Bohemia Orienteering
Nový Bor 5.-9.srpna 2009

Přijeďte si zazávodit na
pětidenní závody v CHKO Lužické hory

orienteering@ok-bor.cz

Rozpis

BOHEMIA ORIENTEERING 2009

    mezinárodní 5denní závody v orientačním běhu

- Nový Bor - Česká republika -

jednotlivci, všech 5 etap do systému Ranking, koeficient 1.00

Nový systém: z prvních 4 etap budou hodnoceny 3 nejlepší bodové výsledky (jako v žebříčku), které určí pořadí a handicapy do E5, start v E5 handicapový.

 

Pořadatel:

sportovní klub OK Jiskra Nový Bor
ředitel závodu Vácha Tomáš, hlavní rozhodčí Karvánek Petr
tratě Beránek M.(E1),
Karvánek P.(E2), Kolařík T.(E3), Mareš M. (E4), Krejčí J.(E5)

 

Termín:  5.-9. srpna 2009

 

Kategorie:
H:

-10,-12-AB,-14-AB,-16-AB,-18-AB,-20-AB,21-EABC,35-AB,

40-AB, 45-AB,50-AB,55-AB,60-,65-,70-,75-

D:

-10,-12-AB,-14-AB,-16-AB,-18-AB,-20-AB,21-EABC,35-AB,

40-AB, 45-AB,50-,55-,60-,65-

  E3 (7.8.2009) = krátká trať pro všechny kategorie.
T3        fáborkovaná trať 2,5-3 km
F3, F5 = fit kategorie 2 - 3 km resp. 3,5 - 5 km - středně obtížné tratě s možností přihlásit se na jednotlivé etapy i den předem, výsledky etap se nesčítají.

Upozornění: Závodníci H/D21 uvedou v přihlášce nejvyšší podkategorii, ve které chtějí startovat (E,A,B nebo C), podle stavu rankingu k 30.6.2009 pak nadpočetní závodníci budou převedeni do nižší podkategorie. V případě neuvedení podkategorie bude závodník zařazen do podkategorie C. Maximální počty českých závodníků v podkategoriích: H21E-40, H21A-70, H21B-60, D21E-30, D21A-60, D21B-70.

 

Přihlášky:

Použijte online přihlášku na www.ok-bor.cz/bohemia nebo zašlete e-mailem v povinném formátu ČSOB na orienteering@ok-bor.cz. Jen zcela vyjímečně na formuláři, který je zde ke stažení - faxem na 487 725 550 nebo poštou na adresu Miroslav Beránek, Sadová 745, PSČ 473 01 NOVÝ BOR. Neopomeňte vyčíslit platby! V přihlášce mohou být závodníci pouze z jednoho oddílu a rovněž platby musí být za každý oddíl samostatně! Elektronická přihláška je platná, jen když pořadatel potvrdí její příjem!
Startovné a termíny přihlášek dle níže uvedené tabulky. Rozhodující pro výši startovného je datum doručení přihlášky.                                                                            Tel.dotazy na 606 733 349 nebo 487 725 449 (Beránek Miroslav).

STARTOVNÉ
pro registrované v ČSOB a SZOB

přihláška doručena a zaplacena do 30.4.2009

přihláška doručena a zaplacena  do 30.6.2009

přihláška doručena a  zaplacena        později

H/D 16-75 (5 dní)
800*
1000*
1200*
H/D -14 a T3
(5 dní)     
600*
700*
800*
F3 a F5 (1 den)
160*
160*
160*
půjčení čipu SI**
200 Kč/5 dní (u F3 a F5 40 Kč/1 den)
v případě ztráty nebo nevrácení bude požadována náhrada ve výši
700 Kč
změna jména po 30.6.2009 (pouze v rámci jednoho oddílu a jedné kategorie) 50 Kč
* Vklad zahrnuje povinný odvod ČSOB a vstup na koupaliště Nový Bor v průběhu závodů.
** Při závodech bude plně uplatněn elektronický systém SPORTIDENT. Do přihlášky uveďte číslo svého SI-čipu nebo zda požadujete jeho zapůjčení!
POZOR! Všichni vítězové WMOC 1998 startují zdarma, neplatí startovné!

