Rozpis 8. závodu

Trocha hazardu - "Oko" bere.
Rozpis 8. měřeného neorganizovaného tréninku BOR CUP 2011-12 Finále

Motto :   Každý by měl v životě trochu zariskovat a odhadnout své schopnosti.
Termín:     neděle 4.3.2012, prezentace do 9:45 na parkovišti.
Shromaždiště:   parkoviště u KSS - středisko Česká Lípa (u autodromu Sosnová)
Typ tréninku:   long sprint.
Start:    10:00, hromadný
Vzdálenosti:   Shromaždiště - Předstart: 50m.
Shromaždiště - cíl:  50m.
Časový limit:    30 minut.
Mapa:     1:5 000, obsahuje pouze některé prvky, zejména z prvohor.
Zakázaný prostor:  les východně od parkoviště k Bílé kapli.
Upozornění:   pořádně si nastudovat pravidla karetní hry 21.
Přihlášky:  do 2. března 2012 Petrovi Karvánkovi na mail karvanek.petr@volny.cz

Pokyny:

Trať finálového tréninku nemá pevné pořadí kontrol, počet kontrol 16, bez popisu.
Kontroly mají bodové hodnoty - 7, 8, 9, 10, J(1), Q(1), K(2) a A(11), "Zlaté oko" (22) - právě dvě AA pro účel
tréninku májí nejvyšší bodovou hodnotu a zastiňují normální "Oko" (21).
Průchod jednotlivými kontrolami si Borcupáci označí lepíkem, stejně tak průchod cílem.

O pořadí v tréninku rozhoduje hra "Oko" a dosažený čas. Při stejném počtu bodů rozhoduje čas.
Nedodržení časového limitu 30 min znamená diskvalifikaci bez nároku na bodové ohodnocení, tj. celkově
v 8. závodě BOR Cupu 0 bodů.

Trénink prověření Vaši schopnost si v pravý čas zahazardovat. Ale o tom už je finále BOR CUPu.

Nejedná se o závod, ale o měřený neorganizovaný trénink. Každý účastník běží na vlastní nebezpečí!

Zpět na 8. závod

Zpět na úvodní stránku


Zvětši Zmenši