.
4.Závodníci, kteří nedodrží časový limit, jsou zařazeni na konec výsl.listiny bez ohledu na počet absolvovaných kontrol
 
Přihlášky : na mail karvanek.petr@volny.cz
                  Nejpozději do pátku 9.12. 
 
Výsledky : po závodě na www.ok-bor.cz/borcup
 

Zpět na 3. závod

Zpět na úvodní stránku


Zvětši Zmenši