 

Ubytování
pro registrované v ČSOB, SZOB

Pobyt může začít nejdříve 3.8.2009 v 16.00 hod. a musí skončit nejpozději 10.8.2009 v 8.00 hod. (t.j. maximální doba pobytu 7 nocí). Ceny za celou dobu pobytu bez ohledu na skutečný počet nocí jsou následující:

a) kemp

osoba - značení nepřenosnou zápěstní páskou (děti do 6 let zdarma)

350 Kč/celou dobu

obytný přívěs nebo auto (vč. přípojky 220V)

700 Kč/celou dobu

Parking bude cca 200 m mimo kemp, vozidla nemohou být u stanů! Do přihlášky uveďte informativně počet vozidel, parkovné bude inkasovat provozovatel parkingu u vjezdu

(auto do 8 míst včetně 40Kč/den, větší nebo bus 100 Kč/den)

b) tělocvična (na etapy do 25 km) - cena za osobu

350 Kč/celou dobu

c) internát (na etapy do 25 km) – cena za 2lůžkový pokoj

3000 Kč/celou dobu

d) internát (na etapy do 25 km) – cena za 3lůžkový pokoj

4000 Kč/celou dobu

e) chata 3lůžková bez soc. (na etapy do 25km)

3750 Kč/celou dobu

f) chata 4lůžková bez soc. (na etapy do 25km)

5000 Kč/celou dobu

g) chata 6lůžková bez soc. (na etapy cca 10 km) 

7500 Kč/celou dobu

h) hotel** s polopenzí (samoobslužná jídelna, na etapy cca 25 km)  

2800 Kč/celou dobu

POZOR! K ubytování dle položek e)-h) je nutno mít vlastní dopravu na etapy!

Kapacita ubytování na lůžkách je omezená, ubytování je nutno objednat i zaplatit zároveň se startovným v prvním termínu do 30.4.2009 - bez úhrady předem nelze rezervovat!

 

Placení:

Všechny poplatky uhraďte na účet č. 4605824/0600 (majitel OK Jiskra Nový Bor u GE Money Bank Nový Bor bezhotovostním převodem, nebo složením hotovosti na přepážce některé z poboček této banky. Jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu dle adresáře ČSOB 2009, u neregistrovaných PSČ shodné s adresou v přihlášce.
Storna: Za storno přihlášky doručené do 30.6.2009 bude vráceno 80% ze zaplacených poplatků, za později doručené (nejpozději u prezentace) pouze 20% ze zaplacených poplatků (z ubytování s polopenzí 50%).

 

Prezentace (centrum):

sportovní hala TJ Jiskra v Novém Boru (u koupaliště)

                           Pondělí 3.8.2009
16.00-21.00 hodin
                           Úterý 4.8.2009
10.00-21.00 hodin

 

Trénink:

V úterý 4.8.2009 v prostoru s pevnými kontrolami v blízkosti centra. Tréninkové mapy budou v prodeji u prezentace.

 

Mapy:

5 nových map dle norem IOF (1:7.500 pro E3, 1:10.000 E5m pro ostatní etapy), autoři Zdeněk Sokolář a Jaroslav Lamač.

 

Závodní prostory:

Do 20 km od centra. Terén typický pro CHKO Lužické hory - kopcovitý, místy značně členitý, s množstvím kamenů, srázků a dalších detailů, poměrně hustá síť cest a pěšin, místy horší průchodnost porostů.

 

Doprava z centra na etapy:

Doporučujeme v maximální míře využít pořadatelských autobusů za 40 Kč/os/den - jízdenky budou v prodeji u prezentace. Při použití vlastního os.auta denní parkovné 50 Kč/ auto/den (bude inkasováno na místě). Vzdálenost pěšky od autobusů na shromaždiště (k cíli) E1-E3=1700m, E4-E5=700m, od parkoviště osob.aut na shromaždiště E1-E3=1700m, E4-E5=100m.

 

Upozornění:
  1. Účastníci závodí na vlastní nebezpečí - pořadatel zajistí jen první pomoc při závodě.
  2. K provozování prodejní nebo propagační činnosti v centru, kempu nebo na etapách je nutná písemná dohoda s pořadatelem!
Doprovodné sportovní akce:

6.8.2009 (odpoledne po E2) krátký závod "free order" v Novém Boru - přihlásky v centru do 5.8.2009 - startovné 60 Kč splatné v okamžiku přihlášení.

 

Ukázka terénu a map


Zvětši Zmenši